Depanare

Dacă aveţi vreo problemă cu bliţul, citiţi mai întâi Ghidul de depanare. În cazul în care nu puteţi rezolva problema cu ajutorul informaţiilor din Ghidul de Depanare, adresaţi-vă dealer-ului sau celui mai apropiat Centru Service Canon.

În legătură cu alimentarea

Bateriile nu pot fi încărcate cu încărcătorul.

 • Când stadiul de încărcare este 90% sau mai mult, încărcarea nu va fi realizată.
 • Nu folosiţi alte bateri decât bateriile originale Canon LP-EL.

Becul încărcătorului clipeşte la viteză mare.

 • Dacă (1) aveţi probleme cu încărcătorul pentru baterii sau cu bateria sau (2) comunicarea cu bateria eşuează (cu o baterie non-Canon), circuitul de protecţie va opri procesul de încărcare iar becul de încărcare va avea culoare portocalie şi va clipi constant. În acest caz (1), scoateţi ştecărul încărcătorului din priză. Scoateţi şi reconectaţi bateria la încărcător. Aşteptaţi câteva minute, apoi conectaţi ştecărul la priză. Dacă problema persistă, contactaţi cel mai apropiat service Canon.

Becul încărcătorului nu clipeşte.

 • Dacă temperatura internă a bateriei conectată la încărcător este mare, încărcătorul nu va încărca bateria din motive de siguranţă (bec stins). În timpul încărcării, dacă temperatura bateriei creşte din orice motiv, încărcarea se va opri în mod automat (becul clipeşte). Când temperatura bateriei se reduce, încărcarea va fi reluată în mod automat.

Apare [Cannot communicate with battery Use this battery?] (Nu se poate comunica cu bateria. Folosiţi această baterie?).

 • Bateria poate fi defectă. Dacă este defectă, înlocuiţi-o cu o baterie nouă.
 • Pentru siguranţă, recomandăm utilizarea bateriilor originale LP-EL.
 • Dacă continuaţi să folosiţi o baterie care nu mai poate comunica, timpul de reîncărcare pentru bliţ va creşte din motive de siguranţă.
 • Scoateţi şi introduceţi din nou bateria ().
 • Atunci când contactele electrice sunt murdare, folosiţi o cârpă moale pentru a le curăţa.

Bateria se consumă rapid.

 • Folosiţi o baterie încărcată complet ().
 • Este posibil ca randamentul bateriei să se fi redus. Consultaţi Verificare informaţii baterie pentru a verifica gradul de degradare al bateriei. Dacă randamentul bateriei este scăzut, înlocuiţi bateria cu una nouă.
 • Bateria se descarcă mai repede când efectuaţi următoarele operaţiuni.
  • Declanşaţi bliţul de modelare în mod repetat de câteva ori
  • Păstraţi aprinsă starea de lampă de modelare pentru mai mult timp
  • Utilizarea funcţiei wireless

Bliţul se opreşte singur.

 • Este activată funcţia de oprire automată. Pentru a vă asigura că alimentarea nu se opreşte automat, setaţi C.Fn-01-1 în ecranul Funcţii personalizate ().

Fotografiere normală

Alimentarea nu porneşte.

 • Verificaţi dacă este închis capacul compartimentului pentru baterii ().
 • Înlocuiţi bateriile cu unele noi.

Bliţul Speedlite nu se declanşează.

 • Introduceţi piciorul de montare în patina aparatului complet, mutaţi butonul de blocare către dreapta şi securizaţi bliţul Speedlite pe aparat ().
 • Dacă avertismentul ÎNCĂRCARE rămâne afişat pentru aprox. 15 de sec. sau mai mult, înlocuiţi bateriile ().
 • Dacă sunt murdare contactele electrice ale bliţului Speedlite, curăţaţi-le () cu o cârpă uscată, etc.
 • Când declanşaţi continuu în mod repetat într-un interval scurt de timp, temperatura capului bliţului va creşte şi declanşarea bliţul va fi restricţionată, intervalul între declanşări va creşte ().
 • Dacă temperatura internă a bateriei conectată la încărcător este mare, încărcătorul nu va încărca bateria din motive de siguranţă. În timpul încărcării, dacă temperatura bateriei creşte din orice motiv, încărcarea se va opri în mod automat. Când temperatura bateriei se reduce, încărcarea va fi reluată în mod automat ().

Bliţul se opreşte singur.

 • Este activată funcţia de oprire automată a bliţului (). Apăsaţi butonul declanşator până la jumătate sau apăsaţi butonul de test al bliţului ().

Imaginile sunt subexpuse sau supraexpuse.

 • Dacă subiectul principal este foarte întunecat sau foarte luminos, setaţi compensarea expunerii bliţului ().
 • Dacă a fost un obiect care se reflectă în imagine, folosiţi blocare FE ().
 • Cu sincronizarea la viteză mare, cu cât timpul de expunere este mai scurt, cu atât scade numărul director. Apropiaţi-vă de subiect ().

Partea de jos a imaginii este întunecată.

 • Păstraţi cel puţin 0,5 m distanţă faţă de subiect.
 • Când distanţa este mai mică de 1 m de subiect, setaţi unghiul de reflectare cu în jos ().
 • Îndepărataţi parasolarul, dacă este ataşat.

Marginea imaginii este întunecată.

 • Setaţi acoperirea bliţului la A (setare automată) ().
 • Când folosiţi setarea manuală pentru acoperirea bliţului, setaţi o acoperire mai grandangulară decât unghiul de vizualizare ().
 • Verificaţi că nu este setat C.Fn-21-1 ().

Imaginea este foarte înceţoşată.

