Błysk modelujący

Jeśli naciśniesz przycisk przysłony na aparacie, lampa błyskowa będzie nieustannie wyzwalać błysk przez około 1 sekundę. Funkcja ta jest określana jako „błysk modelujący”. Umożliwia ona sprawdzanie rozkładu cieni na obiekcie przy danym ustawieniu światła lampy błyskowej i balansu oświetlenia w przypadku fotografowania z bezprzewodową lampą błyskową (, ).

  1. Naciśnij przycisk podglądu głębi ostrości na aparacie.

    • Lampa przez około 1 sekundę będzie wyzwalać serię błysków.

Przestroga

  • Aby zapobiec zużywaniu i uszkodzeniu głowicy lampy błyskowej z powodu przegrzania, należy ustawić liczbę użytych błysków modelujących na maksymalnie 55 razy. Po kolejnych użyciach błysku modelującego w liczbie określonej powyżej, należy przerwać pracę na przynajmniej 50 minut.
  • W przypadku wykonania wyżej wymienionej liczby zdjęć w serii z błyskiem modelującym, a następnie wyzwalania błysku w krótkich odstępach czasu, funkcja zabezpieczająca zostanie aktywowana i wyzwalanie błysku zostanie ograniczone. Kiedy poziom ograniczeń wyzwalania błysku został ustawiony na 1, interwał wyzwalania błysku zostaje ustawiony automatycznie na 8 sekund. W takim przypadku należy zaprzestać korzystania z lampy na co najmniej 50 minut.
  • W przypadku fotografowania w trybie Live View wyzwalanie błysku modelującego za pomocą aparatu nie jest możliwe.
  • Błysk modelujący nie może zostać wyzwolony (przez działanie po stronie aparatu), kiedy lampa błyskowa używana jest razem z EOS R6, EOS R5, EOS RP, EOS R, EOS M6 Mark II, EOS M50, EOS M6, EOS M5, EOS M3, EOS M2, EOS M, EOS 50/50E, EOS 300, EOS 500N, EOS 3000V, EOS 3000N/66, EOS IX lub EOS IX 7. Ustaw C.Fn-02 na 1 lub 2 () i użyj przycisku lampy błyskowej, aby włączyć błysk modelujący.

Uwaga

  • Podczas fotografowania w trybie standardowym z lampą błyskową lub w przypadku używania lampy jako jednostki nadawczej w czasie fotografowania bezprzewodowego z wykorzystaniem transmisji radiowej / optycznej, można wyzwalać błysk modelujący za pomocą przycisku błysku kontrolnego (C.Fn-02).