Οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων

Αν προκύψει πρόβλημα με τη μηχανή, ανατρέξτε πρώτα σε αυτόν τον Οδηγό αντιμετώπισης προβλημάτων. Αν αυτός ο Οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων δεν επιλύσει το πρόβλημα, απευθυνθείτε στην πλησιέστερη τεχνική υπηρεσία Canon.

Προβλήματα τροφοδοσίας

Δεν είναι δυνατή η φόρτιση των μπαταριών με τον φορτιστή μπαταριών.

 • Μην χρησιμοποιείτε άλλες συστοιχίες μπαταριών εκτός από τη γνήσια συστοιχία μπαταριών Canon LP-E17.
 • Σε περίπτωση προβλημάτων φόρτισης ή φορτιστή, ανατρέξτε στην ενότητα Φόρτιση της μπαταρίας.

Η ένδειξη του φορτιστή αναβοσβήνει με υψηλή ταχύτητα.

 • Το συνεχές, γρήγορο αναβόσβημα της ένδειξης με πορτοκαλί χρώμα δείχνει ότι ένα κύκλωμα προστασίας σταμάτησε να φορτίζει επειδή (1) υπάρχει πρόβλημα με τον φορτιστή της μπαταρίας ή με την μπαταρία ή (2) η επικοινωνία με την μπαταρία απέτυχε (με μπαταρία που δεν είναι της Canon, για παράδειγμα). Σε αυτήν την περίπτωση, (1) αποσυνδέστε τον φορτιστή, επανατοποθετήστε την μπαταρία και περιμένετε λίγα λεπτά πριν ξανασυνδέσετε τον φορτιστή. Αν το πρόβλημα δεν λυθεί, απευθυνθείτε στην πλησιέστερη τεχνική υπηρεσία Canon.

Η ένδειξη του φορτιστή δεν αναβοσβήνει.

 • Για λόγους ασφάλειας, οι πολύ ζεστές ή κρύες μπαταρίες που εισάγονται στον φορτιστή δεν φορτίζονται και η ένδειξη παραμένει σβηστή. Σε αυτήν την περίπτωση, πριν επιχειρήσετε να τη φορτίσετε ξανά, αφήστε την μπαταρία να προσαρμοστεί στη θερμοκρασία περιβάλλοντος. Κατά τη φόρτιση, αν η θερμοκρασία της μπαταρίας αυξηθεί για οποιονδήποτε λόγο, η φόρτιση θα σταματήσει αυτόματα (η ένδειξη αναβοσβήνει). Όταν η θερμοκρασία της μπαταρίας μειωθεί, η φόρτιση θα συνεχιστεί αυτόματα.

Οι μπαταρίες δεν μπορούν να φορτιστούν με το τροφοδοτικό ρεύματος USB (πωλείται ξεχωριστά).

 • Οι μπαταρίες δεν φορτίζονται ενώ ο διακόπτης λειτουργίας της μηχανής είναι ρυθμισμένος σε Ενεργοποίηση. Ωστόσο, οι μπαταρίες φορτίζονται κατά το αυτόματο σβήσιμο.
 • Αν χειριστείτε τη μηχανή, η διαδικασία φόρτισης θα σταματήσει.

Η ένδειξη προσπέλασης αναβοσβήνει κατά τη διάρκεια της φόρτισης με το τροφοδοτικό ρεύματος USB.

 • Σε περίπτωση προβλημάτων με τη φόρτιση, η ένδειξη προσπέλασης αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα και ένα κύκλωμα προστασίας διακόπτη τη φόρτιση. Σε αυτήν την περίπτωση, αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος, επανατοποθετήστε την μπαταρία και περιμένετε λίγα λεπτά πριν το ξανασυνδέσετε. Αν το πρόβλημα δεν λυθεί, απευθυνθείτε στην πλησιέστερη τεχνική υπηρεσία Canon.
 • Αν οι μπαταρίες είναι πολύ ζεστές ή κρύες, η ένδειξη προσπέλασης αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα και ένα κύκλωμα προστασίας διακόπτη τη φόρτιση. Σε αυτήν την περίπτωση, πριν επιχειρήσετε να τη φορτίσετε ξανά, αφήστε την μπαταρία να προσαρμοστεί στη θερμοκρασία περιβάλλοντος.

Η ένδειξη προσπέλασης δεν ανάβει κατά τη διάρκεια της φόρτισης με το τροφοδοτικό ρεύματος USB.

 • Δοκιμάστε να αποσυνδέσετε το τροφοδοτικό ρεύματος USB και να το συνδέσετε ξανά.

Δεν είναι δυνατή η τροφοδοσία της μηχανής με το τροφοδοτικό ρεύματος USB.

 • Ελέγξτε το διαμέρισμα μπαταρίας. Δεν είναι δυνατή η τροφοδοσία της μηχανής χωρίς συστοιχία μπαταριών.
 • Ελέγξτε τη στάθμη μπαταρίας που απομένει. Όταν οι μπαταρίες είναι αποφορτισμένες, ο προσαρμογέας τις φορτίζει. Σε αυτήν την περίπτωση, η μηχανή δεν τροφοδοτείται με ρεύμα.

Η μηχανή δεν ενεργοποιείται ακόμα και όταν ο διακόπτης λειτουργίας τοποθετείται στη θέση Ενεργοποίηση.

 • Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία έχει τοποθετηθεί σωστά στη μηχανή ().
 • Βεβαιωθείτε ότι το κάλυμμα του διαμερίσματος κάρτας/μπαταρίας είναι κλειστό ().
 • Φορτίστε την μπαταρία ().

