Fotografia z automatyczną lampą błyskową z 1 lampą odbiorczą

W tej części opisano podstawy w pełni automatycznego fotografowania bezprzewodowego z wykorzystaniem lampy EL-1 zamocowanej na aparacie (jednostka nadawcza) i lampy EL-1 ustawionej jako jednostka odbiorcza.

 1. Ustaw jednostkę nadawczą.

  • Ustaw EL-1 dołączoną do aparatu jako „Jednostka nadawcza” ().
  • Jako jednostki nadawczej można również użyć urządzenia, które może pełnić funkcję bezprzewodowej jednostki nadawczej w transmisji radiowej.
 2. Ustaw jednostkę odbiorczą.

  • Ustaw jako jednostkę odbiorczą lampę EL-1, która ma być sterowana bezprzewodowo z jednostki nadawczej ().
  • Można także używać inne lampy błyskowe Speedlite serii EX posiadające funkcję odbiornika radiowej transmisji bezprzewodowej.
 3. Sprawdź kanał i ID.

  • Jeśli kanały transmisji i identyfikatory łączności radiowej jednostki nadawczej i jednostki odbiorczej są różne, zmień je, aby ich ustawienia miały takie same wartości ().
 4. Ustaw aparat i lampę błyskową.

 5. Skorzystaj z dżojstika na nadajniku, aby wybrać TRYB.

 6. Ustaw tryb błysku ETTL.

  • Przesuwaj dżojstik w górę, w dół, w lewo lub w prawo lub przekręć Pokrętło wybierania i wybierz ETTL, a następnie przyciśnij dżojstik do dołu w pionie.
  • Podczas fotografowania za pośrednictwem jednostki nadawczej zostanie automatycznie wybrane ustawienie ETTL dla jednostki odbiorczej.
  • Sprawdź, czy ustawienie sterowania grupami lamp to ALL.
 7. Sprawdź stan transmisji i ładowanie.

  • Sprawdź, czy kontrolka ŁĄCZE zaświeciła się na zielono.
  • Gdy lampa odbiorcza jest gotowa, emiter oświetlenia wspomagającego AF miga w odstępach ok. 1 sekundy.
  • Jeśli jednostka nadawcza ustawiona jest na P.Fn-06-0 (), sygnał „bip” jednostki nadawczej włączy się gdy zakończy się ładowanie wszystkich lamp.
  • Sprawdź, czy ikona (1) Ładowanie odbiornika zakończone jest podświetlona na panelu LCD jednostki nadajnika/odbiornika (nie jest wyświetlana ikona ŁADOWANIE).
  • Szczegóły dotyczące podświetlenia panelu LCD nadajnika znajdziesz w sekcji Informacje dotyczące podświetlania panelu LCD.
  • Sprawdź, czy zaświeciła się kontrolka gotowości lampy jednostki nadawczej.
 8. Sprawdź działanie.

  • Naciśnij przycisk błysku kontrolnego jednostki nadawczej.
  • Lampa Speedlite wyzwoli błysk. Jeśli nie, sprawdź, czy znajduje się w zasięgu transmisji ().
 9. Zrób zdjęcie.

  • Ustaw aparat i zrób zdjęcie tak samo jak w przypadku standardowego fotografowania z lampą błyskową.

Przestroga

 • Gdy lampa ŁĄCZE jest wyłączona, transmisja radiowa jest niemożliwa. Należy ponownie sprawdzić kanały transmisji i identyfikatory łączności radiowej jednostki nadawczej i jednostki odbiorczej. Jeśli nie można uzyskać połączenia przy tych samych ustawieniach, należy wyłączyć i włączyć ponownie jednostkę nadawczą i jednostkę odbiorczą.

