Synchronizacja szybka

Dzięki synchronizacji szybkiej można fotografować przy użyciu lampy błyskowej nawet z czasem naświetlenia, który przekracza maksymalny czas naświetlania synchronizacji błysku. Jest to efektywne rozwiązanie, kiedy chcesz fotografować w trybie preselekcji przysłony AE Preselekcja przysłony (całkowicie otwarta przysłona) z rozmyciem tła w miejscach takich jak na otwartej przestrzeni w świetle dziennym.

 1. Wciśnij dżojstik w pionie.

 2. Wybierz element w (1).

  • Przesuń dżojstik góra / dół / lewo / prawo lub wybierz Pokrętło wybierania aby wybrać element i wciśnij dżojstik do dołu w pionie.
 3. Wybierz Synchronizacja szybka.

  • Przesuń dżojstik w lewo lub w prawo lub wybierz Pokrętło wybierania aby wybierać z ustawień Synchronizacja szybka, a następnie wciśnij dżojstik do dołu w pionie.
  • Sprawdź, czy ikona Synchronizacja szybka została podświetlona na wizjerze, a następnie rozpocznij fotografowanie.

Przestroga

 • W przypadku korzystania z funkcji synchronizacji szybkiej im krótszy czas naświetlania, tym mniejsza będzie liczba przewodnia. Efektywny zasięg lampy błyskowej można sprawdzić na panelu LCD.
 • Aby uniknąć degradacji i uszkodzenia lampy w wyniku przegrzania, liczba następujących rozbłysków w trakcie serii zdjęć może zostać zmniejszona w lampach błyskowych z synchronizacją szybką.

Uwaga

 • Jeżeli wartość czasu naświetlania jest mniejsza lub równa maksymalnej wartości czasu synchronizacji błysku, element Synchronizacja szybka nie będzie wyświetlany w wizjerze.
 • Aby powrócić do normalnego błysku, wybierz Synchronizacja z pierwszą zasłoną (synchronizacja z pierwszą zasłoną) w kroku 3 (Synchronizacja z pierwszą zasłoną nie jest wyświetlana na ekranie po konfiguracji).