Η ένδειξη προσπέλασης εξακολουθεί να ανάβει ή να αναβοσβήνει, ακόμα και όταν ο διακόπτης λειτουργίας βρίσκεται στη θέση Απενεργοποίηση.

 • Αν η τροφοδοσία απενεργοποιηθεί κατά την εγγραφή μιας εικόνας στην κάρτα, η ένδειξη προσπέλασης θα παραμείνει αναμμένη ή θα συνεχίσει να αναβοσβήνει για λίγα δευτερόλεπτα. Όταν ολοκληρωθεί η εγγραφή της εικόνας, η τροφοδοσία θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.

Εμφανίζεται η ένδειξη [Σφάλμα επικοινωνίας μπαταρίας. Έχει αυτή η μπαταρία/ αυτές οι μπαταρίες το λογότυπο της Canon;].

 • Μην χρησιμοποιείτε άλλες συστοιχίες μπαταριών εκτός από τη γνήσια συστοιχία μπαταριών Canon LP-E17.
 • Αφαιρέστε και τοποθετήστε ξανά την μπαταρία ().
 • Αν οι ηλεκτρικές επαφές είναι βρώμικες, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί για να τις καθαρίσετε.

Η μπαταρία αποφορτίζεται γρήγορα.

 • Χρησιμοποιήστε μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία ().
 • Η επίδοση της μπαταρίας μπορεί να έχει μειωθεί ελαφρώς. Ανατρέξτε στη ρύθμιση [Διαμόρφωση: Πληροφ. μπαταρίας] για να ελέγξετε το επίπεδο επίδοσης επαναφόρτισης της μπαταρίας (). Αν η επίδοση της μπαταρίας είναι χαμηλή, αντικαταστήστε την με μια καινούργια.
 • Το μέγιστο πλήθος διαθέσιμων λήψεων θα μειωθεί με οποιαδήποτε από τις παρακάτω ενέργειες:

  • Πάτημα του κουμπιού κλείστρου μέχρι το μέσον της διαδρομής του για παρατεταμένο χρονικό διάστημα
  • Συχνή ενεργοποίηση της λειτουργίας AF χωρίς λήψη φωτογραφίας
  • Χρήση της λειτουργίας Image Stabilizer (Σταθεροποιητής εικόνας) του φακού
  • Χρήση των λειτουργιών ασύρματης επικοινωνίας

Η μηχανή απενεργοποιείται μόνη της.

 • Είναι σε ισχύ το αυτόματο σβήσιμο. Για να απενεργοποιήσετε το αυτόματο σβήσιμο, ορίστε την επιλογή [Αυτ. σβήσιμο] της ρύθμισης [Διαμόρφωση: Εξοικ.Ρεύματος] σε [Απενεργ.] ().
 • Ακόμα και αν η επιλογή [Αυτ. σβήσιμο] έχει οριστεί σε [Απενεργ.], η οθόνη και το σκόπευτρο θα σβήσουν και πάλι αν η μηχανή παραμείνει αδρανής για το χρονικό διάστημα που έχει οριστεί στη ρύθμιση [Οθόνη ανενεργή] ή [Σκόπευτρο Off] (παρότι η ίδια η μηχανή παραμένει ενεργοποιημένη).

Προβλήματα λήψης

Δεν είναι δυνατή η σύνδεση του φακού.

 • Για τη σύνδεση φακών EF ή EF-S, θα χρειαστείτε προσαρμογέα στερέωσης. Η μηχανή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με φακούς EF-M ().

Δεν είναι δυνατή η λήψη ή η εγγραφή εικόνων.

 • Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα έχει τοποθετηθεί σωστά ().
 • Σύρατε τον διακόπτη προστασίας από εγγραφή της κάρτας στη ρύθμιση Εγγραφή/Διαγραφή ().
 • Αν η κάρτα έχει γεμίσει, αντικαταστήστε την ή διαγράψτε περιττές εικόνες για να απελευθερώσετε χώρο (, ).
 • Η λήψη δεν είναι δυνατή αν το σημείο AF γίνει πορτοκαλί ενώ προσπαθείτε να εστιάσετε. Πατήστε ξανά το κουμπί κλείστρου μέχρι το μέσον της διαδρομής του για να εστιάσετε πάλι αυτόματα ή εστιάστε χειροκίνητα (, ).

Η κάρτα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

Εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος όταν εισαχθεί η κάρτα σε άλλη μηχανή.

 • Εφόσον οι κάρτες SDXC είναι διαμορφωμένες σε exFAT, αν διαμορφώσετε μια κάρτα με αυτή τη μηχανή και έπειτα την εισαγάγετε σε άλλη μηχανή, μπορεί να εμφανιστεί σφάλμα και ενδεχομένως να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την κάρτα.

Η εικόνα δεν είναι εστιασμένη ή είναι θολή.

 • Ορίστε την κατάσταση εστίασης σε Αυτόματη εστίαση (AF) ().
 • Πατήστε το κουμπί κλείστρου απαλά για να αποτρέψετε την αστάθεια της μηχανής ().
 • Με φακό που διαθέτει σύστημα Image Stabilizer (Σταθεροποιητής εικόνας), ρυθμίστε τον διακόπτη του συστήματος Image Stabilizer (Σταθεροποιητής εικόνας) στη θέση Ενεργοποίηση.
 • Σε ασθενή φωτισμό, η ταχύτητα κλείστρου μπορεί να επιβραδυνθεί. Χρησιμοποιήστε υψηλότερη ταχύτητα κλείστρου (), ορίστε υψηλότερη ταχύτητα ISO (), χρησιμοποιήστε φλας () ή χρησιμοποιήστε τρίποδο.
 • Ανατρέξτε στην ενότητα Συμβουλές Ελαχιστοποίηση θολών φωτογραφιών.

