Fotografowanie w ustawieniu z wieloma bezprzewodowymi lampami błyskowymi i różnymi proporcjami błysku

W tej części opisano bezprzewodowe fotografowanie z wieloma lampami błyskowymi i sterowaną ręcznie siłą błysku. Możesz ustawić natężenie błysku co 1/3 stopnia dla fotografowania w zakresie od pełnego błysku (1/1) do 1/8192 błysku dla każdej grupy błysków. Ustaw wszystkie parametry jednostki nadawczej.

 1. Ustaw TRYB przy użyciu dżojstika.

 2. Ustaw tryb błysku M.

  • Przesuwaj dżojstik w górę, w dół, w lewo lub w prawo lub przekręć Pokrętło wybierania i wybierz M, a następnie przyciśnij dżojstik do dołu w pionie.
 3. Wciśnij dżojstik w pionie.

 4. Wybierz element w (1).

  • Przesuń dżojstik góra / dół / lewo / prawo lub wybierz Pokrętło wybierania aby wybrać element i wciśnij dżojstik do dołu w pionie.
 5. Ustaw grupę błysków.

  • Przesuń dżojstik w lewo lub w prawo lub wybierz Pokrętło wybierania aby ustawić metodę błysku z dostępnych wariantów. Fotografować można z wieloma bezprzewodowymi lampami błyskowymi i dodanymi grupami błysków A, B i C.

   • Wszystkie jednostki odbiorcze mają tą samą siłę błysku:ALL
   • Konfiguracja stosunku mocy błysku dla grupa błysków A i B:A:B
   • Konfiguracja stosunku mocy błysku dla grupa błysków A, B i C:A:B:C
 6. Wybierz grupę błysków.

  • Jeśli w kroku 2 wybrano A:B lub A:B:C, przesuń dżojstik do pionu i następnie wciśnij dżojstik do góry i do dołu lub obróć Pokrętło wybierania, aby wybrać grupę do ustawienia natężenia lampy błyskowej.
 7. Ustaw ilość światła.

  • Wciśnij dżojstik w pionie.
  • Przesuń dżojstik w lewo lub w prawo lub wybierz Pokrętło wybierania aby ustawić natężenie błysku, a następnie wciśnij dżojstik do dołu w pionie.
  • Powtórz kroki 3 i 4 w celu stawienia siły błysku wszystkich grup.
 8. Zrób zdjęcie.

  • Każda grupa błyska zgodnie z ustawioną ilością światła.

Przestroga

 • Gdy skonfigurowana jest funkcja synchronizacji szybkiej lub optyczna transmisja bezprzewodowa, zakres ustawienia wynosi od 1/1 do 1/128.
 • Kiedy jako odbiornik używana jest inna lampa błyskowa niż EL-1, jeśli ustawiono niski poziom wyzwalania błysku, poprawny poziom wyzwalania może nie wyświetlać się po stronie odbiornika.

Uwaga

 • Po wybraniu ustawienia ALL ustaw A, B lub C jako grupę błysków odbiorczych. Lampa błyskowa nie zadziała w przypadku ustawienia D lub E.
 • Aby wiele lamp nadawczych błyskało z taką samą siłą, wybierz ALL ALL w kroku 2.