Setări comunicare wireless radio

E-TTL II / E-TTL În timpul fotografierii wireless cu transmisie radio cu fotografie cu bliţ auto, folosiţi următorii paşi pentru a seta transmiţătorul şi receptorul.

Setări transmiţător

 1. Selectaţi Buton fotografiere wireless/legată cu joystick-ul.

 2. Setaţi la Transmisie wireless radioTRANSMIŢĂTOR.

  • Apăsaţi pe joystick sus, jos, stânga sau dreapta sau rotiţi Rotiţă selectare şi selectaţi Transmisie wireless radioTRANSMIŢĂTOR, apoi apăsaţi pe joystick vertical.
 3. Selectaţi metoda de declanşare.

  • Apăsaţi pe joystick vertical.
  • Apăsaţi pe joystick sus / jos / stânga / dreapta sau rotiţi Rotiţă selectare pentru a selecta articolul (1), apoi apăsaţi pe joystick vertical.
  • Apăsaţi pe joystick stânga sau dreapta sau rotiţi Rotiţă selectare pentru a selecta dintre TOATE A:B A:B C, apoi apăsaţi pe joystick vertical.

Setări receptor

 1. Setaţi la Transmisie wireless radioRECEPTOR.

  • Operaţi şi setaţi bliţul pe care doriţi să îl setaţi ca unitate receptor.
  • Selectaţi Transmisie wireless radioRECEPTOR în acelaşi mod ca pentru setarea unităţii transmiţător.

Atenţie

 • Pentru a realiza fotografierea cu bliţ normală, selectaţi WIRELESS Oprit pentru a şterge setările wireless (transmiţător / receptor).

Setarea canalului de transmisie / ID wireless radio

Urmaţi procedura de mai jos pentru a seta canalul de transmisie şi ID-ul wireless radio pentru unitatea transmiţător. Setaţi acelaşi canal şi ID atât pentru unitatea transmiţător, cât şi pentru cea receptor. Pentru detalii despre procedura pentru setarea bliţului receptor, consultaţi manualul de instrucţiuni al dispozitivului Speedlite echipat cu funcţia receptor wireless cu transmisie radio.

Atenţie

 • Când stabiliţi mai multe sisteme cu bliţuri cu transmisie wireless radio într-un singur loc, este posibil să apară interferenţe între bliţuri chiar dacă sunt setate la canale de transmisie diferite. Setaţi ID-uri wireless radio diferite pentru fiecare canal.
 1. Apăsaţi pe joystick vertical.

 2. Selectaţi elementul (1).

  • Apăsaţi pe joystick sus / jos / stânga / dreapta sau rotiţi Rotiţă selectare pentru a selecta un canal, apoi apăsaţi pe joystick vertical.
 3. Setaţi un canal de transmisie.

  • Apăsaţi pe joystick sus / jos / stânga / dreapta sau rotiţi Rotiţă selectare pentru a selecta dintre AUTO sau Ch. 1 - 15, apoi apsaţi pe joystick vertical.
 4. Selectaţi elementul (2).

  • Selectaţi elementul ID folosind acelaşi mod de operare ca pentru setarea canalului de transmisie, apoi apăsaţi pe joystick vertical.
 5. Setaţi ID wireless radio.

  • Apăsaţi pe joystick stânga sau dreapta sau rotiţi Rotiţă selectare pentru a selecta poziţia (numărul) pe care să îl setaţi, apoi apăsaţi pe joystick vertical.
  • Apăsaţi pe joystick sus sau jos sau rotiţi Rotiţă selectare pentru a selecta un număr de la 0 la 9, apoi apăsaţi pe joystick vertical.
  • Cu aceeaşi procedură setaţi un număr de 4-cifre şi selectaţi OK.
  • Când transmisia dintre unitatea transmiţător şi cea receptor este realizată, lumina LINK se schimbă în verde.

Scanarea şi setarea canalelor de transmitere pentru unitatea transmiţător

Puteţi scana statutul de recepţie radio şi să setaţi canalul de transmisie pentru unitate transmiţător automat sau manual. Când canalul este setat la “AUTO”, canalul cu cea mai bună recepţie de semnal este resetat automat. Când setaţi canalul manual, puteţi reseta canalul de transmisie în timp ce consultaţi rezultatele scanării.

 • Scanare în timp ce este setat “AUTO”

  1. Apăsaţi butonul SUB MENIU.

  2. Realizaţi scanarea.

   • Apăsaţi pe joystick sus, jos, stânga sau dreapta sau rotiţi Rotiţă selectare şi selectaţi SCANARE, apoi apăsaţi pe joystick vertical.
   • Alegeţi OK.
   • Scanarea este realizată şi canalul cu cea mai bună recepţie de semnal este resetat.
 • Scanarea când este setat un canal între Ch. 1 şi 15

  1. Apăsaţi butonul SUB MENIU.

  2. Realizaţi scanarea.

   • Apăsaţi pe joystick sus, jos, stânga sau dreapta sau rotiţi Rotiţă selectare şi selectaţi SCANARE, apoi apăsaţi pe joystick vertical.
   • Alegeţi OK.
   • Scanarea este realizată şi statutul recepţiei este afişat într-un grafic.
   • Cu cât vârful canalului este mai mare în grafic, cu atât este mai bun semnalul radio.