Δεν μπορώ να κλειδώσω την εστίαση και να επανασυνθέσω τη λήψη.

 • Ορίστε τη λειτουργία AF σε One-Shot AF (). Η λήψη με την εστίαση κλειδωμένη δεν είναι δυνατή χρησιμοποιώντας το Servo AF ().

Η ταχύτητα συνεχούς λήψης είναι χαμηλή.

Το μέγιστο πλήθος διαδοχικών λήψεων κατά τη συνεχή λήψη είναι χαμηλότερο.

Ακόμα και αφού αλλάξω την κάρτα, δεν μεταβάλλεται το μέγιστο πλήθος διαδοχικών λήψεων που εμφανίζεται για συνεχή λήψη.

 • Το εκτιμώμενο μέγιστο πλήθος διαδοχικών λήψεων που υποδεικνύεται στο σκόπευτρο δεν μεταβάλλεται όταν αλλάζετε κάρτες, ακόμα κι αν αλλάξετε σε κάρτα υψηλής ταχύτητας. Το μέγιστο πλήθος διαδοχικών λήψεων που αναφέρεται στη σελίδα Μέγιστο πλήθος διαδοχικών λήψεων για συνεχή λήψη [περίπου] αναφέρεται στην τυπική κάρτα δοκιμών της Canon, και το πραγματικό μέγιστο πλήθος διαδοχικών λήψεων είναι μεγαλύτερο για τις κάρτες με γρηγορότερες ταχύτητες εγγραφής. Για αυτόν τον λόγο, το εκτιμώμενο μέγιστο πλήθος διαδοχικών λήψεων μπορεί να διαφέρει από το πραγματικό μέγιστο πλήθος διαδοχικών λήψεων.

Η εμφάνιση υψηλής ταχύτητας δεν είναι διαθέσιμη κατά τη συνεχή λήψη υψηλής ταχύτητας.

Δεν είναι δυνατός ο ορισμός των αναλογιών.

 • Δεν είναι δυνατή η ρύθμιση των αναλογιών εάν το στοιχείο [Εξειδικευμένες ρυθμίσεις: Προσθήκη πληροφοριών κοπής] δεν έχει οριστεί στην επιλογή [Απενεργ.].

Η ταχύτητα ISO 100 δεν μπορεί να οριστεί για λήψη στατικών εικόνων.

 • Η ελάχιστη ταχύτητα στο εύρος ταχυτήτων ISO είναι ISO 200 όταν η επιλογή [Λήψη: Προτεραιότητα φωτεινών τόνων] έχει οριστεί σε [Ενεργ.] ή [Ενίσχυση].

Δεν μπορείτε να επιλέξετε εκτεταμένες ταχύτητες ISO για λήψη στατικών εικόνων.

 • Ελέγξτε τη ρύθμιση [Εύρος ταχυτήτ ISO] στην περιοχή [Λήψη: Ρυθμίσεις ταχύτητας ISO].
 • Οι εκτεταμένες ταχύτητες ISO δεν είναι διαθέσιμες όταν η επιλογή [Λήψη: Προτεραιότητα φωτεινών τόνων] έχει οριστεί σε [Ενεργ.] ή [Ενίσχυση].
 • Οι εκτεταμένες ταχύτητες ISO δεν είναι διαθέσιμες όταν η επιλογή [Λήψη: Λήψη HDR ] έχει οριστεί σε [Ενεργ.].

Παρότι όρισα αντιστάθμιση μειωμένης έκθεσης, η εικόνα φαίνεται φωτεινή.

 • Ορίστε την επιλογή [Λήψη: Auto Lighting Optimizer/Λήψη: Αυτ. Βελτιστοποίηση Φωτισμού] σε [Απενεργ.] (). Όταν έχει οριστεί η επιλογή [Χαμηλή], [Στάνταρ] ή [Υψηλή], ακόμα και αν ορίσετε αντιστάθμιση μειωμένης έκθεσης ή διόρθωση έκθεσης με φλας, η εικόνα μπορεί να βγει τελικά φωτεινή.

Δεν μπορώ να ρυθμίσω τη διόρθωση έκθεσης ενώ είναι επιλεγμένη η χειροκίνητη έκθεση και η Αυτόματη ISO.

Δεν εμφανίζονται όλες οι επιλογές διόρθωσης των παρεκκλίσεων του φακού.

 • Εάν η ρύθμιση [Ψηφ. βελτιστοπ. φακού] έχει οριστεί σε [Στάνταρ] ή [Υψηλή], οι επιλογές [Διόρθ χρωμ παρέκκλ] και [Διόρθωση διάθλασης] δεν εμφανίζονται, αλλά και οι δύο έχουν οριστεί σε [Ενεργ.] για τη λήψη.
 • Κατά την εγγραφή ταινίας, δεν εμφανίζονται οι επιλογές [Ψηφ. βελτιστοπ. φακού] ή [Διόρθωση διάθλασης].

Η χρήση φλας στην κατάσταση AE με προτεραιότητα διαφράγματος ή Πρόγραμμα AE μειώνει την ταχύτητα κλείστρου.

 • Ορίστε τη ρύθμιση [Αργός Συγχρον.] στο στοιχείο [Λήψη: Έλεγχος φλας] σε [1/250-1/60 δευτ. αυτ.] (ή [1/200-1/60 δευτ. αυτ.]) ή [1/250 δευτ. (σταθερή)] (ή [1/200 δευτ. (σταθερή)]) ().

Το ενσωματωμένο φλας δεν ανάβει.

 • Η λήψη με το φλας μπορεί να απενεργοποιηθεί προσωρινά για προστασία της κεφαλής του φλας, αν το ενσωματωμένο φλας χρησιμοποιηθεί επανειλημμένα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Το εξωτερικό φλας Speedlite δεν ανάβει.

