Επιλογή της κατάστασης προώθησης

Παρέχονται μεμονωμένες και συνεχείς καταστάσεις προώθησης. Μπορείτε να επιλέξετε την κατάσταση προώθησης που ταιριάζει καλύτερα με τη σκηνή ή το θέμα σας.

 1. Πατήστε το πλήκτρο Πολλαπλές λειτουργίες (Χρονόμετρο 6 δευτ.).

  • Κατά την προβολή μιας εικόνας στην οθόνη, πατήστε το πλήκτρο Πολλαπλές λειτουργίες.
 2. Επιλέξτε το στοιχείο κατάστασης προώθησης.

  • Περιστρέψτε τον επιλογέα Επιλογέας γρήγορου ελέγχου για να επιλέξετε το στοιχείο κατάστασης προώθησης.
 3. Επιλέξτε την κατάσταση προώθησης.

  • Περιστρέψτε τον επιλογέα Κύριος επιλογέας για να επιλέξετε.
 • [Μεμονωμένες λήψεις] Μεμονωμένες λήψεις

  Όταν πατήσετε το κουμπί κλείστρου μέχρι το τέλος της διαδρομής του, η μηχανή τραβάει μόνο μία φωτογραφία.

 • [Συνεχής λήψη υψηλής ταχύτητας plus] Συνεχής λήψη υψηλής ταχύτητας +

  Όταν κρατάτε πατημένο το κουμπί κλείστρου μέχρι τέρμα, μπορείτε να καταγράφετε συνεχόμενες εικόνες, όπως περιγράφεται παρακάτω, με βάση τη ρύθμιση [Λήψη: Κατάσταση κλείστρου].

  • [Μηχανικό]: έως περίπου 15 λήψεις/δευτ.
  • [Ηλεκ 1ης κουρτ]: έως περίπου 15 λήψεις/δευτ.
  • [Ηλεκτρονικό]: έως περίπου 23 λήψεις/δευτ.
 • [Συνεχής λήψη υψηλής ταχύτητας] Συνεχής λήψη υψηλής ταχύτητας

  Όταν κρατάτε πατημένο το κουμπί κλείστρου μέχρι τέρμα, μπορείτε να καταγράφετε συνεχόμενες εικόνες, όπως περιγράφεται παρακάτω, με βάση τη ρύθμιση [Λήψη: Κατάσταση κλείστρου].

  • [Μηχανικό]: έως περίπου 6,3 λήψεις/δευτ.
  • [Ηλεκ 1ης κουρτ]: έως περίπου 7,7 λήψεις/δευτ.
  • [Ηλεκτρονικό]: έως περίπου 15 λήψεις/δευτ.
 • [Συνεχής λήψη χαμηλής ταχύτητας] Συνεχής λήψη χαμηλής ταχύτητας

  Όσο κρατάτε πατημένο το κουμπί κλείστρου μέχρι το τέλος της διαδρομής του, μπορείτε να πραγματοποιείτε συνεχείς λήψεις με μέγιστη ταχύτητα 3,0 λήψεις/δευτ. περίπου.

 • [Χρονόμετρο αυτο-φωτογράφισης 10 δευτ.]* Χρονόμετρο αυτο-φωτογράφισης: 10 δευτ.

 • [Χρονόμετρο αυτο-φωτογράφισης 2 δευτ.]* Χρονόμετρο αυτο-φωτογράφισης: 2 δευτ.

 • [Χρονόμετρο αυτο-φωτογράφισης: Συνεχής λήψη] Χρονόμετρο αυτο-φωτογράφισης: Συνεχής

  Για λήψη με το χρονόμετρο αυτο-φωτογράφισης, ανατρέξτε στη σελίδα Χρήση του χρονομέτρου αυτο-φωτογράφισης. Για λήψη με τηλεχειρισμό, ανατρέξτε στη σελίδα Λήψη με τηλεχειρισμό.

