Ustawienia, które można zmienić za pomocą Funkcji indywidualnych

C.Fn-00: Wskaźnik odległości - jednostki (Wskaźnik odległości - jednostki)

Na panelu LCD w opcji wskaźnika odległości - jednostki można wybrać pomiędzy metrami a stopami.

 • 0: m (Metry (m))
 • 1: ft (Stopy (ft))

Uwaga

 • Gdy efektywny zasięg lampy błyskowej przekroczy 18 m, prawy koniec skutecznego zasięgu lamy błyskowej na panelu LCD zmieni się na Prawy koniec.

C.Fn-01: Automatyczne wyłączanie (Automatyczne wyłączanie)

Jeśli lampa błyskowa Speedlite nie działa przez ok. 90 sekund, zasilanie zostaje automatycznie wyłączone w celu oszczędności energii. Można wyłączyć tę funkcję.

 • 0: ON
 • 1: OFF

Uwaga

 • W trakcie fotografii lampy błyskowej nadajnika() w trakcie fotografowania w radiowej transmisji bezprzewodowej lub podczas fotografowania powiązanego(), czas do automatycznego wyłączenia uruchomi się w ciągu około 5 minut.

C.Fn-02: Błysk modelujący (Błysk modelujący)

 • 0: Przycisk podglądu głębi ostrości (Włącz: (Przycisk podglądu głębi ostrości)

  Aby wyzwolić błysk modelujący, należy nacisnąć przycisk podglądu głębi ostrości na aparacie.

 • 1: Kontrolka gotowości lampy/Przycisk błysku testowego (Włącz: Przycisk błysku kontrolnego)

  Aby wyzwolić błysk modelujący, należy nacisnąć przycisk błysku kontrolnego lampy błyskowej Speedlite.

 • 2: Wyzwalanie dwoma przyciskami (Włączone dwoma przyciskami)

  Aby wyzwolić błysk modelujący, należy nacisnąć przycisk podglądu głębi ostrości lub błysku kontrolnego lampy błyskowej Speedlite.

 • 3: OFF (Wyłączone)

  Wyłącza błysk modelujący.

C.Fn-03: Auto-kasowanie bracketingu ekspozycji z lampą (Auto-kasowanie bracketingu ekspozycji z lampą)

Można tak ustawić bracketing ekspozycji z lampą, aby pozostawał włączony po wykonaniu trzech zdjęć lub został anulowany.

 • 0: ON (Włączone)
 • 1: OFF (Wyłączone)

C.Fn-04: Kolejność korekt w sekwencji bracketingu ekspozycji z lampą (Kolejność korekt w sekwencji bracketingu ekspozycji z lampą)

Można zmienić kolejność korekt w sekwencji bracketingu ekspozycji z lampą. 0: Ekspozycja standardowa, -: Zmniejszona ekspozycja (ciemniejsze) i +: Zwiększona ekspozycja (jaśniejsze).

 • 0: 0 → - → +
 • 1: - → 0 → +

C.Fn-08: Używanie oświetlenia wspomagającego AF (Oświetlenie wspomagające AF)

 • 0: ON (Włączone)
 • 1: OFF (Wyłączone)

  Wyłącza emisję oświetlenia wspomagającego AF z lampy Speedlite.

Uwaga

 • Znak lampy błyskowej wyświetlany gdy ustawiona jest funkcja C.Fn-08 zmienia się zgodnie z ustawieniem funkcji P.Fn-01 ().

C.Fn-10: Automatyczne wyłączanie dla lamp odbiornika (Auto-wył. dla lamp odbior.)

W przypadku ustawienia jako jednostka bezprzewodowego odbiornika transmisji radiowej / optycznej można zmienić czas do automatycznego wyłączenia. Kiedy jednostka odbiorcza przechodzi w tryb automatycznego wyłączania, na ekranie LCD wyświetlane jest Automatyczne wyłączanie. Ustaw tę funkcję dla każdej jednostki odbiorczej.

 • 0: 60 min (60 minut)
 • 1: 10 min (10 minut)

C.Fn-11: Kasowanie automatycznego wyłączania dla lamp odbiornika (Kasowanie automatycznego wyłączania dla lamp odbior.)

W przypadku fotografowania bezprzewodowego z wykorzystaniem transmisji radiowej / optycznej po naciśnięciu przycisku błysku kontrolnego jednostki nadawczej można włączyć zasilanie jednostek odbiorczych będących w stanie automatycznego wyłączenia.

Okres automatycznego wyłączania zasilania jednostek odbiorczych można zmienić. Ustaw tę funkcję dla każdej jednostki odbiorczej.