 • Βεβαιωθείτε ότι οι μονάδες εξωτερικού φλας είναι τοποθετημένες με ασφάλεια στη μηχανή.

Το Speedlite ανάβει πάντα σε πλήρη ισχύ.

 • Μονάδες φλας εκτός των Speedlite της σειράς EL/EX που χρησιμοποιούνται σε κατάσταση αυτόματου φλας ανάβουν πάντα σε πλήρη ισχύ ().
 • Το φλας ανάβει πάντα σε πλήρη ισχύ όταν η επιλογή [Κατάστ. φωτομέτρησης με φλας] στις Εξειδικευμένες ρυθμίσεις φλας έχει οριστεί σε [1:TTL] (αυτόματο φλας) ().

Δεν μπορείτε να ορίσετε διόρθωση έκθεσης με εξωτερικό φλας.

 • Αν η διόρθωση έκθεσης με φλας έχει οριστεί με το εξωτερικό φλας Speedlite, η τιμή της διόρθωσης δεν μπορεί να οριστεί με τη μηχανή. Όταν η διόρθωση έκθεσης με φλας του Speedlite ακυρωθεί (οριστεί σε 0), η διόρθωση έκθεσης με φλας μπορεί να οριστεί με τη μηχανή.

Ο συγχρονισμός υψηλής ταχύτητας δεν είναι διαθέσιμος στην κατάσταση AE με προτεραιότητα διαφράγματος ή AE με ευέλικτη προτεραιότητα.

 • Ορίστε τη ρύθμιση [Αργός Συγχρον.] στο στοιχείο [Λήψη: Έλεγχος φλας] σε άλλη επιλογή εκτός από [1/250 δευτ. (σταθερή)] (ή [1/200 δευτ. (σταθερή)]) ().

Δεν είναι δυνατή η λήψη με τηλεχειρισμό.

 • Κατά τη λήψη στατικών εικόνων, ορίστε την κατάσταση προώθησης σε [Χρονόμετρο αυτο-φωτογράφισης 10 δευτ./Τηλεχειριστήριο] ή [Χρονόμετρο αυτο-φωτογράφισης 2 δευτ./Τηλεχειριστήριο] (). Κατά την εγγραφή ταινίας, ορίστε τη ρύθμιση [Λήψη: Τηλεχειριστήρ.] σε [Ενεργ.] ().
 • Ελέγξτε τη θέση του διακόπτη χρονομέτρου ελευθέρωσης του τηλεχειριστηρίου.
 • Εάν χρησιμοποιείτε το ασύρματο τηλεχειριστήριο BR-E1, ανατρέξτε στη σελίδα Λήψη με τηλεχειρισμό ή Σύνδεση σε ασύρματο τηλεχειριστήριο.
 • Για τη χρήση τηλεχειριστηρίου για εγγραφή ταινίας time-lapse, ανατρέξτε στη σελίδα Ταινίες time-lapse.

Κατά την εγγραφή ταινίας εμφανίζεται ένα λευκό εικονίδιο [Περιορισμός υπερθέρμανσης] ή ένα κόκκινο εικονίδιο [Περιορισμός υπερθέρμανσης (κόκκινο)].

 • Υποδεικνύει ότι η θερμοκρασία στο εσωτερικό της μηχανής είναι υψηλή. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις πληροφορίες για την εμφάνιση προειδοποιητικών ενδείξεων στην εγγραφή ταινιών ().

Η εγγραφή ταινίας διακόπτεται αυτόματα.

 • Αν η ταχύτητα εγγραφής της κάρτας είναι αργή, η εγγραφή ταινίας ενδέχεται να διακοπεί αυτόματα. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις κάρτες με δυνατότητα εγγραφής ταινιών, ανατρέξτε στη σελίδα Απαιτήσεις απόδοσης κάρτας (εγγραφή ταινίας) [ταχύτητα εγγραφής/ανάγνωσης]. Για να μάθετε την ταχύτητα εγγραφής της κάρτας, ανατρέξτε στον ιστότοπο του κατασκευαστή της κάρτας κ.λπ.
 • Εκτελέστε τη διαδικασία διαμόρφωσης χαμηλού επιπέδου για να αρχικοποιήσετε την κάρτα, αν η ταχύτητα εγγραφής ή ανάγνωσης της κάρτας δείχνει χαμηλή ().
 • Η εγγραφή σταματά αυτόματα μόλις η ταινία σας συμπληρώσει 2 ώρες (ή 30 λεπτά για μια ταινία σε υψηλό ρυθμό καρέ).

Η ταχύτητα ISO δεν μπορεί να οριστεί για εγγραφή ταινίας.

 • Η ταχύτητα ISO ορίζεται αυτόματα στη κατάσταση εγγραφής [Ταινίες]. Στην κατάσταση [Χειροκίνητη έκθεση ταινίας], μπορείτε να ορίσετε χειροκίνητα την ταχύτητα ISO ().
 • Η ελάχιστη ταχύτητα στο εύρος ταχυτήτων ISO είναι ISO 200 όταν η επιλογή [Λήψη: Προτεραιότητα φωτεινών τόνων] έχει οριστεί σε [Ενεργ.] ή [Ενίσχυση].

Η εκτεταμένη ταχύτητα ISO δεν μπορεί να επιλεχθεί για εγγραφή ταινίας.

 • Ελέγξτε τη ρύθμιση [Εύρος ταχυτήτ ISO] στην περιοχή [Λήψη: Ρυθμίσεις ταχύτητας ISO].
 • Οι εκτεταμένες ταχύτητες ISO δεν είναι διαθέσιμες όταν η επιλογή [Λήψη: Προτεραιότητα φωτεινών τόνων] έχει οριστεί σε [Ενεργ.] ή [Ενίσχυση].

