Restricţii de utilizare bliţ din cauza creşterii temperaturii

Când bliţul continuu, stroboscopic sau de modelare este declanşat în mod repetat la intervale scurte, temperatura capului bliţului, bateriilor şi zona de lângă compartimentul de baterii poate creşte.

Când declanşaţi în mod repetat, intervalul de declanşare creşte în mai mulţi paşi până la aprox. 4 sec. pentru a evita degradarea sau deteriorarea capului bliţului din cauza supra-încălzirii. Când continuaţi să declanşaţi în acest stadiu, declanşarea bliţului este restricţionată automat.

Mai mult, când declanşarea bliţului este restricţionată, un simbol de avertizare indică faptul că temperatura este crescută şi intervalul între declanşări (la care poate fi realizată fotografierea cu bliţ) este automat setat la un interval de aprox. 8 sec. (nivelul 1) sau 20 sec (nivelul 2).

Avertizare creştere temperatură

Când temperatura internă a bliţului Speedlite creşte, avertizarea este afişată în două trepte. Când realizaţi declanşări continue în mod repetat la nivelul 1, va trece la nivelul 2.

Afişaj / Ton Nivel 1
(interval declanşare: Aprox. 8 secunde)
Nivel 2
(interval declanşare: Aprox. 20 de secunde)
Simbol Creştere temperatură (restricţii declanşare bliţ) nivel 1 Creştere temperatură (restricţii declanşare bliţ) nivel 2
Iluminare panou LCD Aprins Clipeşte
Semnal de avertizare Când C.Fn-06 este setat la 0: sunet avertizare pornit

Avertizare creştere temperatură lampă modelare

Apare un ecran de atenţionare când temperatura luminii de modelare creşte.

Apăsaţi pe joystick vertical sau pe butonul Anulare pentru a şterge mesajele de avertizare pe ecranul de avertizare.

Dacă temperatura ambientală a luminii de modelare creşte prea mult, este posibil ca lumina să scadă în intensitate sau să se oprească complet.

Afişaj Nivel 1 Nivel 2
Simbol Creştere temperatură (restricţii declanşare bliţ) nivel 1 Creştere temperatură (restricţii declanşare bliţ) nivel 1 Creştere temperatură (restricţii declanşare bliţ) nivel 2 Creştere temperatură (restricţii declanşare bliţ) nivel 2
Activat Dezactiv. Activat Dezactiv.
Luminozitate Când setaţi luminozitate maximă: întunecat Dezactiv.

Avertizare creştere temperatură baterie

Semnul de mai jos apare când temperatura bateriei creşte. Ulterior, afişajul revine la aceeaşi stare ca avertismentul pentru creşterea temperaturii ().

Numărul de declanşări continue şi timpul de odihnă

Următorul tabel arată numărul de declanşări continue până avertizarea (nivelul 1) este afişată şi timpul de odihnă necesar până se poate realiza din nou fotografierea cu bliţ normală.

Funcţie Numărul de declanşări continue ale bliţului până se ajunge la avertismentul Level (Nivel) 1 (Ghid) Timp necesar între declanşări (Ghid)
Acoperire bliţ
14 mm - 135 mm 150 mm - 200 mm
Declanşare continuă la putere maximă () Control ventilator 170 de ori sau mai mult 160 de ori sau mai mult 50 de min. sau mai mult
Oprire ventilator 50 de ori sau mai mult
Bliţ de modelare () Control ventilator 130 de ori sau mai mult
Oprire ventilator 50 de ori sau mai mult
Bliţ stroboscopic () Varizaă în funcţie de condiţiile de declanşare -

Setaţi la bliţ manual şi măsuraţi conform standardelor de test

ATENŢIE

 • Când declanşaţi continuu, nu atingeţi capul bliţului, bateriile sau zona din apropierea compartimentului pentru baterii.

  Când declanşaţi continuu sau folosiţi bliţul pentru modelare în mod repetat la intervale scurte, nu atingeţi capul bliţului, bateriile sau zona din apropierea compartimentului pentru baterii. Capul bliţului, bateriile şi zona din apropierea compartimentului pentru baterii se încălzesc, apărând riscul să vă ardeţi.

Atenţie

 • Nu deschideţi sau închideţi capacul compartimentului pentru baterie în timp ce declanşarea bliţului este restricţionată. Acest lucru este foarte periculos deoarece este anulată restricţia de declanşare a bliţului.
 • Chiar dacă nu este afişat avertismentul Level 1 (Nivel 1), intervalul între declanşări va creşte pe măsură ce capul bliţului începe să se încălzească.
 • Dacă este afişat avertismentul Nivel 1, permiteţi bliţului să se odihnească pentru minim 50 de min.
 • Chiar dacă vă opriţi din fotografiat după ce este afişat nivelul 1 de avertizare, este posibil să fie afişat şi nivelul 2 de avertizare.
 • Când realizaţi fotografii cu bliţ în modul bliţ ETTL sau la temperaturi ridicate, numărul de declanşări poate fi restricţionat la mai puţine decât cele din tabel.
 • Pentru precauţii privind numărul de declanşări ale bliţului, consultaţi "Bliţuri continue", "Bliţ stroboscopic" sau "Bliţ de modelare".
 • Este posibil ca bliţul să nu declanşese în cazuri rare din cauza factorilor de mediu precum temperaturi crescute.
 • Numărul de declanşări continue până ce este afişat avertismentul (Nivel 1) este numărul de utilizări ale EL-1 singur şi când este folosit împreună cu pachetul de compact CP-E4N (comercializat separat). Când folosiţi o altă sursă de alimentare externă decât CP-E4N, scade numărul de declanşări continue până când este afişat avertismentul (nivel 1).
 • Când este folosit adaptorul pentru reflectare, când este folosit filtrul de culoare şi când sunt folosite împreună adaptorul pentru reflectare şi filtrul de culoare, scade numărul de declanşări continue până ce este afişat avertismentul.
 • Când C.Fn-06-1 este setat (), sunetul de avertizare nu se aude chiar dacă declanşarea este restricţionată.
 • Când este setată P.Fn-22-1 (), avertismentul panoului LCD nu va fi afişat chiar dacă temperatura capului bliţului creşte.
 • Când folosiţi Pachetul de baterii compacte CP-E4N (comercializat separat), consultaţi şi manualul de instrucţiuni pentru CP-E4N.