 • 0: 8 h (w ciągu 8 godzin)
 • 1: 1 h (w ciągu godziny)

C.Fn-12: Ładowanie lampy z zewnętrznego źródła zasilania (Ładowanie lampy z zewnętrznego źródła zasilania)

 • 0: Lampa błyskowa i zewnętrzne źródło zasilania (Lampa błyskowa i zewnętrzne źródło zasilania)

  Zasila korzystając zarówno z wewnętrznego jak i zewnętrznego źródła zasilania.

 • 1: Zewnętrzne źródło zasilania (Tylko zewnętrzne źródło zasilania)

  Wewnętrzne źródło zasilania potrzebne jest do sterowania lampą błyskową Speedlite. Używając zasilania zewnętrznego do ładowania wyzwolenia lampy Speedlite, minimalizujesz zużycie źródła zasilania wewnętrznego.

C.Fn-13: Ustawienie korekty ekspozycji lampy (Ustawienie korekty ekspozycji lampy)

 • 0: Przycisk + pokrętło (przycisk + pokrętło)
 • 1: Pokrętło (Bezpośrednie ustawienie za pomocą pokrętła)

  Możesz obrócić Pokrętło wybierania bezpośrednio aby ustawić wartość korekty ekspozycji lampy i wynik lampy błyskowej bez wybierania Ustawienie korekty ekspozycji lampy / efektu lampy za pomocą dżojstika.

C.Fn-18: LAMPA MODELLINGOWA (Lampa modellingowa świeci)

Możesz ustawić jak włączyć lampę modellingową.

 • 0: LAMPA (przycisk)
 • 1: Naciśnij szybko dwukrotnie spust migawki (naciśnij szybko dwukrotnie spust migawki)

Uwaga

 • Przycisk LAMPA jest poprawny nawet jeśli jest ustawiony na 1.
 • Chociaż „Makro regulacja ostrości lampy WŁ.” pojawia się na ekranie menu aparatu, ustawienie które można skonfigurować to „Lampa modellingowa WŁ.”.
 • Jeśli lampa błyskowa używana jest z EOS D60 lub EOS D30, nie będzie ona działać poprawnie nawet przy szybkim dwukrotnym wciśnięciu spustu migawki. Przełącz lampę na WŁ. / WYŁ. przyciskiem LAMPA.

C.Fn-21: Rozkład światła (Rozkład światła)

Można zmienić rozkład światła (pokrycie błysku) lampy błyskowej względem kąta fotografowania jeśli pokrycie błysku ustawiono w pozycji A (ustawienie automatyczne).

 • 0: Standard (Standardowa)

  Optymalne pokrycie błysku dla kąta fotografowania jest ustawiane automatycznie.

 • 1: Priorytet liczby przewodniej (Priorytet liczby przewodniej)

  Mimo iż brzegi zdjęcia są nieco ciemniejsze niż w ustawieniu 0, jest to przydatne ustawienie, gdy ilość światła ma zasadnicze znaczenie. Pokrycie błysku jest ustawiane automatycznie w pozycji nieco węższej niż wynikająca ze stosowanego kąta fotografowania. Na wyświetlaczu pojawi się symbol Priorytet liczby przewodniej.

 • 2: Priorytet rozkładu światła (Priorytet rozkładu światła)

  Mimo iż możliwa odległość fotografowania z lampą błyskową jest nieco mniejsza niż w przypadku ustawienia 0, ustawienie to jest wydajne, gdy ważna jest minimalizacja strat światła na brzegach zdjęcia. Pokrycie błysku jest ustawiane automatycznie w pozycji nieco szerszej niż wynikające ze stosowanego kąta fotografowania. Na wyświetlaczu pojawi się symbol Priorytet rozkładu światła.

C.Fn-22: Podświetlenie panelu LCD (Podświetlenie panelu LCD)

Podczas posługiwania się przyciskiem lub pokrętłem, panel LCD zostaje podświetlony. Można zmienić ustawienie podświetlenia.

 • 0: 12 sec (iluminacja na 12 sek)
 • 1: OFF (Wyłącz podświetlenie panelu)
 • 2: ON (Podświetlenie zawsze włącz)

C.Fn-23: Potwierdzenie ładowania odbiornika (Potwierdzenie ładowania odbiornika)

Gdy jednostka odbiorcza jest całkowicie naładowana podczas fotografowania z bezprzewodową lampą błyskową, jej emiter oświetlenia wspomagającego AF będzie migał. Miganie można wyłączyć. Ustaw tę funkcję dla każdej jednostki odbiorczej.

 • 0: Oświetlenie wspomagające AF i gotowość lampy = (Oświetlenie wspomagające AF, Ładowanie lampa)
 • 1: Kontrolka ładowania (Ładowanie lampa)