Προδιαγραφές

Τύπος

Τύπος: Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή (Single-Lens Non-Reflex) AF/AE

Βάση φακού: Βάση RF της Canon

Συμβατοί φακοί: Κατηγορίες φακών RF και RF-S της Canon

Χρήση προσαρμογέα στερέωσης EF-EOS R: Φακοί EF ή EF-S της Canon (οι φακοί EF-M δεν είναι συμβατοί)

Εστιακή απόσταση φακού: Περίπου 1,6 φορές η εστιακή απόσταση που υποδεικνύεται στον φακό

Αισθητήρας εικόνας

Τύπος: Αισθητήρας CMOS

Ενεργά pixel*1*2 Μέγ. περίπου 24,2 megapixel
Σύνολο pixel*1 Περίπου 25,5 megapixel
Μέγεθος οθόνης Περίπου 22,3 × 14,9 mm
Μέγεθος CMOS APS-C
Dual Pixel CMOS AF Υποστηρίζεται

1: Στρογγυλοποίηση στην πλησιέστερη τιμή 100.000.

2: Χρήση φακών RF ή EF.
Το πλήθος ενεργών pixel μπορεί να είναι μικρότερο με ορισμένους φακούς και κατά την επεξεργασία εικόνων.

Σύστημα εγγραφής

Μορφή εγγραφής εικόνας: Συμβατή με τα πρότυπα Design rule for Camera File system 2.0 και Exif 2.31*1

1: Υποστηρίζει πληροφορίες για τη διαφορά ώρας

Τύπος εικόνας και επέκταση

Τύπος εικόνας Επέκταση
Στατικές εικόνες JPEG JPG
HEIF HIF
RAW CR3
Dual Pixel RAW
Ριπή RAW
C-RAW
Ταινίες ALL-I*1, IPB (Τυπική), IPB (Ελαφριά) MP4

1: Μόνο ταινίες time-lapse

Μέσα εγγραφής

Μέσα εγγραφής

Κάρτες μνήμης SD, SDHC, SDXC

SD speed class Υποστηρίζεται
UHS speed class Υποστηρίζεται
UHS-I Υποστηρίζεται
UHS-II Υποστηρίζεται

Υποδοχή κάρτας: Με μία υποδοχή

Υποστηρίζει UHS-II.

Εγγραφή στατικών εικόνων

Πλήθος pixel στατικών εικόνων

Ποιότητα εικόνας Εγγραφόμενα pixel
Αναλογίες
3:2 4:3 16:9 1:1
JPEG/
HEIF
Μέγιστη 24,0 megapixel
(6000 × 4000)
Περίπου 21,3 megapixel*1
(5328 × 4000)
Περίπου 20,2 megapixel*1
(6000 × 3368)
16,0 megapixel
(4000 × 4000)
Μεσαία Περίπου 10,6 megapixel
(3984 × 2656)
Περίπου 9,5 megapixel
(3552 × 2664)
Περίπου 8,9 megapixel*1
(3984 × 2240)
Περίπου 7,1 megapixel
(2656 × 2656)
Μικρή 1 Περίπου 5,9 megapixel
(2976 × 1984)
Περίπου 5,3 megapixel
(2656 × 1992)
Περίπου 5,0 megapixel*1
(2976 × 1680)
Περίπου 3,9 megapixel
(1984 × 1984)
Μικρή 2 Περίπου 3,8 megapixel
(2400 × 1600)
Περίπου 3,4 megapixel*1
(2112 × 1600)
Περίπου 3,2 megapixel*1
(2400 × 1344)
Περίπου 2,6 megapixel
(1600 × 1600)
RAW RAW / Compact RAW 24,0 megapixel
(6000 × 4000)

Οι τιμές για τα εγγραφόμενα pixel στρογγυλοποιούνται στις πλησιέστερες 100.000.

Οι εικόνες RAW/C-RAW δημιουργούνται με αναλογίες 3:2, με πληροφορίες που προστίθενται σχετικά με τις καθορισμένες αναλογίες, και οι εικόνες JPEG δημιουργούνται με τις καθορισμένες αναλογίες.

Αυτές οι αναλογίες (M / S1 / S2) και το πλήθος pixel ισχύουν επίσης για την αλλαγή μεγέθους.

1: Οι αναλογίες για αυτά τα μεγέθη εικόνας διαφέρουν ελαφρώς.

Μέγεθος αρχείου στατικής εικόνας / Αριθμός διαθέσιμων λήψεων

Ποιότητα εικόνας Μέγεθος αρχείου
[περίπου MB]
Διαθέσιμες λήψεις
[περίπου]*1
JPEG*2 ΥψηλήΜέγιστη 8,7 3511
ΚανονικόΜέγιστη 4,6 6617
ΥψηλήΜεσαία 4,7 6439
ΚανονικόΜεσαία 2,6 11407
ΥψηλήΜικρή 1 3,1 9761
ΚανονικόΜικρή 1 1,8 16130
Μικρή 2 1,8 16264
HEIF*3 ΥψηλήΜέγιστη 9,1 3369
ΚανονικόΜέγιστη 7,0 4389
ΥψηλήΜεσαία 5,4 5639
ΚανονικόΜεσαία 4,3 7172
ΥψηλήΜικρή 1 3,7 8221
ΚανονικόΜικρή 1 3,0 10104
Μικρή 2 2,2 14117
RAW*2 RAW 27,0 1142
Compact RAW 14,0 2230
RAW+JPEG*2 RAW + ΥψηλήΜέγιστη 27,0 + 8,7 861
Compact RAW + ΥψηλήΜέγιστη 14,0 + 8,7 1362
RAW+HEIF*3 RAW + ΥψηλήΜέγιστη 29,9 + 9,1 785
Compact RAW + ΥψηλήΜέγιστη 16,9 + 9,1 1183

1: Ο αριθμός διαθέσιμων λήψεων ισχύει για μια κάρτα 32 GB που συμμορφώνεται με τα πρότυπα δοκιμών της Canon.