Uwaga

 • Pokrycie błysku jednostki nadawczej i odbiorczej ustawione jest na 24 mm. Pokrycie błysku można także ustawić ręcznie.
 • Możliwe jest również wyzwolenie błysku na nadajniku ().
 • Aby wyzwolić błysk modelujący, wystarczy nacisnąć przycisk podglądu głębi ostrości na aparacie ().
 • Jeśli lampa błyskowa jest ustawiona jako jednostka nadawcza, automatyczne wyłączanie zasilania działa po upływie ok. 5 minut.
 • Jeśli funkcja automatycznego wyłączania zasilania wyłączy jednostkę odbiorczą, należy nacisnąć przycisk błysku testowego jednostki nadawczej, aby ją włączyć.
 • Nie można użyć testowego błysku kiedy po stronie aparatu uruchomiony jest czas timer błysku itp.
 • Można zmienić czas automatycznego wyłączania zasilania lampy odbiorczej (C.Fn-10).
 • Można aktywować sygnał „bip” kiedy zakończy się ładowanie wszystkich lamp (jednostki nadawcze/odbiorcze) (P.Fn-06).
 • Można wyłączyć miganie emitera oświetlenia wspomagającego AF gdy jednostka odbiorcza jest w pełni naładowana (C.Fn-23).

Informacje dotyczące podświetlania panelu LCD

Podczas radiowej transmisji bezprzewodowej fotografowania, lampka na panelu wyświetlacza nadajnika będzie włączona lub wyłączona, w zależności od stanu nadajnika i odbiornika (grupa błysków).

Podświetlenie panelu LCD jednostki nadawczej świeci się, jeśli jednostka nadawcza i jednostki odbiorcze nie są w pełni naładowane. Kiedy jednostka nadawcza i jednostki odbiorcze zostaną w pełni naładowane, podświetlenie panelu LCD wyłączy się po ok. 12 sekundach.

Kiedy ładowania jednostki nadawczej i odbiorczej rozpocznie się podczas robienia zdjęć, panel LCD jednostki nadawczej zostanie ponownie podświetlony.

Przestroga

 • Jeśli jednostka nadawcza lub dowolna jednostka odbiorcza (grupa błysków) nie jest w pełni naładowana, symbol ŁADOWANIE zostanie wyświetlony na panelu LCD jednostki nadawczej. Upewnij się, że na panelu LCD nie jest wyświetlana ikona ŁADOWANIE i zrób zdjęcie.

Fotografowanie z wieloma lampami błyskowymi z wykorzystaniem funkcji bezprzewodowych

Ponieważ poniższe funkcje konfigurowane dla jednostki nadawczej zostaną automatycznie zastosowane dla jednostek odbiorczych z tym systemem bezprzewodowym, wykonywanie operacji z poziomu jednostek odbiorczych nie jest konieczne. Z tego powodu można przeprowadzać fotografowanie z wieloma bezprzewodowymi lampami błyskowymi w ten sam sposób jak w przypadku normalnego fotografowania z lampą błyskową.

Uwaga

 • Dla każdej jednostki odbiorczej można osobno ustawić korektę ekspozycji z lampą i pokrycie błysku również bezpośrednio za pomocą jednostki odbiorczej.
 • Jeśli nadajnik ustawiony jest na EL-1, możliwe jest wykonywanie zdjęć w wolnej synchronizacji podczas bezprzewodowej transmisji radiowej z 600EXII-RT, 600EX-RT lub 430EXIII-RT ustawionymi jako odbiorniki.

O jednostkach nadawczych

Można używać dwie lub więcej jednostek nadawczych. Podczas korzystania z wielu aparatów z dołączonymi nadajnikami, możesz przełączać aparaty w bezprzewodowym fotografowaniu stroboskopowym korzystając z tego samego oświetlenia (odbiorniki).

Kiedy używane są dwie lub więcej jednostek nadawczych, na panelu LCD wyświetlane jest SUB SENDER.

Przestroga

 • Kiedy lampa ŁĄCZE wyłącza się lub na ekranie panelu LCD wyświetlane jest Nadajnik nie jest połączony bezprzewodowo oznacza to, że jednostka nie jest jeszcze podłączona. Po sprawdzeniu kanału transmisji i identyfikatora łączności radiowej należy wyłączyć i włączyć każdą jednostkę odbiorczą.
 • Ogranicz całkowitą liczbę nadajników i odbiorników w trakcie radiowej bezprzewodowej transmisji fotografowania do 16 jednostek.

Uwaga

 • Zdjęcia wykonywać możesz nawet jeśli jednostka nadawcza znajduje się w trybie dodatkowego nadajnika.