Reflectare

Dacă îndreptaţi capul bliţului către un perete sau tavan, lumina bliţului va fi reflectată din suprafaţă înainte de a ilumina subiectul, făcând să fie diminuată umbra subiectului pentru o fotografie mai naturală. Această metodă este denumită “fotografiere cu bliţ bounce (reflectată)”.

Setarea orientării capului bliţului

 • Puteţi roti capul bliţului în timp ce apăsaţi butonul pentru deblocare bounce aşa cum este indicat. Când rotiţi capul bliţului, afişajul se modifică în Reflectare.
 • Când capul bliţului este rotit în timp ce acoperirea bliţului este setată la A (automat), acoperirea bliţului este fixă la 50 mm şi <---> este afişat.
 • Puteţi seta acoperirea bliţului şi manual ().

Notă

 • Dacă tavanul sau peretele de care ar trebui să se reflecte lumina este prea departe, se poate să nu obţineţi expunerea dorită deoarece bliţul reflectat va fi prea slab.
 • Dacă imaginea este întunecată, folosiţi o difragmă mai mare (f/număr mai mic) şi încercaţi din nou. Puteţi creşte şi valoarea ISO când folosiţi un aparat foto digital.
 • Peretele sau tavanul de care ar trebui să se reflecte lumina ar trebui să fie albe pentru o reflexie mai bună. Dacă suprafaţa de pe care se reflectă lumina nu este albă, se poate să nu obţineţi expunerea dorită deoarece pot apărea pete de culoare în imagine sau bliţul reflectat va fi prea slab.
 • Când bliţul rapid este declanşat cu bliţ reflectat, este posibil ca imaginea să fie subexpusă deoarece puterea scade.

Fotografiere cu bliţ la distanţă mică Fotografiere cu bliţ la distanţă mică

Dacă poziţionaţi capul bliţului în jos la 7 ° în timp ce apăsaţi butonul pentru deblocare bounce, puteţi fotografia subiecte la o distanţă mai mică într-un interval de aprox. 0,5 la 2 m.

Când capul bliţului este poziţionat în jos la 7 °, afişajul se schimbă în Fotografiere cu bliţ la distanţă mică.

Fotografiere cu reflexie

Dacă folosiţi panoul de reflexie când realizaţi un portret, vă permite să surprindeţi lumina reflectată în ochii unei persoane pentru a crea o expresie mai vie.

 1. Rotiţi capul bliţului în sus la 90 °.

 2. Trageţi în sus de panoul wide.

  • Trageţi în sus zona scoasă în evidenţă din zona centrală a panoului wide.
  • Panoul de reflexie alb este scos în acelaşi timp.
 3. Împingeţi înapoi panoul wide.

  • Împingeţi înapoi doar panoul wide, păstrând afară doar panoul de reflexie.
  • Fotografiaţi folosind aceeaşi metodă ca la bliţ reflectat.

Atenţie

 • Poziţionaţi capul bliţului către în faţă şi 90° în sus. Când capul bliţului este rotit către stânga sau dreapta, panoul de reflexie nu este eficient.
 • Pentru a obţine strălucirea ochilor unei persoane, fotografiaţi la aprox. 1,5 m de la subiect (la ISO 100 cu f/2,8).
 • Nu trageţi în sus panoul wide folosind prea multă forţă. Dacă procedaţi astfel puteţi detaşa panoul wide de pe bliţul Speedlite.

Adaptor bounce ataşat Fotografiere reflectată cu adaptor bounce (de reflectare)

Dacă ataşaţi adaptorul de reflectare furnizat la Speedlite şi îndreptaţi lumina bliţului către tavan sau perete, etc., puteţi împrăştia lumina bliţului peste o zonă mai mare şi puteţi face să dispară umbrele subiectului.

De asemenea, dacă rotiţi capul bliţului cu 90° în sus pentru a reflecta lumina bliţului de pe tavan, etc., lumina bliţului difuză emisă din părţile adaptorului de reflectare cade în partea din faţă a subiectului (ghid distanţă de fotografiere: până la aprox. 1,5 m, la ISO 100 cu f/2,8) şi va face ca umbra subiectului să dispară. Când fotografiaţi portrete, poate fi obţinut şi efectul de reflexie.

 1. Ataşaţi adaptorul pentru bounce (reflectare).

  (1) Simbolul “Canon”

  • Ataşaţi adaptorul la capul bliţului până se fixează cu un clic, aşa cum este indicat.
  • Verificaţi dacă afişajul s-a schimbat în Adaptor bounce ataşat.
  • Când scoateţi adaptorul, urmaţi procedura în ordine inversă. Ridicaţi tabul de scoatere din partea de jos a adaptorului, apoi scoateţi adaptorul de pe capul bliţului.
 2. Realizaţi fotografia.

  • Realizaţi fotografia cu lumina bliţului respinsă de tavan, pereţi sau de unde doriţi.

Atenţie

 • Când este ataşat adaptorul de reflectare sau când folosiţi adaptorul de reflectare împreună cu panoul wide, este posibil ca imaginea să fie subexpusă deoarece nr. director scade. Luaţi măsurile necesare precum creşterea valorii ISO pe aparat sau aplicaţi compensarea expunerii cu bliţ ().
 • Când este declanşat bliţul rapid () cu adaptorul de reflectare ataşat, este recomandat să realizaţi fotografia după ce lumina pentru bliţ pregătit devine roşie deoarece înainte este posibil să nu fie suficientă puterea bliţului.
 • Acoperirea bliţului este setată automat când ataşaţi adaptorul de reflectare. Nu pot fi modificate.
 • Dacă ataşaţi adaptorul bounce bliţului când folosiţi un aparat EOS DIGITAL lansat până în 2004, setaţi nivelul de alb la Balans de alb automat. Dacă fotografiaţi cu Bliţ, se poate să nu obţineţi nivelul de alb dorit.

Notă

 • Lumina bliţului este înmuiată şi mai mult când este folosit şi panoul wide () împreună cu adaptorul de reflectare.
 • Dacă subiectul este întunecat (subexpus) când verificaţi imaginea realizată, efectuaţi compensarea expunerii cu bliţ (). Puteţi creşte şi valoarea ISO când folosiţi un aparat foto digital.