Setările care pot fi modificate cu Funcţii personalizate

C.Fn-00: Afişare indicator distanţă (Afişare indicator distanţă)

Puteţi selecta afişarea indicatorului de distanţă de pe panoul LCD de la metri la feet.

 • 0: m (Metri (m))
 • 1:ft (Feet (ft))

Notă

 • Când intervalul bliţului depăşeşte 18 m, capătul din dreapta al intervalului bliţului pe panoul LCD se schimbă în Capătul dreapta.

C.Fn-01: Închidere automată (Închidere automată)

Când bliţul Speedlite nu este operat pentru aprox. 90 de secunde, alimentarea se opreşte automat pentru a economisi energie. Puteţi dezactiva această funcţie.

 • 0: ACTIVAT
 • 1: Dezactiv.

Notă

 • În timpul fotografierii cu bliţ transmiţător () în timpul fotografierii wireless cu transmisie radio sau în timpul fotografierii legate (), timpul până când oprirea automată are loc este de aprox. 5 min.

C.Fn-02: Bliţ de modelare (Bliţ de modelare)

 • 0: Buton previzualizare profunzime de câmp (Activare: Buton previzualizare profunzime de câmp)

  Apăsaţi butonul de previzualizare profunzime de câmp de pe aparat pentru a declanşa bliţul de modelare.

 • 1: Lumină bliţ pregătit / Buton testare bliţ (Activare: Buton testare bliţ)

  Apăsaţi butonul de test al bliţului Speedlite pentru a declanşa bliţul de modelare.

 • 2: Declanşare cu ambele butoane (Activat cu ambele butoane)

  Apăsaţi butonul de previzualizare profunzime de câmp al aparatului sau butonul de test bliţ pentru a declanşa bliţul de modelare.

 • 3: OFF (Dezactivat)

  Dezactivează bliţul de modelare.

C.Fn-03: Anulare auto a FEB (Anulare auto a FEB)

Puteţi seta dacă să anulaţi sau nu FEB automat după ce fotografiaţi trei cadre cu FEB.

 • 0: ON (Activat)
 • 1: OFF (Dezactivat)

C.Fn-04: Secvenţă FEB (Secvenţă FEB)

Puteţi schimba secvenţa de fotografiere FEB. 0: Expunere standard, –: Expunere mai mică (întunecat) şi +: Expunere mai mare (luminos).

 • 0: 0 → - → +
 • 1: - → 0 → +

C.Fn-08: Declanşare lumină AF (Transmit. fascicul asist. AF)

 • 0: ON (Activat)
 • 1: OFF (Dezactivat)

  Acest lucru dezactivează lumina AF emisă de bliţul Speedlite.

Notă

 • Simbolul bliţului care este afişat când aţi setat C.Fn-08 se schimbă conform setării P.Fn-01 ().

C.Fn-10: Durată oprire automată receptor (Durată oprire automată receptor)

Când este setat ca unitate receptor wireless cu transmisie radio / optică, timpul până la oprirea automată se poate modifica. Când unitatea receptor intră în oprirea automată, Închidere automată este afişat pe panoul LCD. Setaţi această funcţie pe fiecare unitate receptor.

 • 0: 60 min (60 de minute)
 • 1: 10 min (10 minute)

C.Fn-11: Anulare oprire automată receptor (Anulare oprire automată receptor)

La fotografierea wireless cu transmisie radio / optică, când apăsaţi butonul de test bliţ al unităţii transmiţător, puteţi porni bliţurile receptor oprite automat.

Puteţi schimba intervalul în care bliţurile receptor acceptă această funcţie. Setaţi această funcţie pe fiecare unitate receptor.

 • 0: 8 h (8 ore)
 • 1: 1 h (1 oră)

C.Fn-12: Reîncărcarea bliţului cu alimentare externă (Reîncărcarea bliţului cu alimentare externă)

 • 0: Unitatea bliţ şi sursă de alimentare externă (Unitatea bliţ şi sursă de alimentare externă)

  Încarcă folosind atât alimentarea internă, cât şi cea externă.

