Setaţi acoperirea bliţului

Acoperirea bliţului (intervalul acoperit de lumina bliţului) poate fi setată automat sau manual. Cu setarea A (automat), acoperirea bliţului este setată automat în funcţie de distanţa focală (unghiul de fotografiere) a obiectivului folosit şi de dimensiunea senzorului de imagine al aparatului (). Cu setarea M (manual), puteţi seta manual acoperirea bliţului în intervalul 24 - 200 mm.

 1. Selectaţi ZOOM cu joystick-ul.

 2. Setaţi acoperirea bliţului.

  • Apăsaţi pe joystick sus / jos / stânga / dreapta sau rotiţi Rotiţă selectare pentru a selecta acoperirea bliţului, apoi apăsaţi pe joystick vertical.
  • Selectaţi AUTO pentru setare automată sau selectaţi o valoare (indicând distanţa focală în mm) pentru setare manuală.

Notă

 • Când setaţi manual acoperirea bliţului, setaţi aceeaşi acoperire sau o acoperire mai grandangulară decât unghiul de vedere pentru fotografiere pentru a evita ca zonele marginale să apară întunecate.
 • Când este montat un obiectiv cu distanţa focală mai mică de 24 mm, avertismentul Avertisment în afara acoperirii bliţului este afişat pe panoul LCD. Când folosiţi un aparat cu un senzor mai mic de full-frame, avertismentul Avertisment în afara acoperirii bliţului este afişat când unghiul de fotografiere este mai mic decât distanţa focală de 24 mm.
 • Când fotografiaţi cu terminalul sync al aparatul şi bliţul Speedlite conectat prin intermediul unui cablu de sincronizare disponibil în comerţ, setaţi acoperirea bliţului manual.

Panoul Wide

Când folosiţi panoul wide al bliţului, puteţi fotografia cu bliţul acoperind şi unghiul de vizualizare al unor obiective ultra-grandangulare până la o distanţă focală de 14 mm.

 1. Scoteţi panoul wide.

  • Scoateţi zona scoasă în evidenţă din zona centrală a panoului wide.
  • Panoul de reflexie alb este scos în acelaşi timp.
 2. Împingeţi înapoi panoul de reflexie.

  • Împingeţi înapoi doar panoul de reflexie, păstrând în jos doar panoul wide.

Atenţie

 • Deoarece este posibil să obţineţi imagini subexpuse, avertismentul Panou wide + avertizare bounce este afişat pe panoul LCD când folosiţi panoul wide cu fotografierea bounce.
 • Nu scoteţi panoul wide folosind prea multă forţă. Dacă procedaţi astfel puteţi detaşa panoul wide de pe bliţul Speedlite.
 • Unghiurile obiectivelor EF15mm f/2,8 Fisheye sau EF8-15mm f/4L Fisheye USM nu sunt acoperite.

Notă

 • Acoperirea bliţului este setată automat când folosiţi panoul wide. Nu pot fi modificate.