2: Όταν ρυθμιστεί σε [Λήψη HDR : Απενεργ.].

3: Όταν ρυθμιστεί σε [Λήψη HDR : Ενεργ.].

Το μέγεθος αρχείου και ο αριθμός των διαθέσιμων λήψεων μετριούνται με βάση τα πρότυπα δοκιμών της Canon.

Το μέγεθος αρχείου και ο αριθμός των διαθέσιμων λήψεων διαφέρουν ανάλογα με τις συνθήκες λήψης (όπως αναλογίες, θέμα, ταχύτητα ISO, στυλ εικόνας και εξειδικευμένη ρύθμιση).

Μέγιστο πλήθος διαδοχικών λήψεων για συνεχή λήψη [περίπου]

Ο αριθμός των διαθέσιμων λήψεων όταν έχει οριστεί σε [Κατάσταση προώθησης: Συνεχής λήψη υψηλής ταχύτητας plus] χωρίς αργή συνεχή λήψη

Κατάσταση κλείστρου
Ταχύτητα συνεχούς λήψης
Μηχανικό κλείστρο / Ηλεκτρονικό 1ης κουρτίνας
Περίπου 15 λήψεις/δευτ.
Ηλεκτρονικό κλείστρο
Περίπου 23 λήψεις/δευτ.
Κάρτα που χρησιμοποιείται για εγγραφή Τυπική κάρτα*1 Κάρτα υψηλής ταχύτητας*2 Τυπική κάρτα*1 Κάρτα υψηλής ταχύτητας*2
JPEG*3 ΥψηλήΜέγιστη 123 460 70 70
ΥψηλήΜεσαία 231 231 55 55
ΥψηλήΜικρή 1 249 249 60 61
Μικρή 2 272 272 59 60
HEIF*4 ΥψηλήΜέγιστη 90 190 56 60
ΥψηλήΜεσαία 172 172 55 55
ΥψηλήΜικρή 1 208 208 60 60
Μικρή 2 220 227 59 59
RAW*3 RAW 21 29 18 21
Compact RAW 40 157 32 43
RAW+JPEG*3 RAW + ΥψηλήΜέγιστη 21 23 18 19
Compact RAW + ΥψηλήΜέγιστη 40 60 32 40
RAW+HEIF*4 RAW + ΥψηλήΜέγιστη 21 23 17 17
Compact RAW + ΥψηλήΜέγιστη 40 49 32 38

Το μέγιστο πλήθος διαδοχικών λήψεων όπως μετράται σε συμμόρφωση με τα πρότυπα δοκιμών της Canon (Συνεχής υψηλή ταχύτητα + σε κατάσταση One-Shot AF, ISO 100 και Στάνταρ Στυλ εικόνας).

Ο αριθμός των διαθέσιμων λήψεων διαφέρει ανάλογα με τις συνθήκες λήψης (όπως αναλογίες, θέμα, επωνυμία κάρτας μνήμης, στυλ εικόνας και εξειδικευμένη ρύθμιση).

1: Όταν χρησιμοποιείτε κάρτα UHS-I 32 GB που συμμορφώνεται με τα πρότυπα δοκιμών της Canon.

2: Όταν χρησιμοποιείτε κάρτα UHS-II 32 GB που συμμορφώνεται με τα πρότυπα δοκιμών της Canon.

3: Όταν ρυθμιστεί σε [Λήψη HDR : Απενεργ.].

4: Όταν ρυθμιστεί σε [Λήψη HDR : Ενεργ.].

Εγγραφή ταινίας

Μορφή εγγραφής ταινίας: MP4

Εκτιμώμενος χρόνος εγγραφής, ρυθμός bit ταινίας και μέγεθος αρχείου

HDR PQ: OFF

Μέγεθος εγγραφής ταινίας Συνολικός χρόνος εγγραφής (περίπου) Ρυθμός bit ταινίας
(περίπου Mbps)
Μέγεθος αρχείου
(περίπου MB/λεπ.)
Εγγραφή ταινίας Ρυθμός καρέ
(fps)
Μέθοδος συμπίεσης 32 GB 128 GB 512 GB
NTSC PAL
4K UHD 29,97
23,98
25,00 IPB
(Τυπική)
35 λεπτά 2 ώρες 21 λεπτά 9 ώρες 27 λεπτ. 120 860
IPB
(Ελαφριά)
1 ώρες 10 λεπτά 4 ώρες 43 λεπτά 18 ώρες 52 λεπτά 60 431
4K UHD Crop 59,94 50,00 IPB
(Τυπική)
18 λεπτά 1 ώρες 14 λεπτά 4 ώρες 56 λεπτά 230 1647
IPB
(Ελαφριά)
35 λεπτά 2 ώρες 21 λεπτά 9 ώρες 27 λεπτ. 120 860
4K UHD
(Ταινίες time-lapse)
29,97 25,00 ALL-I 9 λεπτ. 36 λεπτ. 2 ώρες 25 λεπτά 470 3362
Full HD
(Ταινίες με υψηλό ρυθμό καρέ)
119,88 100,00 IPB
(Τυπική)
35 λεπτά 2 ώρες 22 λεπτά 9 ώρες 28 λεπτ. 120 858
IPB
(Ελαφριά)
1 ώρες 0 λεπτά 4 ώρες 3 λεπτ. 16 ώρες 15 λεπτά 70 501
Full HD 59,94 50,00 IPB
(Τυπική)
1 ώρες 10 λεπτά 4 ώρες 43 λεπτά 18 ώρες 52 λεπτά 60 431
IPB
(Ελαφριά)
2 ώρες 0 λεπτά 8 ώρες 3 λεπτ. 32 ώρες 15 λεπτά 35 252
29,97
23,98
25,00 IPB
(Τυπική)
2 ώρες 20 λεπτά 9 ώρες 23 λεπτά 37 ώρες 35 λεπτά 30 216
IPB
(Ελαφριά)
5 ώρες 47 λεπτά 23 ώρες 11 λεπτά 92 ώρες 47 λεπτά 12 88
Full HD
(Ταινίες time-lapse)
29,97 25,00 ALL-I 47 λεπτά 3 ώρες 9 λεπτ. 12 ώρες 38 λεπτά 90 644