 • Când modul de fotografiere este setat la modul AE prioritate diafragmă AE prioritate diafragmă şi scena este întunecată, sincronizarea lentă este activată automat (timpul de expunere creşte). Folosiţi un trepied sau setaţi modul de fotografiere la program AE Program AE sau un mod complet automat (). Aveţi grijă că puteţi seta viteza de sincronizare în [Viteză sincron. bliţ mod Av] ().

Acoperirea bliţului nu este setată automat

 • Setaţi acoperirea bliţului la A (setare automată) ().
 • Introduceţi piciorul de montare în patina aparatului complet, mutaţi butonul de blocare către dreapta şi securizaţi bliţul Speedlite pe aparat ().

Acoperirea bliţului nu poate fi setată manual.

 • Îndepărtaţi adaptorul pentru reflectare ().
 • Retrageţi panoul wide ().

Nu puteţi seta funcții.

 • Setaţi modul de fotografiere al aparatului la AE flexibil Program AE AE Prioritate timp de expunere AE prioritate diafragmă Expunere manuală bulb (Bulb) (zonă fotografiere avansată).
 • Setaţi butonul de alimentare al bliţului la Pornit în loc de LOCK ().

Lampa de modelare nu se aprinde.

 • Permiteţi bliţului să se răcească pentru 30 de minute dacă lampa de modelare se stinge. Dacă problema persistă, contactaţi cel mai apropiat service Canon.

Fotografiere cu bliţ wireless cu transmisie radio

Unitatea receptor nu declanşează sau declanşează brusc la putere maximă.

 • Setaţi unitatea transmiţător la Transmisie wireless radioTRANSMIŢĂTOR şi unitatea receptor la Transmisie wireless radioRECEPTOR ().
 • Setaţi canalele de transmisie şi ID wireless radio pentru unitatea transmiţător şi cea receptor la acelaşi număr ().
 • Verificaţi că bliţul receptor este în intervalul de transmisie al bliţului transmiţător ().
 • Efectuaţi scanarea canalelor pentru transmisie şi setaţi canalul cu cel mai bun semnal recepţionat ().
 • Poziţionaţi unitatea receptor într-un loc din care să poată fi văzută de unitatea transmiţător.
 • Îndreptaţi partea frontală a unităţii receptor către unitatea transmiţător.
 • Bliţul încorporat al aparatului nu poate fi folosit ca unitate transmiţător în fotografierea wireless cu transmisie radio.

Imaginile sunt supraexpuse.

 • Când folosiţi fotografiere cu bliţ automat cu trei grupuri de declanşare A, B şi C, nu declanşaţi cu grupul C direct către subiectul principal ().
 • Când fotografiaţi cu modul bliţ setat pentru fiecare grup, nu declanşaţi mai multe grupuri setate în ETTL Ext.A îndreptate direct către subiectul principal ().

Avertisment viteză sincronizare este afişat.

 • Setaţi timpul de expunere cu un pas mai lung decât timpul de expunere maxim pentru sincronizare bliţ ().

Nu se poate declanşa de la distanţă dintr-o unitate receptor.

 • Declanşarea de la distanţă nu este posibilă dintr-o unitate receptor cu aparate lansate până în 2011 sau cu EOS 4000D, EOS 1500D/2000D, EOS 1300D sau EOS 1200D.

Iluminarea panoului LCD porneşte şi se opreşte.

 • Panoul LCD al unităţii transmiţător luminează sau este stins în funcţie de starea de încărcare a unităţilor receptor (grupuri de declanşare). Consultaţi secţiunea din "Despre iluminarea panoului LCD".

Fotografiere legată

Expunerea standard nu este obţinută. / Apare expunere incorectă.

 • Dacă declanşaţi mai multe bliţuri Speedlite simultan în timpul fotografierii legate, este posibil să nu se obţină expunerea dorită. Este recomandat să setaţi un bliţ Speedlite să declanşeze sau folosiţi autodeclanşarea pentru avea declanşări diferite pentru bliţuri.

Unitatea nu poate fi folosită ca o unitate aparat receptor.

 • Când este folosit cu un aparat lansat până în 2011 sau cu EOS 4000D, EOS 1500D/2000D, EOS 1300D sau EOS 1200D, unitatea poate fi folosit doar ca “unitate aparat transmiţător”. Unitatea nu poate fi folosită ca o „unitate aparat receptor“.

Fotografiere wireless cu transmisie optică

Unitatea receptor nu declanşează sau declanşează brusc la putere maximă.

 • Setaţi unitatea transmiţător la Transmisie wireless opticăTRANSMIŢĂTOR şi unitatea receptor la Transmisie wireless opticăRECEPTOR ().
 • Setaţi canalele de transmisie ale bliţului transmiţător şi cel receptor la acelaşi număr ().
 • Verificaţi că bliţul receptor este în intervalul de transmisie al bliţului transmiţător ().
 • Îndreptaţi senzorul wireless de pe unitatea receptor către unitatea transmiţător ().
 • Poziţionaţi unitatea receptor într-un loc din care să poată fi văzută de unitatea transmiţător.
 • Dacă unitatea transmiţător şi unitatea receptor sunt prea aproape, este posibil ca transmisiunea să nu fie realizată corect.
 • Când folosiţi bliţul încorporat al aparatului ca unitate transmiţător, ridicaţi bliţul încorporat al aparatului şi configuraţi setările [Funcţii wireless] în [Setări bliţ încorporat] pe aparat.

Bliţul transmiţător declanşează.

 • Chiar dacă bliţul transmiţător este setat să nu declanşeze, acesta declanşează scurt pentru a controla unităţile receptor cu transmisie optică ().

Imaginile sunt supraexpuse.

 • Când folosiţi fotografiere cu bliţ automat cu trei grupuri de declanşare A, B şi C, nu declanşaţi cu grupul C direct către subiectul principal ().