Τα εικονίδια [Χρονόμετρο αυτο-φωτογράφισης 10 δευτ./Τηλεχειριστήριο] και [Χρονόμετρο αυτο-φωτογράφισης 2 δευτ./Τηλεχειριστήριο] εμφανίζονται όταν έχει γίνει ζεύξη της μηχανής με ασύρματο τηλεχειριστήριο (πωλείται ξεχωριστά, ).

Προσοχή

 • Η ρύθμιση [Συνεχής λήψη υψηλής ταχύτητας plus] επιτρέπει ταχύτητα συνεχούς λήψης περίπου 15 λήψεις/δευτ. όταν έχει οριστεί σε [Ηλεκ 1ης κουρτ] ή [Μηχανικό] στις εξής συνθήκες.

  • Θερμοκρασία δωματίου (23°C)
  • Χρήση οποιασδήποτε από τις παρακάτω πηγές ρεύματος

   • Πλήρως φορτισμένη LP-E17 (έχετε υπόψη ότι η ταχύτητα συνεχούς λήψης μπορεί να είναι μικρότερη όταν χρησιμοποιείτε μπαταρίες με κακή επίδοση επαναφόρτισης μπαταρίας)
   • Αξεσουάρ για χρήση με οικιακή παροχή ρεύματος (πωλούνται ξεχωριστά)
   • Τροφοδοτικά ρεύματος USB (πωλούνται ξεχωριστά)
  • Ταχύτητα κλείστρου: 1/1000 δευτ. ή πιο γρήγορη
  • Μείωση τρεμοπαίγματος: Κανένα
 • Η ταχύτητα συνεχούς λήψης 23 λήψεων/δευτ. περίπου με την επιλογή [Ηλεκτρονικό] να έχει οριστεί σε [Συνεχής λήψη υψηλής ταχύτητας plus] είναι διαθέσιμη στις παρακάτω συνθήκες.

  • Ταχύτητα κλείστρου: 1/25 δευτ. ή πιο γρήγορη

  Έχετε υπόψη ότι η ταχύτητα συνεχούς λήψης μπορεί να είναι μικρότερη από περίπου 23 λήψεις/δευτ., αν προκύψει οποιοδήποτε από τα ακόλουθα στη διάρκεια της συνεχούς λήψης.

  • Εναλλαγή σε κατάσταση λήψης Πρόγραμμα AE ή AE με προτεραιότητα κλείστρου, ή εφαρμογή ρυθμίσεων που αλλάζουν την τιμή διαφράγματος σε κατάσταση AE με ευέλικτη προτεραιότητα
  • Πραγματοποιείται ζουμ
  • Πραγματοποιείται χειροκίνητη εστίαση
  • Το Servo AF αλλάζει τη θέση εστίασης
 • Η ταχύτητα συνεχούς λήψης με τη λειτουργία Servo AF μπορεί να είναι πιο αργή ανάλογα με τις συνθήκες θέματος ή τον φακό που χρησιμοποιείται.
 • Επισκεφθείτε τον ιστότοπο της Canon για λεπτομέρειες σχετικά με τους φακούς που υποστηρίζουν τη μέγιστη ταχύτητα συνεχούς λήψης ().
 • Η ταχύτητα συνεχούς λήψης μπορεί να είναι μικρότερη κατά τη λήψη σε φως που τρεμοπαίζει, εάν η ρύθμιση [Λήψη: Λήψη κατά τρεμοπ.] έχει οριστεί σε [Ενεργ.] (). Επίσης, τα μεσοδιαστήματα συνεχούς λήψης μπορεί να γίνουν ακανόνιστα και η καθυστέρηση ελευθέρωσης κλείστρου να είναι μεγαλύτερη.
 • Όταν γεμίζει η εσωτερική μνήμη κατά τη διάρκεια της συνεχούς λήψης, η ταχύτητα συνεχούς λήψης ενδέχεται να μειωθεί, καθώς η δυνατότητα λήψης θα απενεργοποιηθεί προσωρινά ().