Ο ρυθμός bit αφορά μόνο την έξοδο βίντεο, όχι τον ήχο ή τα μεταδεδομένα.

Η εγγραφή ταινίας σταματά αν συμπληρωθεί ο μέγιστος χρόνος εγγραφής ανά ταινία.

Δεν εγγράφεται ήχος στα τελευταία δύο καρέ περίπου, εάν η μέθοδος συμπίεσης για την ποιότητα εγγραφής ταινίας είναι IPB (Τυπική) ή IPB (Ελαφριά). Επιπλέον, το βίντεο και ο ήχος ενδέχεται να είναι ελαφρώς εκτός συγχρονισμού κατά την αναπαραγωγή ταινιών σε Windows.

HDR PQ: ON

Μέγεθος εγγραφής ταινίας Συνολικός χρόνος εγγραφής (περίπου) Ρυθμός bit ταινίας
(περίπου Mbps)
Μέγεθος αρχείου
(περίπου MB/λεπ.)
Εγγραφή ταινίας Ρυθμός καρέ
(fps)
Μέθοδος συμπίεσης 32 GB 128 GB 512 GB
NTSC PAL
4K UHD 29,97
23,98
25,00 IPB
(Τυπική)
25 λεπτά 1 ώρες 40 λεπτά 6 ώρες 40 λεπτά 170 1218
IPB
(Ελαφριά)
50 λεπτά 3 ώρες 20 λεπτά 13 ώρες 20 λεπτά 85 610
4K UHD
Crop
59,94 50,00 IPB
(Τυπική)
12 λεπτά 50 λεπτά 3 ώρες 20 λεπτά 340 2434
IPB
(Ελαφριά)
25 λεπτά 1 ώρες 40 λεπτά 6 ώρες 40 λεπτά 170 1218
4K UHD
(Ταινίες time-lapse)
29,97 25,00 ALL-I 9 λεπτ. 36 λεπτ. 2 ώρες 25 λεπτά 470 3362
Full HD
(Ταινίες με υψηλό ρυθμό καρέ)
119,88 100,00 IPB
(Τυπική)
23 λεπτά 1 ώρες 34 λεπτά 6 ώρες 19 λεπτά 180 1287
IPB
(Ελαφριά)
42 λεπτά 2 ώρες 50 λεπτά 11 ώρες 22 λεπτά 100 715
Full HD 59,94 50,00 IPB
(Τυπική)
47 λεπτά 3 ώρες 9 λεπτ. 12 ώρες 36 λεπτ. 90 646
IPB
(Ελαφριά)
1 ώρες 24 λεπτά 5 ώρες 39 λεπτ. 22 ώρες 38 λεπτά 50 360
29,97
23,98
25,00 IPB
(Τυπική)
1 ώρες 34 λεπτά 6 ώρες 17 λεπτά 25 ώρες 8 λεπτά 45 324
IPB
(Ελαφριά)
2 ώρες 30 λεπτά 10 ώρες 3 λεπτ. 40 ώρες 15 λεπτά 28 202
Full HD
(Ταινίες time-lapse)
29,97 25,00 ALL-I 31 λεπτά 2 ώρες 6 λεπτά 8 ώρες 25 λεπτά 135 966

Ο ρυθμός bit αφορά μόνο την έξοδο βίντεο, όχι τον ήχο ή τα μεταδεδομένα.

Η εγγραφή ταινίας σταματά αν συμπληρωθεί ο μέγιστος χρόνος εγγραφής ανά ταινία.

Δεν εγγράφεται ήχος στα τελευταία δύο καρέ περίπου, εάν η μέθοδος συμπίεσης για την ποιότητα εγγραφής ταινίας είναι IPB (Τυπική) ή IPB (Ελαφριά). Επιπλέον, το βίντεο και ο ήχος ενδέχεται να είναι ελαφρώς εκτός συγχρονισμού κατά την αναπαραγωγή ταινιών σε Windows.

