E-TTL II / E-TTL Bliţ automat în funcţie de modul de fotografiere

Setaţi aparatul în modul de fotografiere AE Prioritate timp de expunere (AE prioritate timp de expunere), AE prioritate diafragmă (AE prioritate diafragmă) AE flexibil (AE flexibil) sau Expunere manuală (Expunere manuală) şi puteţi folosi modul automat E-TTL II / E-TTL care se potriveşte fiecărui mod.

AE Prioritate timp de expunere

Selectaţi acest mod când doriţi să setaţi timpul de expunere manual. Aparatul va seta apoi automat diafragma care să se potrivească pentru a obţine expunerea standard în funcţie de măsurarea efectuată de aparat.

  • Dacă valoarea diafragmei clipeşte, înseamnă că fundalul va fi subexpus sau supraexpus. Reglaţi timpul de expunere până când valoarea diafragmei nu mai clipeşte.
AE prioritate diafragmă

Selectaţi acest mod când doriţi să setaţi diafragma manual.

Aparatul va seta apoi automat timpul de expunere care să se potrivească pentru a obţine expunerea standard în funcţie de măsurarea efectuată de aparat.

  • Deoarece este folosit un timp de expunere lung, este recomandată utilizarea unui trepied.
  • Dacă timpul de expunere clipeşte, înseamnă că fundalul va fi subexpus sau supraexpus. Reglaţi valoarea diafragmei până când timpul de expunere nu mai clipeşte.
AE flexibil

Puteţi seta orice valoare pentru timpul de expunere sau diafragmă.

  • Dacă valoarea diafragmei clipeşte cu orice setare pentru timpul de expunere, modificaţi timpul de expunere astfel încât valoarea diafragmei să nu mai clipească.
  • Dacă timpul de expunere clipeşte cu orice setare pentru diafragmă, modificaţi diafragma astfel încât timpul de expunere să nu mai clipească.
Expunere manuală

Selectaţi acest mod, dacă doriţi să setaţi atât timpul de expunere cât şi diafragma manual.

Expunerea standard a subiectului principal este obţinută cu lumina bliţului. Expunerea fundalului este obţinută cu timpul de expunere şi diafragma setate.

Dacă folosiţi modul AE prioritate profunzime sau Adâncime de câmp automată, rezultatul va fi la fel ca la utilizarea modului Program AE (Program AE).

Viteze de sincronizare ale bliţului şi diafragmei în funcţie de modul de fotografiere

Timp de expunere Valoare diafragmă
Program AE Setat automat (1/X sec. - 1/60 sec.)*1 Setare automată
AE Prioritate timp de expunere Setat manual (1/X sec. - 30 sec.) Setare automată
AE prioritate diafragmă Setat automat (1/X sec. - 1/60 sec.)*1 Setare manuală
AE flexibil Setat manual / setat automat (1/X sec. -) Setat automat / Setat manual
Expunere manuală Setat manual (1/X sec. - 30 sec., Bulb) Setare manuală

1/X secunde este timpul maxim pentru sincronizare bliţ pentru fiecare aparat.

1: În funcţie de setarea din aparatele foto care sunt compatibile cu sincronizare la timpi de expunere lungi

Zoom automat pentru dimensiunea senzorului de imagine

Aparatele foto digitale EOS DIGITAL au trei tipuri de dimensiuni de senzori şi unghiul de vizualizare efectiv a obiectivului ataşat depinde în funcţie de dimensiunea senzorului de imagine. Bliţul Speedlite recunoaşte automat dimensiunea senzorului de imagine pentru aparatele EOS DIGITAL şi modifică automat acoperirea bliţului care este ideală pentru unghiul de vizualizare efectiv pentru un obiectiv pentru o distanţă focală de 24 - 200 mm.

Transmiterea informaţiilor despre temperatura de culoare

Această funcţie optimizează nivelul de alb în timpul fotografierii cu bliţ prin transmiterea informaţiilor despre temperatura de culoare către aparatul foto DIGITAL EOS când bliţul declanşează. Când setaţi nivelul de alb al aparatului la Balans de alb automat Auto (Prioritate alb) Bliţ, funcţia este activată automat. Consultaţi secţiunea Specificaţii din manualul de utilizare al aparatului foto pentru a verifica dacă este sau nu compatibil cu această funcţie.

Lumină pentru asistare AF

Când este dificil să autofocalizaţi pe subiect în condiţii de luminozitate scăzută sau când contrastul este scăzut în timpul fotografierii prin vizor, lumina cu infraroşu încorporată pentru asistarea AF declanşează automat pentru a vă ajuta la autofocalizare.

Lumina pentru asistare AF este compatibilă cu distanţe focale de 28 mm sau mai mult şi intervalul la care poate fi folosită (la distanţă focală de 28 mm) este aprox. 0,6 - 10 m la centru în vizor şi aprox. 0,6 - 5 m la margine (alte punte AF decât punctul AF central).

Atenţie

  • Dacă este folosit un punct AF din margine sau un obiectiv ultra-angular sau telefoto, este posibil să obţineţi focalizarea mai greu cu lumina AF a unui bliţ extern Speedlite. În acest caz, folosiţi punctul AF central sau un punct AF aflat mai aproape de centru.

Notă

  • În timpul înregistrării Live View, lumina pentru asistare AF este emisă şi când metoda AF este setată la [Mod rapid].
  • Declanşarea luminii AF poate fi dezactivată (C.Fn-08).
  • Lumina AF poate fi proiectată folosind metoda de declanşare intermitentă a bliţului (C.Fn-01).