Fotografiere cu bliţ complet automată cu 1 receptor bliţ

Această secţiune descrie fotografierea wireless complet automată când folosiţi un bliţ EL-1 ataşat la aparat (transmiţător) şi un bliţ EL-1 setat ca unitate receptor.

 1. Setaţi unitatea transmiţător.

  • Setaţi EL-1 ataşat la aparat ca „Unitate transmiţător" ().
  • Puteţi folosi şi un dispozitiv echipat cu funcţie transmiţător cu transmisie wireless radio ca unitate transmiţător.
 2. Setaţi unitatea receptor.

  • Setaţi bliţul EL-1 care urmează a fi controlat wireless ca unitate receptor ().
  • Puteţi folosi şi alte bliţuri EX Speedlite care sunt echipate cu funcţie receptor cu transmisie wireless radio.
 3. Verificaţi canalul şi ID-ul.

  • Dacă ID-ul wireless radio şi canalele de transmisie pentru unitatea transmiţător şi unitatea receptor sunt diferite, setaţi-le la aceleaşi setări ().
 4. Poziţionaţi aparatul şi bliţul.

 5. Folosiţi joystick-ul de pe transmiţător pentru a selecta MOD.

 6. Setaţi modul bliţ la ETTL.

  • Apăsaţi pe joystick sus, jos, stânga sau dreapta sau rotiţi Rotiţă selectare şi selectaţi ETTL, apoi apăsaţi pe joystick vertical.
  • Unitatea receptor este setată automat la ETTL în timpul fotografierii, controlat de unitatea transmiţător.
  • Verificaţi dacă controlul grupului de declanşare este setat la TOATE.
 7. Verificaţi statutul transmiterii şi încărcarea.

  • Verificaţi că lumina LINK este verde.
  • Când unitatea receptor este pregătită, lumina AF clipeşte la intervale de aprox. 1 secundă.
  • Când unitatea transmiţător este setată la C.Fn-06-0 (), sunetul de avertizare se aude când s-a finalizat reîncărcarea tuturor bliţurilor.
  • Verificaţi dacă simbolul Încărcarea receptorului este definitivată (1) este aprins pe panoul LCD al unităţii transmiţător / receptor (ÎNCĂRCARE nu este afişat).
  • Pentru detalii despre iluminarea panoului LCD pentru transmiţător, consultaţi "Despre iluminarea panoului LCD".
  • Verificaţi dacă lumina bliţ pregătit de la unitatea transmiţător este aprinsă.
 8. Verificaţi operarea.

  • Apăsaţi butonul testare bliţ pe unitatea transmiţător.
  • Bliţul Speedlite va declanşa. Dacă nu declanşează, verificaţi dacă este în intervalul de transmisie ().
 9. Realizaţi fotografia.

  • Setaţi aparatul şi faceţi fotografii la fel ca în cazul fotografierii cu bliţ normale.

Atenţie

 • Când lumina LINK este oprită, transmisia radio nu este posibilă. Verificaţi din nou canalele de transmisie şi ID-ul wireless radio al unităţii transmiţător şi al unităţii receptor. Dacă nu le puteţi conecta cu aceleaşi setări, opriţi şi porniţi din nou unităţile transmiţător şi receptor.

Notă

 • Acoperirea bliţului pentru unitatea transmiţător şi unitatea receptor este setată la 24 mm. Puteţi seta acoperirea bliţului şi manual.
 • Poate să declanşeze bliţul şi pe transmiţător ().
 • Puteţi apăsa butonul de previzualizarea a profunzimii de câmp de pe aparat pentru a declanşa bliţul de modelare ().
 • Când este setat ca unitate transmiţător, timpul până când se opreşte automat este de aprox. 5 min.
 • Dacă unitatea receptor se opreşte automat, apăsaţi butonul de test al unităţii transmiţător pentru a porni unitatea receptor.
 • Nu puteţi folosi bliţul de test când este activ autodeclanşatorul pentru bliţ, etc. pe aparat.
 • Puteţi modifica intervalul la care unitatea receptor se opreşte automat (C.Fn-10).
 • Puteţi activa să se audă un sunet când reîncărcarea tuturor bliţurilor (unităţi transmiţător / receptor) este finalizată (C.Fn-06).
 • Puteţi dezactiva clipirea luminii AF când unitatea receptor este complet încărcată (C.Fn-23).

Despre iluminarea panoului LCD

În timpul fotografierii wireless cu transmisie radio, lumina de pe panoul unităţii transmiţător luminează sau este stins în funcţie de starea de încărcare a unităţii transmiţător şi receptor (grupuri de declanşare).

Panoul LCD al unităţii transmiţător luminează când unitatea transmiţător şi unitărţile receptor nu sunt complet încărcate. Când unitatea transmiţător şi cele receptor sunt complet încărcate, iluminarea panoului LCD se va opri după aprox. 12 sec.

Când încărcarea unităţii transmiţător şi unităţilor receptor începe în timp ce fotografiaţi, panoul LCD al unităţii transmiţător se va lumina din nou.

Atenţie

 • Dacă unitatea transmiţător sau oricare dintre unităţile receptor (grup de declanşare) nu sunt complet încărcate, ÎNCĂRCARE va fi afişat pe panoul LCD al unităţii transmiţător. Verificaţi dacă ÎNCĂRCARE nu este nu fie afişat pe panoul LCD şi realizaţi o fotografie.

Fotografiere multiplă cu bliţ cu funcţii wireless

Deoarece următoarele funcţii setate pe unitatea transmiţător vor fi setate automat şi pe unităţile receptor din acest sistem wireless, nu trebuie să setaţi separat unităţile receptor. Din acest motiv, puteţi realiza fotografiere cu bliţ wireless în acelaşi mod ca fotografie cu bliţ normală.

Notă

 • Puteţi opera direct unitatea receptor pentru a seta individual compensarea expunerii cu bliţ şi acoperirea bliţului pe fiecare unitate receptor.
 • Dacă transmiţătorul este setat la EL-1, este posibil să realizaţi fotografii wireless cu transmisie radio la sincronizare lentă cu un bliţ 600EXII-RT, 600EX-RT sau 430EXIII-RT setate ca receptor.

Despre unitatea transmiţător

Puteţi desemna două sau mai multe unităţi transmiţător. Când folosiţi mai multe aparate foto cu unităţi transmiţător ataşate, puteţi schimba aparatele foto la fotografierea stroboscopică wireless folosind aceleaşi lumini (receptori).

Când sunt folosite mai multe unităţi transmiţător, SUB-TRANSMIŢĂTOR este afişat pe ecranul LCD.

Atenţie

 • Când lumina LINK se opreşte sau Transmiţătorul wireless nu este conectat este afişat pe panoul LCD, înseamnă că unitatea nu este conectată încă. După ce verificaţi canalul de transmisie şi ID-ul wireless radio, opriţi şi porniţi din nou fiecare unitate receptor.
 • În timpul fotografierii wireless cu transmisie radio, nu setaţi mai mult de 16 unităţi transmiţător şi receptor în total.

Notă

 • Puteţi fotografia chiar dacă unitatea transmiţător este în stadiu sub-transmiţător.