Απαιτήσεις απόδοσης κάρτας (εγγραφή ταινίας) [ταχύτητα εγγραφής/ανάγνωσης]

Μέγεθος εγγραφής ταινίας Κάρτα SD
Ανάλυση Ρυθμός καρέ
(fps)
Μέθοδος συμπίεσης 8 bit 10 bit
(HDR PQ)
NTSC PAL
4K UHD 59,94 50,00 IPB (Τυπική) UHS Speed Class 3 ή υψηλότερη Video Speed Class V60 ή υψηλότερη
IPB (Ελαφριά) UHS Speed Class 3 ή υψηλότερη
29,97
23,98
25,00 IPB (Τυπική) UHS Speed Class 3 ή υψηλότερη
IPB (Ελαφριά) SD Speed Class 10 ή μεγαλύτερη UHS Speed Class 3 ή υψηλότερη
Full HD 119,88 100,00 IPB (Τυπική) UHS Speed Class 3 ή υψηλότερη
IPB (Ελαφριά) SD Speed Class 10 ή μεγαλύτερη UHS Speed Class 3 ή υψηλότερη
59,94 50,00 IPB (Τυπική) SD Speed Class 10 ή μεγαλύτερη UHS Speed Class 3 ή υψηλότερη
IPB (Ελαφριά) SD Speed Class 6 ή μεγαλύτερη SD Speed Class 10 ή μεγαλύτερη
29,97
23,98
25,00 IPB (Τυπική) SD Speed Class 6 ή μεγαλύτερη
IPB (Ελαφριά) SD Speed Class 4 ή μεγαλύτερη
4K UHD
(Ταινίες time-lapse)
29,97 25,00 ALL-I Ταχύτητα ανάγνωσης 60 MB/δευτ. ή υψηλότερη
Full HD
(Ταινίες time-lapse)
29,97 25,00 ALL-I Ταχύτητα ανάγνωσης 30 MB/δευτ. ή υψηλότερη

Ενσωματωμένα και εξωτερικά μικρόφωνα

Ενσωματωμένο μικρόφωνο: Στερεοφωνικά μικρόφωνα

Εξωτερικό μικρόφωνο (υποδοχή ΕΙΣΟΔΟΥ εξωτερικού μικροφώνου): Στερεοφωνική μίνι υποδοχή διαμέτρου 3,5 mm

Εξωτερικό μικρόφωνο (υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών): Συμβατό με Κατευθυντικό στερεοφωνικό μικρόφωνο DM-E1D

Σκόπευτρο

Τύπος: Έγχρωμο ηλεκτρονικό σκόπευτρο OLED

Μέγεθος οθόνης: Περίπου 1,00 cm (0,39 inch)

Πλήθος κουκκίδων: Περίπου 2.360.000 κουκκίδες

Μεγέθυνση/γωνία θέασης: Περίπου 0,95× / Περίπου 28° (με οθόνη 3:2, φακό RF50mm F1.2 L USM στο άπειρο, –1 m–1)

Κάλυψη: Περίπου 100%

Σημείο ματιού: Περίπου 22 mm (στο -1m –1 από το τέλος του φακού προσοφθαλμίου)

Ρύθμιση διοπτρίας: Περίπου –3,0 έως +1,0m–1 (dpt)

Οθόνη

Τύπος: Έγχρωμη οθόνη υγρών κρυστάλλων TFT

Μέγεθος οθόνης: Περίπου 7,5 cm (3,0 inch) (αναλογίες οθόνης 3:2)

Πλήθος κουκκίδων: Περίπου 1.040.000 κουκκίδες

Γωνία θέασης: Περίπου 150° κάθετα και οριζόντια

Κάλυψη: Περίπου 100% κάθετα και οριζόντια (με ποιότητα εικόνας L και αναλογίες 3:2)

Φωτεινότητα οθόνης: Ρύθμιση σε ένα από επτά επίπεδα φωτεινότητας

Οθόνη αφής: Χωρητική

Έξοδος HDMI

Έξοδος βίντεο HDMI/ήχου: Υποδοχή εξόδου HDMI micro (Τύπος D)

Δεν υποστηρίζεται HDMI CEC

Ανάλυση HDMI: Αυτόματα / 1080p

Αυτόματη εστίαση

Μέθοδος εστίασης: Dual Pixel CMOS AF

Εύρος φωτεινότητας εστίασης

Λήψη στατικών εικόνων: EV –4,0 έως 20

Συνθήκες: Όταν χρησιμοποιείται με φακό f/1.2*, κεντρικό σημείο AF, One-Shot AF, σε θερμοκρασία δωματίου και ISO 100

Εξαιρούνται οι φακοί RF με επίστρωση Defocus Smoothing (DS).

Εγγραφή ταινίας: EV –3,5 έως 20

Συνθήκες: Όταν χρησιμοποιείται με φακό f/1.2*, κεντρικό σημείο AF, One-Shot AF, σε θερμοκρασία δωματίου και ISO 100, εγγραφή σε Full HD (29,97 / 25,00 fps)

Εξαιρούνται οι φακοί RF με επίστρωση Defocus Smoothing (DS).

Λειτουργία εστίασης

Λήψη στατικών εικόνων Εγγραφή ταινίας
Λειτουργία AF
 • One-Shot AF
 • Servo AF
 • Σε κατάσταση A+, αυτόματη εναλλαγή από One-Shot AF σε Servo AF ανάλογα με το θέμα
 • One-Shot AF
 • Servo AF ταινίας
Χειροκίνητη εστίαση Υποστηρίζεται Υποστηρίζεται

Διακόπτης κατάστασης εστίασης: AF / MF

Ισχύει όταν είναι συνδεδεμένος ένας φακός RF ή RF-S χωρίς διακόπτη κατάστασης εστίασης.

Όταν είναι συνδεδεμένοι φακοί με διακόπτη κατάστασης εστίασης, η ρύθμιση στον φακό έχει προτεραιότητα.

