Blocare FE

Blocarea FE (expunere bliţ) blochează setarea bliţului corect pentru orice parte a subiectului.

Cu ETTL sau CSP afişat pe panou, apăsaţi Funcţii multiple sau Blocare AE (blocare AE) şi butoanele Blocare FE de pe aparat.

 1. Focalizaţi pe subiect.

 2. Apăsaţi butonul Funcţii multiple (Temporizator 16 sec).

  • Încadraţi subiectul în centrul vizorului şi apăsaţi butonul Funcţii multiple al aparatului.
  • Bliţul va declanşa un bliţ prealabil iar declanşarea bliţului necesară pentru expunerea corectă este reţinută în memorie.
  • FEL” va fi afişat în vizor pentru aprox. 0,5 sec.
  • De fiecare dată când apăsaţi butonul Funcţii multiple, bliţul va declanşa şi o nouă valoare este reţinută în memorie.

Notă

 • Dacă nu se poate obţine o expunere corectă când aţi activat blocarea FE, Avertisment blocare FE în afara razei de acţiune clipeşte în vizor. Mutaţi-vă mai aproape de subiect sau deschideţi diafragma şi activaţi blocarea FE din nou. Puteţi creşte valoarea ISO şi să realizaţi blocarea FE din nou când folosiţi un aparat digital.
 • Dacă subiectul este prea mic în vizor, blocarea FE este posibil să nu fie prea eficientă.