Καθαρισμός αισθητήρα

Η λειτουργία καθαρισμού του αισθητήρα της μηχανής καθαρίζει το μπροστινό μέρος του αισθητήρα εικόνας.

Σημείωση

 • Για καλύτερα αποτελέσματα, καθαρίστε έχοντας τοποθετήσει τη μηχανή σε σταθερή θέση σε ένα γραφείο ή σε άλλη επίπεδη επιφάνεια.

Καθαρισμός τώρα

 1. Επιλέξτε [Διαμόρφωση: Καθαρισμός αισθητήρα].

 2. Επιλέξτε [Καθαρισμός τώρα].

  • Επιλέξτε [ΟΚ] στην οθόνη επιβεβαίωσης.

Σημείωση

 • Ακόμα και αν επαναλάβετε τον καθαρισμό του αισθητήρα, το αποτέλεσμα δεν θα βελτιωθεί κατά πολύ. Σημειώστε ότι η ρύθμιση [Καθαρισμός τώρα] ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη αμέσως μετά τον καθαρισμό.

Αυτόματος καθαρισμός

 1. Επιλέξτε [Αυτ. καθαρισμός].

 2. Κάντε μια επιλογή.

  • Περιστρέψτε τον επιλογέα Επιλογέας γρήγορου ελέγχου για να επιλέξετε μια ρύθμιση και πατήστε το πλήκτρο Γρήγορος έλεγχος/ρύθμιση.

Σημείωση

 • Όταν έχει οριστεί σε [Με απενερ] ή [Ενεργ.], ο αισθητήρας καθαρίζεται όταν σβήνει η οθόνη, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης αυτόματης απενεργοποίησης.