Η έκθεση αλλάζει κατά την εγγραφή ταινίας.

 • Αν αλλάζετε την ταχύτητα κλείστρου ή την τιμή διαφράγματος κατά την εγγραφή ταινίας, οι αλλαγές στην έκθεση μπορεί να εγγραφούν.
 • Συνιστάται να κάνετε μερικές δοκιμαστικές εγγραφές ταινιών αν πρόκειται να πραγματοποιήσετε ζουμ κατά την εγγραφή της ταινίας. Το ζουμ κατά την εγγραφή ταινιών μπορεί να προκαλέσει αλλαγές στην έκθεση ή ήχους από τον φακό που εγγράφονται ή απώλεια εστίασης.

Η εικόνα τρεμοπαίζει ή εμφανίζονται οριζόντιες λωρίδες κατά την εγγραφή ταινίας.

 • Το τρεμόπαιγμα, οι οριζόντιες λωρίδες (θόρυβος) ή οι ακανόνιστες εκθέσεις μπορούν να προκληθούν από φως φθορισμού, λυχνίες LED ή άλλες πηγές φωτός κατά την εγγραφή ταινίας. Επίσης, ενδέχεται να εγγραφούν οι αλλαγές στην έκθεση (φωτεινότητα) ή στους τόνους χρωμάτων. Στην κατάσταση [Χειροκίνητη έκθεση ταινίας], μια πιο αργή ταχύτητα κλείστρου ενδέχεται να μειώσει το πρόβλημα. Το πρόβλημα μπορεί να είναι πιο εμφανές κατά την εγγραφή ταινίας time-lapse.

Το θέμα φαίνεται παραμορφωμένο κατά την εγγραφή ταινίας.

 • Αν μετακινείτε τη μηχανή προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά (οριζόντια μετατόπιση) ή φωτογραφίζετε ένα κινούμενο θέμα, η εικόνα μπορεί να φαίνεται παραμορφωμένη. Το πρόβλημα μπορεί να είναι πιο εμφανές κατά την εγγραφή ταινίας time-lapse.

Δεν καταγράφεται ήχος στις ταινίες.

 • Δεν καταγράφεται ήχος στις ταινίες με υψηλό ρυθμό καρέ.

Δεν προστίθεται χρονοκώδικας.

 • Οι χρονοκώδικες δεν προστίθενται στις ταινίες με υψηλό ρυθμό καρέ που εγγράφετε ενώ έχετε ορίσει την επιλογή [Αύξηση] στη ρύθμιση [Λήψη: Χρονοκώδικας] σε [Συνεχώς] (). Επίσης, δεν προστίθενται χρονοκώδικες σε έξοδο βίντεο HDMI ().

Οι χρονοκώδικες προχωρούν πιο γρήγορα από τον πραγματικό χρόνο.

 • Οι χρονοκώδικες σε εγγραφή ταινιών με υψηλό ρυθμό καρέ προχωρούν κατά 4 δευτ. ανά δευτερόλεπτο ().

Δεν μπορώ να καταγράψω στατικές εικόνες κατά την εγγραφή ταινίας.

 • Δεν είναι δυνατή η λήψη στατικών εικόνων κατά την εγγραφή ταινίας. Κατά τη λήψη στατικών εικόνων, διακόψτε την εγγραφή της ταινίας και επιλέξτε μια κατάσταση λήψης για στατικές εικόνες.

Δεν είναι δυνατή η εγγραφή ταινιών κατά τη λήψη στατικών εικόνων.

 • Ενδέχεται να μην είναι δυνατή η εγγραφή ταινιών κατά τη λήψη στατικών εικόνων, εάν η χρήση λειτουργιών, όπως η Άμεση προβολή, για μεγάλο χρονικό διάστημα αυξάνει τη θερμοκρασία στο εσωτερικό της μηχανής. Απενεργοποιήστε τη μηχανή ή λάβετε άλλα μέτρα και περιμένετε μέχρι να κρυώσει η μηχανή.
 • Η μείωση του μεγέθους εγγραφής ταινίας ενδέχεται να ενεργοποιήσει την εγγραφή.

Προβλήματα με τις ασύρματες λειτουργίες

Δεν είναι δυνατή η ζεύξη με smartphone.

 • Χρησιμοποιήστε ένα smartphone συμβατό με προδιαγραφές Bluetooth Version 4.1 ή νεότερη έκδοση.
 • Ενεργοποιήστε το Bluetooth από την οθόνη ρυθμίσεων του smartphone.
 • Η ζεύξη με τη μηχανή δεν είναι δυνατή από την οθόνη ρυθμίσεων Bluetooth του smartphone. Εγκαταστήστε την ειδική εφαρμογή Camera Connect (δωρεάν) στο smartphone ().
 • Δεν είναι δυνατή η ζεύξη με ένα smartphone με το οποίο έχει γίνει ήδη ζεύξη, αν οι πληροφορίες ζεύξης που είναι καταχωρισμένες για μια άλλη μηχανή παραμένουν στο smartphone. Σε αυτήν την περίπτωση, αφαιρέστε την αποθήκευση της μηχανής που διατηρείται στις ρυθμίσεις Bluetooth στο smartphone και προσπαθήστε ξανά να εκτελέσετε τη ζεύξη ().

Δεν είναι δυνατή η ενεργοποίηση των λειτουργιών Wi-Fi.