  3. Setaţi canalul.

   • Apăsaţi pe joystick sus / jos / stânga / dreapta sau rotiţi Rotiţă selectare pentru a selecta din Ch. 1 - 15.
   • Apăsaţi pe joystick vertical pentru a seta canalul.

LINK Lumina şi indicatorul pentru conexiune

Puteţi verifica starea transmisiei verificând starea luminii LINK sau simbolul de pe panoul LCD.

Status Descriere Acţiune
Aprins Transmisie OK
Dezactiv. Neconectat Verificare canal şi ID
Dezactiv. Prea multe bliţuri Setaţi numărul total de unităţii transmiţător şi receptor la 16 sau mai puţin.
Clipeşte Eroare Opriţi şi porniţi din nou unităţile transmiţător şi receptor.
Aprins Transmisie OK*1
Aprins Transmisie OK*2

1: Când partea transmiţător este conectată la sub-transmiţător

2: Când partea transmiţător este conectată pentru fotografiere continuă

Afişaj Descriere Acţiune
Conectare transmiţător wireless / Conectare receptor wireless Transmisie OK
Transmiţătorul wireless nu este conectat / Receptorul wireless nu este conectat Neconectat Verificare canal şi ID
Eroare wireless unitate transmiţător / Eroare wireless unitate receptor Prea multe bliţuri Setaţi numărul total de unităţii transmiţător şi receptor la 16 sau mai puţin.
Eroare Opriţi şi porniţi din nou unităţile transmiţător şi receptor.
SUB-TRANSMIŢĂTOR Transmisie OK*1

1: Când partea transmiţător este conectată la sub-transmiţător

Atenţie

 • Când canalele de transmisie ale unităţii transmiţător şi unităţii receptor sunt diferite, unitatea receptor nu va declanşa. Setaţi-le pe amândouă la acelaşi număr sau setaţi-le pe amândouă la “AUTO”.
 • Când ID-urile wireless radio ale unităţii transmiţător şi unităţii receptor sunt diferite, unitatea receptor nu va declanşa. Setaţi-le la acelaşi număr.

Declanşare bliţ transmiţător Pornită / Oprită

Puteţi seta dacă să declanşeze sau nu unitatea tranmiţător, ca bliţ wireless care controlează bliţurile receptor. Când declanşare bliţ transmiţător este activată, unităţile bliţ vor declanşa ca grup A.

 1. Apăsaţi pe joystick vertical.

 2. Selectează un articol în (1).

  • Apăsaţi pe joystick sus / jos / stânga / dreapta sau rotiţi Rotiţă selectare pentru a selecta un articol şi apăsaţi pe joystick vertical.
 3. Setare declanşare bliţ transmiţător.

  • Rotiţi Rotiţă selectare pentru a selecta declanşarea transmiţătorului Pornită / Oprită, apoi apăsaţi pe joystick vertical.
   • Declanşare bliţ transmiţător pornită: Declanşare bliţ transmiţător pornită
   • Declanşare bliţ transmiţător oprită: Declanşare bliţ transmiţător oprită

Funcţie memorie

Puteţi salva setările wireless în unitatea transmiţător şi unitatea receptor apoi să reveniţi la acele setări mai târziu. Operaţi fiecare unitate transmiţător sau receptor individual pentru a salva sau pentru a reveni la setările acestuia.

 1. Apăsaţi butonul SUB MENIU.

 2. Selectaţi MEMORIE.

  • Apăsaţi pe joystick sus, jos, stânga sau dreapta sau rotiţi Rotiţă selectare şi selectaţi MEMORIE, apoi apăsaţi pe joystick vertical.
 3. Salvaţi sau încărcaţi setările.

  Salvaţi

  • Apăsaţi pe joystick stânga sau dreapta, rotiţi Rotiţă selectare pentru a selecta SALVARE pentru selectare, apoi apăsaţi pe joystick vertical.
  • Apăsaţi pe joystick stânga sau dreapta, rotiţi Rotiţă selectare pentru a selecta OK pentru selectare, apoi apăsaţi pe joystick vertical.
  • Setările sunt salvate (stocate în memorie).

  Încărcare

  • Apăsaţi pe joystick stânga sau dreapta, rotiţi Rotiţă selectare pentru a selecta ÎNCĂRCARE pentru selectare, apoi apăsaţi pe joystick vertical.
  • Apăsaţi pe joystick stânga sau dreapta, rotiţi Rotiţă selectare pentru a selecta OK pentru selectare, apoi apăsaţi pe joystick vertical.
  • Setările care au fost salvate sunt setate.