Fotografowanie z bezprzewodową lampą błyskową z wykorzystaniem transmisji radiowej

Używając lampy błyskowej Canon Speedlite oferującą funkcję fotografowania bezprzewodowego z wykorzystaniem transmisji radiowej, można łatwo fotografować z zastosowaniem wielu bezprzewodowych lamp błyskowych w taki sam sposób jak w przypadku fotografowania stroboskopowego wykorzystującego automatykę błysku E-TTL II / E-TTL.

System jest zaprojektowany tak, że ustawienia EL-1 (jednostki nadawczej) są automatycznie zastosowywane dla sterowanej bezprzewodowo lampy Speedlite (jednostka odbiorcza). Z tego względu operowanie jednostką odbiorczą podczas fotografowania nie jest konieczne.

Ustawienie i zakres działania

 • Fotografia z automatyczną lampą błyskową z 1 lampą odbiorczą ()

  (1) ODBIORNIK EL-1

  (2) NADAJNIK EL-1

  (3) Zasięg transmisji: Około 30 m

 • Automatyczna fotografia przy użyciu lampy błyskowej z odbiornikami podzielonymi na grupy (, )

  Można podzielić jednostki odbiorcze na dwie lub trzy grupy i korzystać z automatyki błysku E-TTL II / E-TTL, zmieniając proporcje błysku (stosunek mocy błysku).

  Grupy (1) 2 (A, B)

  Grupy (2) 3 (A, B, C)

  Przestroga

  • Przed rozpoczęciem zdjęć należy wyzwolić błysk testowy () i wykonać zdjęcie testowe.
  • Zasięg transmisji może być mniejszy zależnie od czynników, takich jak ustawienie lamp, warunki otoczenia i warunki pogodowe.

  Uwaga

  • Korzystając z mini statywu dostarczonej razem z jednostką odbiorczą, umieść na niej tę jednostkę.
 • Fotografowanie w innym trybie błysku dla każdej grupy ()

  Podane ustawienia trybu błysku są przykładowe.

  (1) E-TTL II

  (2) E-TTL II

  (3) Błysk ręczny

  (4) Sufit

  (5) Błysk ręczny

  (6) Błysk ręczny

Różnice między transmisją radiową a transmisją optyczną

Fotografowanie bezprzewodowe wykorzystujące transmisję radiową wiąże się z kilkoma zaletami w porównaniu z transmisją optyczną, jak np. mniejszą wrażliwość na przeszkody i brak konieczności kierowania czujnika bezprzewodowego jednostek odbiorczych w kierunku jednostki nadawczej. Zasadnicze różnice funkcjonalne są następujące.

Funkcja Transmisja radiowa Transmisja optyczna
Odległość transmisji Około 30 m Około 15 m (w pomieszczeniach)
Sterowanie grupami błysków Do 5 grup *1
(A, B, C, D, E)
Maks. 3 grupy
(A, B, C)
Sterowanie odbiornikiem Do 15 Brak ograniczeń
Kanał Auto, kanały 1–15 Kanały 1 - 4
Bezprzewodowy identyfikator radiowy (ID) 0000 - 9999
Elementy sterujące odbiornika Błysk kontrolny
Błysk modelujący ○ *2
Zwolnienie ○ *3

1-3: W zależności od aparatu, istnieją pewne ograniczenia (*1: Ograniczenia dotyczące funkcji w zależności od używanego aparatu, Fotografowanie w innym trybie błysku dla każdej grupy, *2: Wyzwalanie błysku kontrolnego / błysku modelującego z jednostki odbiorczej, *3: Zdalne wyzwalanie z jednostki odbiorczej).

Sterowanie grupami

Grupa błysków A

Jeśli potrzebujesz więcej siły błysku lub chcesz ustawić bardziej wyszukane oświetlenie, możesz zwiększyć liczbę jednostek odbiorczych. Wystarczy w tym celu przypisać dodatkową jednostkę odbiorczą do tej grupy lamp (A, B lub C), której siłę błysku chcesz zwiększyć.