 • Αν η μηχανή είναι συνδεδεμένη σε υπολογιστή ή άλλη συσκευή μέσω καλωδίου επικοινωνίας, δεν μπορείτε να επιλέξετε τις λειτουργίες Wi-Fi. Αποσυνδέστε το καλώδιο επικοινωνίας πριν επιλέξετε λειτουργία ().

Δεν είναι δυνατή η χρήση μιας συσκευής συνδεδεμένης με καλώδιο επικοινωνίας.

 • Δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν άλλες συσκευές, όπως υπολογιστές, με τη μηχανή συνδέοντάς τες με καλώδιο επικοινωνίας ενώ η μηχανή είναι συνδεδεμένη σε συσκευές μέσω Wi-Fi. Τερματίστε τη σύνδεση Wi-Fi προτού συνδέσετε το καλώδιο επικοινωνίας.

Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση ενεργειών όπως η λήψη και η προβολή/αναπαραγωγή.

 • Όταν δημιουργηθεί σύνδεση Wi-Fi, λειτουργίες όπως η λήψη και η προβολή/αναπαραγωγή ενδέχεται να μην είναι δυνατές. Τερματίστε τη σύνδεση Wi-Fi και κατόπιν εκτελέστε την ενέργεια.

Δεν είναι δυνατή η επανασύνδεση με smartphone.

 • Ακόμη και με τον ίδιο συνδυασμό μηχανής και smartphone, αν έχετε αλλάξει τις ρυθμίσεις ή επιλέξατε διαφορετική ρύθμιση, η επανασύνδεση ενδέχεται να μην πραγματοποιηθεί ακόμη και αν επιλέξετε το ίδιο SSID. Σε αυτήν την περίπτωση, διαγράψτε τις ρυθμίσεις σύνδεσης της μηχανής από τις ρυθμίσεις Wi-Fi στο smartphone και δημιουργήστε πάλι μια σύνδεση.
 • Μια σύνδεση μπορεί να μην δημιουργηθεί εάν η εφαρμογή Camera Connect εκτελείται όταν διαμορφώνετε εκ νέου τις ρυθμίσεις σύνδεσης. Σε αυτήν την περίπτωση, κλείστε το Camera Connect για λίγο και επανεκκινήστε το.

Προβλήματα χειρισμού

Οι ρυθμίσεις αλλάζουν όταν μεταβαίνω από τη λήψη στατικών εικόνων στην εγγραφή ταινίας ή το αντίστροφο.

 • Οι χωριστές ρυθμίσεις διατηρούνται για χρήση κατά τη λήψη στατικών εικόνων και εγγραφή ταινιών.

Δεν είναι δυνατή η αλλαγή των ρυθμίσεων με Κύριος επιλογέας, Επιλογέας γρήγορου ελέγχου, Επιλογέας Πολλαπλών χρήσεων, Πάτημα/άγγιγμα ή Δακτύλιος ελέγχου.

 • Πατήστε το πλήκτρο Κλείδωμα πολλαπλών λειτουργιών για ελευθέρωση του κλειδώματος πολλαπλών λειτουργιών ().
 • Επιλέξτε τη ρύθμιση [Διαμόρφωση: Κλείδωμα πολλ λειτ/γιών] ().

Δεν είναι δυνατή η λειτουργία αφής.

 • Βεβαιωθείτε ότι η επιλογή [Διαμόρφωση: Έλεγχος αφής] έχει οριστεί σε [Τυπικός] ή [Ευαίσθητος] ().

Ένα πλήκτρο ή επιλογέας της μηχανής δεν λειτουργεί με τον αναμενόμενο τρόπο.

 • Κατά την εγγραφή ταινίας, επιλέξτε τη ρύθμιση [Λήψη: Λειτ κουμπ κλείστρ για ταινίες] ().
 • Ελέγξτε τις ρυθμίσεις [Εξειδικευμένες ρυθμίσεις: Εξειδίκευση κουμπιών], [Εξειδικευμένες ρυθμίσεις: Εξειδίκευση επιλογέων] και [Αλλαγή / στη λήψη] (, , ).

Προβλήματα οθόνης

Η οθόνη μενού εμφανίζει λιγότερες καρτέλες και στοιχεία.

 • Οι καρτέλες και τα στοιχεία στην οθόνη μενού διαφέρουν για στατικές εικόνες και ταινίες.

Η εμφάνιση ξεκινά με το [Προσωπικό Μενού] Προσωπικό μενού ή εμφανίζεται μόνο η καρτέλα [Προσωπικό Μενού].

 • Η επιλογή [Εμφάνιση μενού] στην καρτέλα [Προσωπικό Μενού] έχει οριστεί σε [Εμφάν. από καρτέλα Πρ. Μενού] ή σε [Εμφ. μόνο καρτέλας Πρ. Μενού]. Ορίστε την επιλογή [Κανονική εμφάνιση] ().

Ο πρώτος χαρακτήρας του ονόματος αρχείου είναι η κάτω παύλα («_»).

 • Ορίστε την επιλογή [Λήψη: Χώρος χρωμάτων] σε [sRGB]. Αν επιλέξετε [Adobe RGB], ο πρώτος χαρακτήρας θα είναι μια κάτω παύλα ().

Η αρίθμηση αρχείων δεν ξεκινά από το 0001.

 • Αν η κάρτα περιέχει ήδη εγγεγραμμένες εικόνες, η αρίθμηση των εικόνων μπορεί να μην ξεκινήσει από το 0001 ().

Η ημερομηνία και ώρα λήψης που εμφανίζονται είναι εσφαλμένες.

 • Βεβαιωθείτε ότι έχει οριστεί σωστή ημερομηνία και ώρα ().
 • Ελέγξτε τη ζώνη ώρας και τη θερινή ώρα ().

Η ημερομηνία και η ώρα δεν περιλαμβάνονται στην εικόνα.

