Fotografiere cu bliţ complet automată cu receptori împărţiţi în 3 grupuri

Puteţi efectua fotografierea wireless cu mai multe bliţuri adăugând grupul de declanşare C la grupurile de declanşare A şi B. Pentru o prezentare a controlului bliţului, consultaţi "Control grup".

C este folositor când doriţi să adăugaţi lumină care să elimine umbra din fundal a subiectului.

 1. Apăsaţi pe joystick vertical.

 2. Selectează un articol în (1).

  • Apăsaţi pe joystick sus / jos / stânga / dreapta sau rotiţi Rotiţă selectare pentru a selecta un articol şi apăsaţi pe joystick vertical.
 3. Setaţi la A:B C.

  • Apăsaţi pe joystick stânga sau dreapta, rotiţi Rotiţă selectare pentru a selecta A:B C pentru selectare, apoi apăsaţi pe joystick vertical.
 4. Configurare după setarea grupurilor de declanşare A, B şi C.

  • Verificaţi dacă sunt setate acelaşi canal de transmisie şi ID wireless radio pentru toate unităţile receptor şi unitatea transmiţător.
  • Setaţi unitatea receptor pe care să o adăugaţi ca A, B sau C respectiv şi poziţionaţi-o.
 5. Verificaţi canalul şi ID-ul.

  • Dacă ID-ul wireless radio şi canalele de transmisie pentru unitatea transmiţător şi unitatea receptor sunt diferite, setaţi-le la aceleaşi setări ().
 6. Setaţi raportul bliţului A:B.

  • Apăsaţi pe joystick vertical pentru a selecta un articol în imagine.
  • Apăsaţi pe joystick stânga sau dreapta sau rotiţi Rotiţă selectare pentru a seta valoarea de compensare, apoi apăsaţi pe joystick vertical.
 7. Setarea valorii compensării expunerii pentru grupul de declanşare C.

  • Apăsaţi pe joystick vertical pentru a selecta un articol în imagine.
  • Apăsaţi pe joystick stânga sau dreapta sau rotiţi Rotiţă selectare pentru a seta valoarea de compensare, apoi apăsaţi pe joystick vertical.
 8. Verificaţi statutul transmiterii şi încărcarea.

  • Verificaţi ca Transmiţătorul wireless nu este conectat să nu fie afişat pe panoul LCD al unităţii transmiţător.
  • Verificaţi dacă simbolul Încărcarea receptorului este definitivată care indică dacă încărcarea unităţii receptor este finalizată este aprins pe panoul LCD al unităţii transmiţător (ÎNCĂRCARE nu este afişat).
  • Pentru detalii despre iluminarea panoului LCD pentru unitatea transmiţător, consultaţi "Despre iluminarea panoului LCD".
  • Verificaţi dacă lumina bliţ pregătit de la unitatea transmiţător este aprinsă.
 9. Verificaţi operarea.

  • Apăsaţi butonul testare bliţ pe unitatea transmiţător.
  • Bliţul Speedlite va declanşa. Dacă nu declanşează, verificaţi dacă este în intervalul de transmisie ().
 10. Realizaţi fotografia.

  • Setaţi aparatul şi faceţi fotografii la fel ca în cazul fotografierii cu bliţ normale.

Atenţie

 • Când Transmiţătorul wireless nu este conectat este afişat pe ecranul LCD, transmisia radio nu poate fi realizată. Verificaţi din nou canalele de transmisie şi ID-ul wireless radio al unităţii transmiţător şi al unităţii receptor. Dacă nu le puteţi conecta cu aceleaşi setări, opriţi şi porniţi din nou unităţile transmiţător şi receptor.
 • Dacă fotografiaţi cu grupul de declanşare C îndreptat direct către subiect este posibil să apară supraexpunerea.

Notă

 • Puteţi apăsa butonul de previzualizarea a profunzimii de câmp de pe aparat pentru a declanşa bliţul de modelare ().
 • Când este setat ca unitate transmiţător, timpul până când se opreşte automat este de aprox. 5 min.
 • Dacă unitatea receptor se opreşte automat, apăsaţi butonul de test al unităţii transmiţător pentru a porni unitatea receptor.
 • Nu puteţi folosi bliţul de test când este activ autodeclanşatorul pentru bliţ, etc. pe aparat.