Na przykład, jeśli skonfigurujesz grupę lamp składającą się z trzech jednostek odbiorczych jako grupę A, lampy z tej grupy będą traktowane i sterowane jak grupa składająca się z jednej lampy o większej sile błysku.

Przestroga

 • Aby wyzwolić 3 grupy błysków A, B i C razem, zaznacz A:B C. W ustawieniu A:B, grupa C nie błyska.
 • Skierowanie grupy C bezpośrednio w stronę głównego obiektu może spowodować prześwietlenie zdjęcia.

Uwaga

 • Stosunek mocy błysku od 8:1, 1:1 do 1:8 jest równoważny stosunkowi od 3:1, do 1:1 do 1:3 (z przyrostem co 1/2 stopnia) po przekształceniu na liczbę stopni.

Ograniczenia dotyczące funkcji w zależności od używanego aparatu

W zależności od aparatu, funkcje dla fotografii bezprzewodowej z użyciem transmisji radiowej mogą być ograniczone.

 • Aparaty EOS DIGITAL wprowadzone na rynek w roku 2012 i latach późniejszych

  Podczas używania lampy błyskowej z aparatem takim jak EOS DIGITAL wprowadzonym na rynek w 2012 roku lub później, można fotografować bez jakichkolwiek ograniczeń dotyczących trybu błysku, czasu synchronizacji błysku, itp.

  Chociaż EOS 4000D, EOS 1500D/2000D, EOS 1300D i EOS 1200D zostały wprowadzone na rynek po 2012 roku, ograniczenia dotyczące funkcji są takie same jak w przypadku aparatów EOS DIGITAL wprowadzonych na rynek do 2011 roku (Szczegółowe informacje zawiera poniższe wyjaśnienie).

 • Aparaty EOS zgodne z E-TTL i wprowadzone na rynek do roku 2011

  Podczas stosowania lampy błyskowej z aparatami wymienionymi poniżej fotografowanie bezprzewodowe przy użyciu transmisji radiowej wykorzystujące automatykę błysku E-TTL nie jest możliwe. Użyj ręcznej lampy błyskowej () lub fotografii stroboskopowej z wykorzystaniem optycznej transmisji bezprzewodowej ().

  EOS-1Ds, EOS-1D, EOS-1V, EOS-3, EOS 50/50E, EOS 300, EOS 500N, EOS 3000N/66, EOS IX, EOS IX 7

  Ponadto w przypadku używania lampy błyskowej z aparatem EOS DIGITAL lub aparatem analogowym EOS wprowadzonymi na rynek do 2011 roku mają zastosowanie następujące ograniczenia.

  • (1) Maksymalna prędkość synchronizacji błysku jest o 1 stopień wolniejsza.

   Sprawdź maksymalny czas synchronizacji błysku (X = 1/*** sek) posiadanego aparatu i wykonuj zdjęcia z czasem błysku do 1 stopnia dłuższym od maksymalnego czasu synchronizacji błysku. (Przykład: Przy X = 1/250 sekundy, fotografia stroboskopowa z wykorzystaniem radiowej transmisji bezprzewodowej możliwa jest w zakresie od 1/125 do 30 sekund).

   Po obniżeniu czasu synchronizacji błysku/naświetlania o 1 stopień względem maksymalnego czasu synchronizacji błysku ikona ostrzeżenia Ostrzeżenie dotyczące czasu synchronizacji zniknie.

  • (2) Synchronizacja szybka nie jest możliwa.
  • (3) Fotografowanie przy użyciu grupy błysków () jest niemożliwe.
  • (4) Błysk modelujący z odbiornika () i zdalne uwolnienie z odbiornika () są niemożliwe.
  • (5) Nie może zostać użyty jako „aparat odbiorczy” w trakcie fotografowania powiązanego (). Może być użyty wyłącznie jako „aparat nadawczy”.