 • Η ημερομηνία και η ώρα λήψης δεν εμφανίζονται στην εικόνα. Η ημερομηνία και η ώρα καταγράφονται στα δεδομένα εικόνας ως πληροφορίες λήψης. Κατά την εκτύπωση φωτογραφιών, αυτές οι πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να συμπεριληφθούν η ημερομηνία και η ώρα ().

Εμφανίζεται η ένδειξη [###].

 • Η ένδειξη [###] εμφανίζεται όταν ο αριθμός των εικόνων που έχουν καταγραφεί στην κάρτα υπερβαίνει τον αριθμό που μπορεί να εμφανίσει η μηχανή.

Η εικόνα της οθόνης δεν είναι καθαρή.

 • Αν η οθόνη είναι βρώμικη, καθαρίστε τη με ένα μαλακό πανί.
 • Η εμφάνιση της οθόνη μπορεί να μοιάζει ελαφρώς αργή σε χαμηλές θερμοκρασίες ή να φαίνεται μαύρη σε υψηλές θερμοκρασίες, αλλά επανέλθει στην κανονική της λειτουργία σε θερμοκρασία δωματίου.

Προβλήματα προβολής/αναπαραγωγής

Ένα μέρος της εικόνας αναβοσβήνει με μαύρο χρώμα.

 • Η επιλογή [Προβολή/αναπαραγωγή: Ένδ. Υπερέκθεσης] έχει οριστεί σε [Ενεργ.] ().

Στην εικόνα εμφανίζεται ένα κόκκινο πλαίσιο.

 • Η επιλογή [Προβολή/αναπαραγωγή: Εμφ.ΣημείουΑF] έχει οριστεί σε [Ενεργ.] ().

Κατά την προβολή εικόνων, δεν εμφανίζονται τα σημεία AF.

 • Τα σημεία AF δεν εμφανίζονται κατά την προβολή των παρακάτω τύπων εικόνων:

  • Εικόνες που λήφθηκαν με μείωση θορύβου πολλαπλών λήψεων.
  • Κομμένες εικόνες.
  • Εικόνες που προέρχονται από λήψη HDR με τη ρύθμιση [Αυτ ευθυγράμ εικ] να έχει οριστεί σε [Ενεργ.].

Δεν είναι δυνατή η διαγραφή της εικόνας.

 • Αν η εικόνα προστατεύεται, δεν μπορεί να διαγραφεί ().

Δεν είναι δυνατή η προβολή στατικών εικόνων και η αναπαραγωγή ταινιών.

 • Ενδέχεται να μην είναι δυνατή η προβολή εικόνων από αυτήν τη μηχανή, εάν έχουν ληφθεί με άλλη μηχανή.
 • Οι ταινίες που έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία μέσω υπολογιστή δεν μπορούν να προβληθούν με τη μηχανή.

Μπορούν να προβληθούν μόνο λίγες εικόνες.

 • Οι εικόνες έχουν φιλτραριστεί για προβολή βάσει του [Προβολή/αναπαραγωγή: Ρύθμ κριτηρίων αναζήτησ εικ] (). Διαγράψτε τα κριτήρια αναζήτησης εικόνων.

Ακούγονται μηχανικοί ήχοι ή ήχοι λειτουργίας της μηχανής κατά την αναπαραγωγή ταινιών.

 • Το ενσωματωμένο μικρόφωνο της μηχανής μπορεί επίσης να εγγράφει μηχανικούς ήχους του φακού ή ήχους από τις λειτουργίες της μηχανής/του φακού, εάν εκτελούνται λειτουργίες AF ή εάν χρησιμοποιείται η μηχανή ή ο φακός κατά την εγγραφή ταινίας. Σε αυτήν την περίπτωση, η χρήση εξωτερικού μικροφώνου μπορεί να μειώσει αυτούς τους ήχους. Αν οι ήχοι εξακολουθούν να ακούγονται με το εξωτερικό μικρόφωνο, ίσως έχετε καλύτερο αποτέλεσμα αν αφαιρέσετε το εξωτερικό μικρόφωνο από τη μηχανή και το τοποθετήσετε μακριά από τη μηχανή και τον φακό.

Η αναπαραγωγή ταινίας διακόπτεται αυτόματα.

 • Η εκτεταμένη αναπαραγωγή ταινίας ή η αναπαραγωγή ταινίας σε υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος μπορεί να προκαλέσει αύξηση της θερμοκρασίας στο εσωτερικό της μηχανής και ενδέχεται η αναπαραγωγή της ταινίας να διακοπεί αυτόματα.

  Αν συμβεί αυτό, η αναπαραγωγή απενεργοποιείται ώσπου να μειωθεί η θερμοκρασία στο εσωτερικό της μηχανής, επομένως απενεργοποιήστε τη μηχανή και αφήστε τη να κρυώσει για λίγο.

Η ταινία φαίνεται να παγώνει στιγμιαία.

 • Αν υπάρχει σημαντική αλλαγή στο επίπεδο έκθεσης κατά την εγγραφή ταινίας με αυτόματη έκθεση, η εγγραφή μπορεί να διακοπεί στιγμιαία, μέχρι να σταθεροποιηθεί η φωτεινότητα. Σε αυτήν την περίπτωση, χρησιμοποιήστε την κατάσταση εγγραφής [Χειροκίνητη έκθεση ταινίας] ().

Η ταινία αναπαράγεται σε αργή κίνηση.

 • Οι ταινίες με υψηλό ρυθμό καρέ εγγράφονται στα 29,97 fps ή 25,00 fps, επομένως προβάλλονται σε αργή κίνηση στο 1/4 της ταχύτητας.