Συμβατότητα φακού με βάση την περιοχή AF: Ανατρέξτε στον ιστότοπο της Canon

Αριθμός διαθέσιμων περιοχών AF για αυτόματη επιλογή

Περιοχή εστίασης Οριζόντια: Περίπου 100%, Κάθετη: Περίπου 100%
Στατικές εικόνες Μέγ. 651 ζώνες (31 × 21)
Ταινίες Μέγ. 527 ζώνες (31 × 17)

Επιλέξιμες θέσεις για σημείο AF

Περιοχή εστίασης Οριζόντια: Περίπου 90%, Κάθετη: Περίπου 100%
Αριθμός θέσεων Στατικές εικόνες Μέγ. 4503 θέσεις (79 × 57)
Ταινίες Μέγ. 3713 θέσεις (79 × 47)

Όταν έχει οριστεί σε [AF 1 σημείου] και έχει επιλεγεί με χρήστη του επιλογέα πολλαπλών χρήσεων.

Έλεγχος έκθεσης

Λειτουργίες φωτομέτρησης σε διάφορες συνθήκες λήψης

Στοιχείο Λήψη στατικών εικόνων Εγγραφή ταινίας
Αισθητήρας φωτομέτρησης Φωτομέτρηση 384 ζωνών (24×16) με σήματα εξόδου του αισθητήρα εικόνας
Κατάσταση φωτομέτρησης Μέτρηση με συνολική αποτίμηση

Όταν ανιχνεύεται πρόσωπο

Μερική μέτρηση

Περίπου 5,8% στο κέντρο της οθόνης

Μέτρηση σημείου

Περίπου 2,9% στο κέντρο της οθόνης

ΜΟ ως προς κέντρο

Όταν δεν ανιχνεύονται πρόσωπα

Εύρος φωτεινότητας φωτομέτρησης (σε θερμοκρασία δωματίου, ISO 100) EV –2 έως 20 EV 0 έως 20

Ταχύτητα ISO (δείκτης συνιστώμενης έκθεσης) κατά τη λήψη στατικών εικόνων

Ρύθμιση χειροκίνητης ταχύτητας ISO για στατικές εικόνες

Κανονική ταχύτητα ISO ISO 100–32000 (σε βήματα 1/3 στοπ ή 1-στοπ)
Εκτεταμένη ταχύτητα ISO H (ισοδύναμη με ISO 51200)

ISO 200–32000 όταν έχει διαμορφωθεί η επιλογή [Προτεραιότητα φωτεινών τόνων] is configured.

Οι εκτεταμένες ταχύτητες ISO δεν μπορούν να οριστούν για την κατάσταση HDR ή για τη λήψη HDR (HDR PQ).

Όρια εύρους ρυθμίσεων χειροκίνητης ταχύτητας ISO για στατικές εικόνες

Μέγιστο ISO 200–H (ισοδυναμεί με ISO 51200, σε βήματα 1 στοπ)
Ελάχιστο ISO 100–32000 (σε βήματα 1 στοπ)

Όρια εύρους αυτόματης ρύθμισης ISO για στατικές εικόνες

Μέγιστο ISO 200–32000 (σε βήματα 1 στοπ)
Ελάχιστο ISO 100–25600 (σε βήματα 1 στοπ)

Λεπτομέρειες αυτόματου ISO για στατικές εικόνες

Κατάσταση λήψης Χωρίς φλας Χρήση φλας
Μεταβλητός έλεγχος του μέγιστου ορίου για αυτόματη ISO για E-TTL Συμβατοί φακοί Μη συμβατοί φακοί
Δημιουργική ζώνη AE με ευέλικτη προτεραιότητα ISO 100*1*2–32000*2 ISO 100*1*2–6400*2 ISO 100*1*2–1600*2
Πρόγραμμα AE
AE με προτεραιότητα κλείστρου
AE με προτεραιότητα διαφράγματος
Χειροκίνητη έκθεση
Bulb ISO 400*4
Βασική ζώνη Έξυπνη αυτόματη σκηνή ISO 100–6400 ISO 100–6400 ISO 100–3200*3
Ειδική σκηνή Διαφέρει ανάλογα με την κατάσταση λήψης
Δημιουργικά φίλτρα Διαφέρει ανάλογα με την κατάσταση λήψης

1: ISO 200 όταν έχει οριστεί σε [Προτεραιότητα φωτεινών τόνων: Ενεργ./Ενίσχυση].

2: Διαφέρει, ανάλογα με τις ρυθμίσεις [Μέγιστο] και [Ελάχιστο] για το [Αυτόματο εύρος].

3: Κατά τη χρήση ενσωματωμένου φλας. ISO 1600 κατά τη χρήση μιας μονάδας εξωτερικού φλας.

4: Αν βρίσκεται εκτός του εύρους ρυθμίσεων, αλλάζει στην πλησιέστερη τιμή σε σχέση με την τιμή ISO 400.

Μεταβλητός έλεγχος του μέγιστου ορίου για αυτόματη ISO για E-TTL για στατικές εικόνες: Υποστηρίζεται

Ταχύτητα ISO (δείκτης συνιστώμενης έκθεσης) κατά τη εγγραφή ταινίας

Ρύθμιση χειροκίνητης ταχύτητας ISO για ταινίες

Ταχύτητα ISO
Κανονική ταχύτητα ISO ISO 100–12800 (σε βήματα 1/3 ή 1 στοπ)
Εκτεταμένη ταχύτητα ISO H (ισοδυναμεί με ISO 16000–25600) (σε 1/3 στοπ)

Η μέγιστη και η ελάχιστη ταχύτητα ISO όταν ορίζεται χειροκίνητα αντιστοιχεί στη ρύθμιση [Εύρος ταχυτήτ ISO].

