Setări comunicare wireless optică

E-TTL II / E-TTL În timpul fotografierii wireless cu transmisie optică cu fotografie cu bliţ auto, folosiţi următorii paşi pentru a seta transmiţătorul şi receptorul.

Setări transmiţător

 1. Selectaţi Buton fotografiere wireless/legată cu joystick-ul.

 2. Setaţi la Transmisie wireless opticăTRANSMIŢĂTOR.

  • Apăsaţi pe joystick sus, jos, stânga sau dreapta sau rotiţi Rotiţă selectare şi selectaţi Transmisie wireless opticăTRANSMIŢĂTOR, apoi apăsaţi pe joystick vertical.
 3. Selectaţi metoda de declanşare.

  • Apăsaţi pe joystick vertical.
  • Apăsaţi pe joystick sus / jos / stânga / dreapta sau rotiţi Rotiţă selectare pentru a selecta articolul (1), apoi apăsaţi pe joystick vertical.
  • Apăsaţi pe joystick stânga sau dreapta sau rotiţi Rotiţă selectare pentru a selecta dintre TOATE A:B A:B C, apoi apăsaţi pe joystick vertical (, ).

Setări receptor

 1. Setaţi la Transmisie wireless opticăRECEPTOR.

  • Operaţi şi setaţi bliţul pe care doriţi să îl setaţi ca unitate receptor.
  • Selectaţi Transmisie wireless opticăRECEPTOR în acelaşi mod ca pentru setarea unităţii transmiţător.

Atenţie

 • Pentru a realiza fotografierea cu bliţ normală, selectaţi WIRELESS Oprit pentru a anula setările pentru transmiţător.

Setarea canalului de transmisie

Urmaţi procedura de mai jos pentru a seta canalul de comunicare pentru unitatea transmiţător. Canalul ar trebui să fie acelaşi atât pentru unitatea transmiţător, cât şi pentru cea receptor. Pentru detalii despre procedura pentru setarea bliţului receptor, consultaţi manualul de instrucţiuni al dispozitivului Speedlite echipat cu funcţia receptor wireless cu transmisie optică.

 1. Apăsaţi pe joystick vertical.

 2. Selectează un articol în (1).

  • Apăsaţi pe joystick sus / jos / stânga / dreapta sau rotiţi Rotiţă selectare pentru a selecta un canal, apoi apăsaţi pe joystick vertical.
 3. Setaţi un canal de transmisie.

  • Apăsaţi pe joystick sus / jos / stânga / dreapta sau rotiţi Rotiţă selectare pentru a selecta din Ch. 1 -4, apoi apăsaţi pe joystick vertical.

Atenţie

 • Când canalele de transmisie ale unităţii transmiţător şi unităţii receptor sunt diferite, unitatea receptor nu va declanşa. Setaţi-le pe amândouă la acelaşi număr.

Declanşare bliţ transmiţător Pornită / Oprită

Puteţi seta dacă să declanşeze sau nu unitatea tranmiţător, ca bliţ wireless care controlează bliţurile receptor. Când declanşare bliţ transmiţător este activată, unităţile bliţ vor declanşa ca grup A.

 1. Apăsaţi pe joystick vertical.

 2. Selectează un articol în (1).

  • Apăsaţi pe joystick sus / jos / stânga / dreapta sau rotiţi Rotiţă selectare pentru a selecta un articol şi apăsaţi pe joystick vertical.
 3. Setare declanşare bliţ transmiţător.

  • Apăsaţi pe joystick stânga sau dreapta sau rotiţi Rotiţă selectare pentru a selecta declanşarea transmiţătorului Pornită / Oprită, apoi apăsaţi pe joystick vertical.
   • Declanşare bliţ transmiţător pornită: Declanşare bliţ transmiţător pornită
   • Declanşare bliţ transmiţător oprită: Declanşare bliţ transmiţător oprită

Atenţie

 • Chiar şi când declanşarea bliţului transmiţător este setată la Oprit, declanşarea bliţului pentru controlarea bliţului receptor (transmisie optică) este realizată. De aceea, în funcţie de condiţiile de fotografiere, bliţul declanşat pentru a controla bliţul receptor ar putea apărea în fotografie.

Funcţie memorie

Puteţi salva setările wireless în unitatea transmiţător şi unitatea receptor apoi să reveniţi la acele setări mai târziu. Operaţi fiecare unitate transmiţător sau receptor individual pentru a salva sau pentru a reveni la setările acestuia.

 1. Apăsaţi butonul SUB MENIU.

 2. Selectaţi MEMORIE.

  • Apăsaţi pe joystick sus, jos, stânga sau dreapta sau rotiţi Rotiţă selectare şi selectaţi MEMORIE, apoi apăsaţi pe joystick vertical.
 3. Salvaţi sau încărcaţi setările.

  Salvaţi

  • Apăsaţi pe joystick stânga sau dreapta, rotiţi Rotiţă selectare pentru a selecta SALVARE pentru selectare, apoi apăsaţi pe joystick vertical.
  • Apăsaţi pe joystick stânga sau dreapta, rotiţi Rotiţă selectare pentru a selecta OK pentru selectare, apoi apăsaţi pe joystick vertical.
  • Setările sunt salvate (stocate în memorie).

  Încărcare

  • Apăsaţi pe joystick stânga sau dreapta, rotiţi Rotiţă selectare pentru a selecta ÎNCĂRCARE pentru selectare, apoi apăsaţi pe joystick vertical.
  • Apăsaţi pe joystick stânga sau dreapta, rotiţi Rotiţă selectare pentru a selecta OK pentru selectare, apoi apăsaţi pe joystick vertical.
  • Setările care au fost salvate sunt setate.