 • 1: Sursă de alimentare externă (Doar sursă de alimentare externă)

  Sursa de alimentare internă este necesară pentru controlul bliţului Speedlite. Folosind doar sursă de alimentare externă pentru încărcarea bliţului Speedlite, puteţi micşora consumul sursei de energie interne.

C.Fn-13: Setarea compensării expunerii cu bliţ (Setarea compensării expunerii cu bliţ)

 • 0: Buton + rotiţă (Buton + rotiţă)
 • 1: Rotiţă (Setare directă cu rotiţa)

  Puteţi roti Rotiţă selectare direct pentru a seta valoarea compensării expunerii bliţului şi puterea bliţului fără să selectaţi Setare Compensare expunere bliţ / Nivel declanşare bliţ cu joystick-ul.

C.Fn-18: LAMPĂ DE MODELARE (Aprindere lampă de modelare)

Puteţi selecta cum să porniţi lampa de modelare.

 • 0: LUMINĂ (buton)
 • 1: Apăsaţi butonul declanşator de două ori uşor (apăsaţi butonul declanşator de două ori uşor)

Notă

 • Butonul LUMINĂ este valid chiar dacă este setat la 1.
 • Deşi "Macro:Led focal. por." apare pe ecranul de meniu al aparatului, setarea care poate fi configurată este „Lampă modelare ON".
 • Când bliţul este folosit cu EOS D60 sau EOS D30, nu va funcţiona corect chiar dacă apăsaţi uşor de două ori pe butonul declanşator. Porniţi / opriţi lampa folosind butonul LUMINĂ.

C.Fn-21: Distribuţie lumină (Distribuţie lumină)

Puteţi schimba caracteristicile pentru distribuţia luminii (acoperirea bliţului) în legătură cu unghiul de fotografiere când acoperirea bliţului este setată la A (setare automată).

 • 0: Standard (Standard)

  Acoperirea optimă a bliţului pentru unghiul de fotografiere este setată automat.

 • 1: Prioritate număr director (Prioritate număr director)

  Deşi marginea fotografiei este mai întunecată decât cu setarea 0, acest lucru este folositor când doriţi să daţi prioritate puterii bliţului. Acoperirea bliţului este setată automat la o poziţie telefoto puţin mai mare decât unghiul de vizualizare curent. Afişajul se schimbă în Prioritate număr director.

 • 2: Prioritate distribuţie lumină (Prioritate distribuţie lumină)

  Deşi distanţa posibilă pentru fotografie cu bliţ este mai mică decât cu setarea 0, această setare este eficientă când doriţi să scădeţi zona întunecată la marginea fotografiei. Acoperirea bliţului este setată automat la o poziţie wide puţin mai mare decât unghiul de vizualizare curent. Afişajul se schimbă în Prioritate distribuţie lumină.

C.Fn-22: Iluminare panou LCD (Iluminare panou LCD)

Când este acţionat un buton sau o rotiţă, panoul LCD se luminează. Puteţi schimba această setare de iluminare.

 • 0: 12 sec (iluminare pentru 12 sec.)
 • 1: OFF (Iluminarea panoului este dezactivată)
 • 2: ON (Iluminarea este pornită tot timpul)

C.Fn-23: Confirmare încărcare bliţ receptor (Confirmare încărcare receptor)

Când unitatea receptor este complet încărcată în timpul fotografierii cu bliţ wireless, lumina AF a unităţii receptor clipeşte. Puteţi dezactiva acest clipit. Setaţi această funcţie pe fiecare unitate receptor.

 • 0: Declanşarea luminii AF şi lumina bliţ pregătit = (Lumină AF, lumină Reîncărcare)
 • 1: Lampă încărcare (lumină Reîncărcare)