Το εύρος ρύθμισης είναι ISO 200–12800 όταν έχει οριστεί η επιλογή [Προτεραιότητα φωτεινών τόνων].

Οι εκτεταμένες ταχύτητες ISO δεν είναι διαθέσιμες σε ταινίες HDR PQ ή HDR, ή σε εγγραφή ταινίας με υψηλό ρυθμό καρέ.

Ρύθμιση αυτόματης ταχύτητας ISO για ταινίες (σε κατάσταση [ISO αυτ.])

Ταχύτητα ISO
Κανονική ταχύτητα ISO ISO 100–12800 (σε βήματα 1/3 ή 1 στοπ)
Εκτεταμένη ταχύτητα ISO H (ισοδύναμη με ISO 25600)

Η μέγιστη ταχύτητα ISO όταν ορίζεται αυτόματα αντιστοιχεί στη ρύθμιση [Μέγ. για αυτ.].

Το εύρος ρύθμισης είναι ISO 200–12800 όταν έχει οριστεί η επιλογή [Προτεραιότητα φωτεινών τόνων].

Οι εκτεταμένες ταχύτητες ISO δεν είναι διαθέσιμες σε ταινίες HDR PQ ή HDR, ή σε εγγραφή ταινίας με υψηλό ρυθμό καρέ.

Όριο εύρους ρύθμισης χειροκίνητης ταχύτητας ISO όριο για ταινίες

Το εύρος ρυθμίσεων χειροκίνητης ταχύτητας ISO (μέγιστης και ελάχιστης) μπορεί να αλλάξει.

Μέγιστο ISO 200–12800 ή H (ισοδυναμεί με ISO 25600, σε βήματα 1 στοπ)
Ελάχιστο ISO 100–12800 (σε βήματα 1 στοπ)

Ρύθμιση μέγιστης αυτόματης ISO για ταινίες

Μέγ. για ISO αυτ. ISO 6400 / 12800 / H (ισοδυναμεί με ISO 25600)
Ταινίες time-lapse
Μέγ. για ISO αυτ.
ISO 400–12800 (σε βήματα 1 στοπ)

Κλείστρο

Λειτουργία κλείστρου κατά τη λήψη στατικών εικόνων

Τύπος:

Ηλεκτρονικά ελεγχόμενο κλείστρο εστιακού επιπέδου

Κυλιόμενο κλείστρο, χρήση του αισθητήρα εικόνας

Κατάσταση κλείστρου

Φλας
Μηχανικό κλείστρο Δυνατή
Ηλεκτρονικό 1ης κουρτίνας Δυνατή
Ηλεκτρονικό κλείστρο Απενεργοποιημένη

Ταχύτητα κλείστρου / Ταχύτητα συγχρονισμού X

Κατάσταση κλείστρου Eύρος ρύθμισης Ορισμός βήματος Συγχρονισμός X
Μηχανικό κλείστρο 1/4000–30 δευτ., Bulb 1/3 στοπ, 1/2 στοπ 1/200 δευτ.
Ηλεκτρονικό 1ης κουρτίνας 1/4000–30 δευτ., Bulb 1/3 στοπ, 1/2 στοπ 1/250 δευτ.
Ηλεκτρονικό κλείστρο Συνεχής λήψη υψηλής ταχύτητας + 1/4000–30 δευτ., Bulb 1/3 στοπ, 1/2 στοπ
Άλλο 1/16000, 1/8000–30 δευτ., Bulb

Λειτουργία κλείστρου σε εγγραφή ταινίας

Τύπος: Κυλιόμενο κλείστρο, χρήση του αισθητήρα εικόνας

Ταχύτητα κλείστρου:

Αυτόματη έκθεση ταινίας: 1/4000–1/25*1 δευτ.

Χειροκίνητη έκθεση ταινίας: 1/4000–1/8*1 δευτ.

Διαφέρει ανάλογα με την κατάσταση λήψης και τον ρυθμό καρέ.

1: 1/125 δευτ. (NTSC) ή 1/100 δευτ. (PAL) εάν η ρύθμιση [Υψηλ ρυθμός καρέ] έχει οριστεί σε [Ενεργ.].

Ενσωματωμένο φλας

Τύπος: Αναδιπλούμενο φλας

Μέθοδος σύμπτυξης: Χειροκίνητη

Οδηγός αρ.: Οδηγός αρ. περίπου 6 (ISO 100/m)

Διόρθωση έκθεσης με φλας: ±2 σε βήματα του 1/3 στοπ

Εκτός εμβέλειας φλας (παράδειγμα)

(Περίπου)

Ταχύτητα ISO Φακός: RF-S18-45mm F4.5-6.3 IS STM
Άκρο ευρυγώνιου f/4.5 Άκρο τηλεφακού f/6.3
m m
100 0,3-1,2 0,4-0,9
1600 1,1-4,9 0,8-3,5
25600 4,3-19,6 3,0-14,0

Στρογγυλεμένο στην πρώτη δεκαδική θέση.

Όταν κάνετε λήψη με μεγάλη εστιακή απόσταση σε υψηλές ταχύτητες ISO, το προ-φλας θα προκαλέσει υπέρβαση των περιορισμών φωτομέτρησης και μπορεί να εμποδίσει τη σωστή έκθεση.

