Controlul bliţului din ecranul de meniu al aparatului

Când folosiţi aparate EOS DIGITAL produse după 2007, puteţi seta funcţiile bliţului sau funcţiile personale din ecranul de meniu al aparatului.

Pentru operarea aparatului, consultaţi manualul de instrucţiuni al aparatului.

Setări funcţii bliţ

 1. Selectaţi [Control extern Speedlite].

  • Selectaţi [Control extern Speedlite] sau [Control bliţ].
 2. Selectaţi [Setări funcţii bliţ].

  • Selectaţi [Setări funcţii bliţ] sau [Setări funcţii bliţ extern].
  • Ecranul cu setări va fi afişat.
 3. Setaţi funcţia.

  • Ecranul de setare şi articolele afişate depind în funcţie de aparat.
  • Selectaţi un articol şi apoi setaţi funcţia.

  Exemplu 1

  Exemplu 2

Setări disponibile pe ecranul cu Setările funcţiilor bliţului

 • Aparate EOS lansate în şi după 2012

  Pe ecranul [Setări funcţii bliţ] sau [Setări funcţii bliţ extern] al aparatului, puteţi configura setările pentru fotografierea normală, fotografiere wireless cu transmisie radio şi fotografierea wireless cu transmisie optică.

  Deşi EOS 4000D, EOS 1500D/2000D, EOS 1300D şi EOS 1200D au fost lansate după 2012, restricţiile asupra funcţiilor care pot fi configurate sunt aceleaşi ca la aparatele EOS DIGITAL anunţate în intervalul 2007 - 2011.

 • Aparate EOS lansate în intervalul 2007 - 2011

  EOS-1Ds Mark III, EOS-1D Mark IV/III, EOS 5D Mark II, EOS 7D, EOS 60D, EOS 50D, EOS 40D, EOS 600D, EOS 550D, EOS 500D, EOS 450D, EOS 1100D, EOS 1000D

  Pe ecranul [Setări funcţii bliţ] sau [Setări funcţii bliţ extern] al aparatului, puteţi configura setările pentru fotografierea normală sau fotografiere wireless cu transmisie optică. Pentru a folosi “Fotografiere cu transmisie wireless radio”, setaţi funcţiile folosind bliţul.

Funcţiile care pot fi configurate sunt următoarele. Setările disponibile diferă în funcţie de aparatul folosit, modul bliţului şi setările funcţiei wireless, etc.

Funcţie
Fotografiere cu bliţ Activare / Dezactivare
Echilibru E-TTL Prior med amb / Standard / Prioritate bliţ
Măs. E-TTL II Est (Prior feţe) / Estimativ / Medie
Ctrl bliţ foto cont E-TTL fiec fot / E-TTL prima fot
Viteză sincronizare bliţ în modul AV
Mod bliţ Măsurare bliţ E-TTL II (bliţ automat) / Bliţ manual / MULTI bliţ (stroboscopic) / Măsurare bliţ autoext. / Măsurare bliţ manual extern / Mod prioritate fotog. continuă
Funcţii wireless Fără fir:oprit / Transmisie radio / Transmisie optică
Zoom bliţ (acoperire bliţ)
Sincronizare obturator Sincronizare prima perdea / Sincronizare a 2-a perdea / Sincronizare viteză mare
Compensare expunere bliţ
Bracketing pentru expunerea bliţului
 • Fotografiere cu bliţ

  Pentru a realiza fotografierea cu bliţ, setaţi la [Activare]. Pentru a folosi doar lumina AF, setaţi la [Dezactivat].

 • Echilibru E-TTL

  Puteţi seta finisarea pentru fotografierea cu bliţ în funcţie de preferinţe. În funcţie de setări, puteţi modifica raportul de bliţ dintre lumina ambientală şi lumina bliţului.

 • Măs. E-TTL II

  Când este setat la [Est (Prior feţe)], bliţul este reglat pentru a se potrivi subiectului. Viteza de fotografiere continuă în timpul fotografierii continue este mai mică decât cu [Estimativ] sau [Mediu]. Când este setat [Estimativ], controlul bliţului este realizat cu prioritate oferită declanşării în timpul fotografierii continue. Dacă setaţi [Medie], expunerea bliţului va fi calculată la o valoare medie pe întreaga scenă. Este posibil să fie necesară compensarea expunerii cu bliţ în funcţie de scenă.

 • Ctrl bliţ foto cont

  Când este setat la [E-TTL fiec fot], bliţul este reglat pentru fiecare fotografie. Când este setat la [E-TTL prima fot], bliţul este reglat o singură dată înainte de fotografierea continuă. A doua fotografie şi următoarele vor fi realizate cu puterea bliţului folosită la prima fotografie. Eficient când doriţi să prioritizaţi viteza de fotografiere continuă fără să schimbaţi încadrarea.