Δεν εμφανίζεται εικόνα στην οθόνη της τηλεόρασης.

 • Βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση [Διαμόρφωση: Σύστημα βίντεο] έχει οριστεί σωστά σε [Για NTSC] ή [Για PAL] για το σύστημα βίντεο της τηλεόρασής σας.
 • Βεβαιωθείτε ότι το φις του καλωδίου HDMI είναι τοποθετημένο σωστά στην υποδοχή ().

Δημιουργήθηκαν πολλά αρχεία ταινίας για την εγγραφή μίας μόνο ταινίας.

 • Αν το μέγεθος του αρχείου ταινίας φθάσει τα 4 GB, θα δημιουργηθεί αυτόματα ένα άλλο αρχείο ταινίας (). Ωστόσο, αν χρησιμοποιείτε κάρτα SDXC που έχει διαμορφωθεί με τη μηχανή, μπορείτε να εγγράψετε ταινία ως ενιαίο αρχείο, ακόμη και αν το μέγεθός του είναι μεγαλύτερο από 4 GB.

Η συσκευή ανάγνωσης καρτών δεν αναγνωρίζει την κάρτα.

 • Ανάλογα με τη συσκευή ανάγνωσης καρτών που χρησιμοποιείται και το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας, οι κάρτες SDXC ίσως να μην αναγνωρίζονται σωστά. Σε αυτήν την περίπτωση, συνδέστε τη μηχανή στον υπολογιστή με το καλώδιο επικοινωνίας και κατόπιν εισάγετε τις εικόνες στον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το EOS Utility (λογισμικό EOS, ).

Δεν είναι δυνατή η αλλαγή μεγέθους ή η κοπή των εικόνων.

 • Με αυτήν τη μηχανή, δεν είναι δυνατή η αλλαγή του μεγέθους των εικόνων JPEG Μικρή 2, των εικόνων RAW ή των εικόνων με συγκράτηση καρέ από ταινίες 4K που έχουν αποθηκευτεί ως στατικές εικόνες ().
 • Με αυτήν τη μηχανή δεν είναι δυνατή η περικοπή των εικόνων RAW ή των εικόνων με συγκράτηση καρέ από ταινίες 4K που έχουν αποθηκευτεί ως στατικές εικόνες ().

Στην εικόνα εμφανίζονται φωτεινές κουκκίδες.

 • Μπορεί να εμφανιστούν λευκές, κόκκινες ή μπλε φωτεινές κουκκίδες στις εικόνες που έχετε καταγράψει αν ο αισθητήρας επηρεάζεται από κοσμικές ακτίνες ή παρόμοιους παράγοντες. Μπορείτε να περιορίσετε την εμφάνισή τους με την εκτέλεση της λειτουργίας [Καθαρισμός τώρα] στην περιοχή [Διαμόρφωση: Καθαρισμός αισθητήρα] ().

Προβλήματα καθαρισμού αισθητήρα

Το κλείστρο κάνει έναν ήχο κατά τον καθαρισμό του αισθητήρα.

 • Παρότι ακούγεται ένας μηχανικός ήχος από το κλείστρο κατά τη διάρκεια του καθαρισμού όταν επιλεγεί το στοιχείο [Καθαρισμός τώρα], καμία εικόνα δεν εγγράφεται στην κάρτα ().

Ο αυτόματος καθαρισμός του αισθητήρα δεν λειτουργεί.

 • Αν, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, τοποθετήσετε πολλές φορές τον διακόπτη λειτουργίας στη θέση Ενεργοποίηση και Απενεργοποίηση, το εικονίδιο [Καθαρισμός τώρα] ενδέχεται να μην εμφανιστεί ().

Προβλήματα σύνδεσης σε εκτυπωτή

Δεν μπορώ να εισάγω εικόνες σε υπολογιστή.

 • Εγκαταστήστε το EOS Utility (λογισμικό EOS) στον υπολογιστή σας ().
 • Βεβαιωθείτε ότι εμφανίζεται το παράθυρο EOS Utility.
 • Εάν η μηχανή έχει ήδη συνδεθεί μέσω Wi-Fi, δεν θα μπορεί να επικοινωνήσει με υπολογιστή που είναι συνδεδεμένος μέσω καλωδίου επικοινωνίας.
 • Ελέγξτε την έκδοση της εφαρμογής.

Η επικοινωνία μεταξύ της συνδεδεμένης μηχανής και του υπολογιστή δεν λειτουργεί.

 • Κατά τη χρήση του EOS Utility (λογισμικού EOS), ορίστε την επιλογή [Λήψη: Ταιν. παρέλ. χρ.] σε [Απενεργ.] ().

Προβλήματα με την υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών

Εμφανίστηκε ένα μήνυμα στην οθόνη, όταν σύνδεσα ένα αξεσουάρ.

 • Εάν εμφανίζεται το μήνυμα [Σφάλμα επικοινωνίας Επανασυνδέστε το εξάρτημα], συνδέστε ξανά το αξεσουάρ. Σε περίπτωση που εμφανιστεί ξανά το μήνυμα μετά την επανασύνδεση, βεβαιωθείτε ότι οι ακροδέκτες της υποδοχής πολλαπλών λειτουργιών και του αξεσουάρ είναι καθαροί και στεγνοί. Εάν δεν μπορείτε να αφαιρέσετε τις ακαθαρσίες ή την υγρασία, επικοινωνήστε με την Τεχνική υπηρεσία της Canon.
 • Εάν εμφανιστεί το μήνυμα [Κατάσταση μη διαθεσιμ αξεσουάρ], ελέγξτε τους ακροδέκτες της υποδοχής πολλαπλών λειτουργιών και του αξεσουάρ και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει βλάβη στο αξεσουάρ.