Εξωτερικό φλας

Επαφές υποδοχής αξεσουάρ: 21 ακίδες για αξεσουάρ συμβατά με την υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών, 5 ακίδες για συγχρονισμό X και επικοινωνία

Διόρθωση έκθεσης με φλας: ±3 - στοπ σε βήματα 1/3 ή 1/2 στοπ

Προώθηση

Κατάσταση προώθησης και ταχύτητα συνεχούς λήψης

Καταστάσεις προώθησης Καταστάσεις λειτουργίας Μηχανικό κλείστρο Ηλεκτρονικό 1ης κουρτίνας Ηλεκτρονικό κλείστρο
Μεμονωμένες λήψεις
Συνεχής λήψη υψηλής ταχύτητας + One-Shot AF Έως περίπου 15 λήψεις/δευτ. Έως περίπου 15 λήψεις/δευτ. Μέγ. περίπου 23 λήψεις/δευτ.
Servo AF
Συνεχής λήψη υψηλής ταχύτητας One-Shot AF Μέγ. περίπου 6,3 λήψεις/δευτ. Μέγ. περίπου 7,7 λήψεις/δευτ. Έως περίπου 15 λήψεις/δευτ.
Servo AF
Συνεχής λήψη χαμηλής ταχύτητας One-Shot AF Έως περίπου 3,0 λήψεις/δευτ. Έως περίπου 3,0 λήψεις/δευτ. Έως περίπου 3,0 λήψεις/δευτ.
Servo AF
Χρονόμετρο αυτο-φωτογράφισης: 10 δευτ./τηλεχειριστήριο
Χρονόμετρο αυτο-φωτογράφισης: 2 δευτ./τηλεχειριστήριο
Χρονόμετρο αυτο-φωτογράφισης: Συνεχής

Λειτουργίες προβολής/αναπαραγωγής

Στοιχείο Στατικές εικόνες Ταινίες
Εμφάνιση σημείου AF
Πλέγμα σε προβολή Off / 3x3 / 6x4 / 3x3+διαγ.
Προβολή με μεγέθυνση 1,5x–10x (15 επίπεδα)
Ρύθμ κριτηρίων αναζήτησ εικ Κριτήρια αναζήτησης
Βαθμολογία / Ημερομηνία / Φάκελος / Προστασία / Τύπος αρχείου (1) / Τύπος αρχείου (2)
Βαθμολογίες OFF / ★ έως ★★★★★
Επιλογή εικόνων / Επιλογή εύρους / Όλες οι εικόνες του φακέλου / Όλες οι εικόνες της κάρτας / Όλες οι εικόνες που βρέθηκαν
Προστασία εικόνων Επιλογή εικόνων / Επιλογή εύρους / Όλες οι εικόνες του φακέλου / Κατάργηση προστασίας εικόνων φακέλου / Όλες οι εικόνες της κάρτας / Κατάργηση προστασίας εικόνων κάρτας / Όλες οι εικόνες που βρέθηκαν / Κατάργηση προστασίας όλων των εικόνων που βρέθηκαν
Επεξεργασία εικόνων RAW στη μηχανή
Αλλαγή μεγέθους
Κοπή

Επεξεργασία εικόνας RAW στο cloud

Μια δυνατότητα για αποστολή εικόνων στον ιστότοπο image.canon για επεξεργασία εικόνων RAW που βασίζεται στο cloud. Απαιτεί κάποια προετοιμασία, όπως ζεύξη της μηχανής και υποβολή πληροφοριών για σκοπούς τιμολόγησης.

Συγκράτηση καρέ από ταινίες 4K

Μεμονωμένα καρέ ταινιών 4K που έχουν καταγραφεί με αυτήν τη μηχανή μπορούν να αποθηκευτούν ως στατικές εικόνες μεγέθους περίπου 8,3 megapixel (3840×2160) (JPEG ή HEIF*).

Από τις τυπικές ταινίες, οι στατικές εικόνες αποθηκεύονται ως εικόνες JPEG και από τις ταινίες HDR PQ ως εικόνες HEIF.

Μπορείτε να γίνει εξαγωγή μόνο ταινιών 4K και 4K Crop.

Δεν είναι δυνατή η αλλαγή μεγέθους ή η κοπή των στατικών εικόνων που έχετε εξαγάγει μέσα στη μηχανή.

Εντολή εκτύπωσης (DPOF)

Συμμορφώνεται με την έκδοση 1.1 του DPOF

Εξωτερική διασύνδεση

Υποδοχή Digital

Τύπος υποδοχής USB τύπου C
Μετάδοση Ισοδύναμη με Hi-Speed USB (USB 2.0)
Εφαρμογές
 • Για επικοινωνία υπολογιστών / smartphone
 • Φόρτιση μπαταρίας / τροφοδοσία μηχανής μέσω USB

Υποδοχή εξόδου HDMI: Υποδοχή εξόδου HDMI micro (Τύπος D)

Τερματικό εισόδου εξωτερικού μικροφώνου: Με στερεοφωνικό μίνι βύσμα διαμέτρου 3,5 mm

Υποδοχή τηλεχειρισμού: Διακόπτης τηλεχειρισμού με υποδοχή τύπου RS-60E3

Πηγή ρεύματος

Μπαταρία

Συμβατές συστοιχίες μπαταριών LP-E17
Ποσότητα που χρησιμοποιήθηκε 1

Έλεγχος μπαταρίας: Αυτόματος έλεγχος μπαταρίας με ένδειξη στάθμης 4 επιπέδων όταν ο διακόπτης λειτουργίας είναι τοποθετημένος στη θέση ON

Πληροφορίες μπαταρίας

Τροφοδοσία ρεύματος Τύπος
Εναπομένουσα χωρητικότητα Ένδειξη 4 επιπέδων
Απόδοση φόρτισης 3 επίπεδα