 • Viteză sincronizare bliţ în modul AV

  Puteţi seta viteza de sincronizare a bliţului pentru fotografierea în modul AE prioritate diafragmă AE prioritate diafragmă cu bliţul Speedlite.

 • Mod bliţ

  Puteţi selecta modul bliţ dintre [Măsurare bliţ E-TTL II], [Bliţ manual], [MULTI bliţ (stroboscopic)], [Măsurare bliţ autoext.] şi [Măsurare bliţ manual extern] sau [Mod prioritate fotog. continuă] pentru a se potrivi fotografierii cu bliţ dorite.

 • Funcţii wireless

  Puteţi seta fotografierea cu bliţ wireless cu transmisie radio şi fotografierea cu bliţ wireless cu transmisie optică. Pentru detalii, consultaţi "Fotografiere cu bliţ wireless cu transmisie radio" şi "Fotografiere wireless cu transmisie optică".

 • Zoom bliţ (acoperire bliţ)

  Puteţi seta acoperirea bliţului Speedlite. Când este selectat [Auto], acoperirea bliţului este setată automat în funcţie de distanţa focală a obiectivului şi de dimensiunea senzorului de imagine al aparatului ().

 • Sincronizare obturator

  Puteţi selecta timpul de declanşare a bliţului / metoda dintre [Sincronizare prima perdea], [Sincronizare a 2-a perdea] sau [Sincronizare viteză mare]. Pentru a fotografia cu bliţ normal, setaţi [Sincronizare prima perdea].

 • Compensare expunere bliţ

  În acelaşi mod ca la compensarea expunerii, puteţi seta nivelul de ieşire pentru bliţ. Puteţi seta compensarea expunerii cu bliţ până la ±3 stops în trepte de 1/3.

 • Bracketing pentru expunerea bliţului

  Puteţi realiza trei fotografii în timp ce se modifică automat puterea bliţului. Intervalul care poate fi setat este până la ±3 stop în paşi de 1/3-stop.

 • Anulare setări

  Când selectaţi [Anulare setări bliţ] sau [Anulare setări], puteţi readuce setările bliţului la valorile implicite.

Atenţie

 • Dacă acoperirea bliţului este setată automat, ca atunci când este ataşat adaptorul bounce sau este folosit panoul wide, nu este posibilă setarea [Zoom bliţ] (acoperire bliţ).

Notă

 • [Declanşare bliţ încorp] ;i [Măs. E-TTL II] sunt afişate în pasul 2 sau 3 de la "Setări funcţii bliţ" (Dispunerea afişajului şi procedurile depind în funcţie de modelul aparatului.).
 • Când compensarea expunerii cu bliţ este setată pe bliţ, nu puteţi seta compensarea expunerii cu bliţ din meniul aparatului. Dacă sunt setate amândouă în acelaşi timp, setarea din bliţ are prioritate.

Setări funcţii personalizate bliţ

Puteţi seta funcţiile personalizate ale bliţului din ecranul meniu al aparatului. Detaliile afişate depind în funcţie de modelul aparatului. Când nu sunt afişate C.Fn-21 - 23, setaţi-le folosind bliţul. Pentru funcţiile personalizate, consultaţi "Setările care pot fi modificate cu Funcţii personalizate".

 1. Selectaţi [Setări fcţ. pers. bliţ].

  • Selectaţi [Setări fcţ. pers. bliţ] sau [Setare fcţ. pers. bliţ ext.].
 2. Setaţi funcţia personalizată.

  • Selectaţi numărul funcţiei personalizate (1), apoi setaţi funcţia.
  • Pentru a anula toate setările funcţiei personalizate, selectaţi [Anulare setări] la pasul 1 şi selectaţi [Anul.toate C.Fn Speedlite] sau [Anul. set. Fn. p. bliţ extern].

Atenţie

 • Dacă folosiţi un aparat care a fost lansat înainte de 2011, sau EOS 4000D, EOS 1500D/2000D, EOS 1300D sau EOS 1200D, setările C.Fn-21 - 23 nu sunt şterse chiar dacă selectaţi [Anul.toate C.Fn Speedlite] sau [Anul. set. Fn. p. bliţ extern]. Când urmaţi operaţiunea “Anularea tuturor funcţiilor personalizate/personale” de la pagina (), toate funcţiile personalizate (cu excepţia C.Fn-00) sunt şterse.
 • Nu puteţi seta sau şterge deodată toate funcţiile personale (C.Fn) din ecranul de meniu al aparatului. Setaţi-le folosind bliţul.