Πληροφορίες μπαταρίας

Μπορείτε να δείτε την κατάσταση της μπαταρίας που χρησιμοποιείτε στην οθόνη.

 1. Επιλέξτε [Διαμόρφωση: Πληροφ. μπαταρίας].

  • (1) Θέση μπαταρίας
  • (2) Το μοντέλο της μπαταρίας ή του αξεσουάρ για χρήση με οικιακή παροχή ρεύματος που χρησιμοποιείται
  • (3) Στάθμη μπαταρίας που απομένει ()
  • (4) Απόδοση επαναφόρτισης της μπαταρίας, σε τρία επίπεδα στάθμης

   • Πληροφορίες μπαταρίας 3 (οθόνη) (Πράσινο): Η επίδοση επαναφόρτισης της μπαταρίας είναι καλή.
   • Πληροφορίες μπαταρίας 2 (οθόνη) (Πράσινο): Η επίδοση επαναφόρτισης της μπαταρίας έχει μειωθεί ελαφρώς.
   • Πληροφορίες μπαταρίας 1 (οθόνη) (Κόκκινο): Συνιστάται η αγορά νέας μπαταρίας.

Προσοχή

 • Συνιστάται η χρήση γνήσιας συστοιχίας μπαταριών LP-E17 της Canon. Αν χρησιμοποιείτε μπαταρίες που δεν είναι γνήσια προϊόντα της Canon, υπάρχει πιθανότητα να μην επιτυγχάνεται η μέγιστη απόδοση της μηχανής ή να προκύψουν δυσλειτουργίες.

Σημείωση

 • Αν εμφανιστεί ένα μήνυμα σφάλματος επικοινωνίας της μπαταρίας, ακολουθήστε τις οδηγίες στο μήνυμα.