Φόρτιση μπαταρίας / τροφοδοσία μηχανής μέσω USB: Χρήση τροφοδοτικού ρεύματος USB PD-E1

Πηγή ρεύματος AC

Τμήμα πηγής ρεύματος Τροφοδοτικό AC AC-E6N
Συνδεδεμένο τμήμα Μετατροπέας DC DR-E18

Αριθμός διαθέσιμων λήψεων

Τύπος λήψης Θερμοκρασία Διάρκεια μπαταρίας (αριθμός λήψεων κατά προσέγγιση)
Χρήση 50% φλας Λήψη AE*2
Εξοικονόμηση ενέργειας*1 Ομαλή*2 Εξοικονόμηση ενέργειας
Λήψη μέσω σκοπεύτρου +23°C 260 210 290
Λήψη στην οθόνη 430 350 450

1: Συμβατό με οδηγίες CIPA.

2: Βασίζεται στις οδηγίες CIPA, συμμορφώνεται με τα πρότυπα δοκιμών της Canon.

Χρησιμοποιώντας μια νέα ή πλήρως φορτισμένη LP-E17 με κάρτα SD που συμμορφώνεται με τα πρότυπα δοκιμών της Canon.

Ο αριθμός των διαθέσιμων λήψεων μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το περιβάλλον λήψης.

Μπορεί να είναι διαθέσιμες λιγότερες λήψεις με ένα συμβατό αξεσουάρ συνδεδεμένο στην υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών, επειδή η μηχανή τροφοδοτεί το αξεσουάρ.

Διαθέσιμος χρόνος λειτουργίας

Συνθήκες χρήσης Θερμοκρασία Διαθέσιμος χρόνος λειτουργίας
Διαθέσιμος χρόνος για έκθεση λυχνίας +23°C Περίπου 2 ώρες και 40 λεπτά
Διαθέσιμος χρόνος για εμφάνιση Άμεσης προβολής (εγγραφή στην οθόνη) +23°C Περίπου 2 ώρες και 50 λεπτά

Διαθέσιμος χρόνος για εγγραφή ταινίας

Servo AF ταινίας: Απενεργοποίηση

Full HD
 • IPB (Τυπική)
 • 29,97 fps / 25,00 fps
+23°C Περίπου 2 ώρες και
0°C Περίπου 1 ώρες και 50 λεπτά
Διαθέσιμος χρόνος αναπαραγωγής ταινίας (κανονική αναπαραγωγή) 4K
 • IPB (Τυπική)
 • 29,97 fps / 25,00 fps
+23°C Περίπου 3 ώρες και

Με πλήρως φορτισμένη μπαταρία LP-E17

Διαστάσεις και βάρος

Διαστάσεις

(Π) × (Υ) × (Β) Περίπου 122,5 × 87,8 × 83,4 mm

Με βάση τις οδηγίες CIPA.

Βάρος

Σώμα
(περιλαμβάνονται μπαταρία και κάρτα SD)
Με βάση τις οδηγίες CIPA.
Περίπου 429 g
Μόνο το σώμα Περίπου 382 g

Δεν περιλαμβάνεται το κάλυμμα σώματος ή το κάλυμμα υποδοχής αξεσουάρ.

Περιβάλλον λειτουργίας

Θερμοκρασία λειτουργίας: 0–40°C

Υγρασία λειτουργίας: 85% ή λιγότερο

Επικοινωνία μέσω Wi-Fi (ασύρματο LAN)

Υποστηριζόμενα πρότυπα (ισοδύναμα με τα πρότυπα IEEE 802.11b/g/n)

Πρότυπα Wi-Fi Μέθοδος μετάδοσης Μέγιστη ταχύτητα σύνδεσης
IEEE 802.11b Διαμόρφωση DSSS 11 Mbps
IEEE 802.11g Διαμόρφωση OFDM 54 Mbps
IEEE 802.11n 72,2 Mbps

Συχνότητα μετάδοσης (Κεντρική συχνότητα)

Συχνότητα 2412–2462 MHz
Κανάλια 1–11 καν.

Μέθοδοι πιστοποίησης και κρυπτογράφησης δεδομένων

Μέθοδος σύνδεσης Μέθοδος πιστοποίησης Μέθοδος κρυπτογράφησης
Σημείο πρόσβασης μηχανής WPA2 / WPA3-Personal AES
Ανοικτή Απενεργοποίηση
Υποδομή Ανοικτή WEP
Απενεργοποίηση
Κοινό κλειδί WEP
WPA / WPA2 / WPA3-Personal TKIP
AES

Bluetooth

Συμμόρφωση με πρότυπα: Προδιαγραφές Bluetooth Specification Version 4.2 (Τεχνολογία χαμηλής ενέργειας Bluetooth)

Μέθοδος μετάδοσης: Διαμόρφωση GFSK

 • Όλα τα παραπάνω δεδομένα βασίζονται στα πρότυπα δοκιμών της Canon και στα πρότυπα δοκιμών και τις οδηγίες CIPA (Camera & Imaging Products Association).
 • Οι διαστάσεις και το βάρος που αναγράφονται παραπάνω βασίζονται στις οδηγίες CIPA (εκτός από το βάρος του σώματος της μηχανής).
 • Οι προδιαγραφές προϊόντος και η εμφάνιση υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση.
 • Αν έχετε προσαρτήσει στη μηχανή φακό που δεν είναι της Canon και παρουσιαστεί πρόβλημα, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του φακού.