Verificare informaţii baterie

Puteţi verifica starea bateriei pe care o folosiţi.

 1. Apăsaţi butonul SUB MENIU.

 2. Afişează ecranul cu informaţii.

  • Apăsaţi pe joystick sus, jos, stânga sau dreapta sau rotiţi Rotiţă selectare şi selectaţi informaţii, apoi apăsaţi pe joystick vertical.
 3. Afişează ecranul [Battery info.].

  • Apăsaţi pe joystick sus sau jos şi rotiţi Rotiţă selectare pentru a selecta Info. baterie, apoi apăsaţi pe joystick vertical.
  • (1) Bateria folosită este afişată.
  • (2) În plus faţă de afişarea nivelului rămas din baterie, nivelul bateriei va fi afişat în paşi de 1%.
  • (3) Este afişat numărul de fotografii realizate cu bateria folosită. Contorizarea este resetată când este efectuată încărcarea.
  • (4) Este afişată starea de degradare a bateriei.

   • Informaţii baterie 3: Nu este degradată
   • Informaţii baterie 2: Bateria este uşor degradată
   • Informaţii baterie 1: Este recomandată înlocuirea bateriei

Atenţie

 • Vă recomandăm să folosiţi o baterie originală Canon LP-EL. Dacă folosiţi o baterie ne-originală poate duce la defecţiuni sau la riscul de a nu putea folosi performanţele originale ale bliţului.

Notă

 • Când este afişat mesajul [Cannot communicate with battery Use this battery?] (Nu se poate comunica cu bateria. Folosiţi această baterie?), urmaţi instrucţiunile din mesaj.