Υψηλός ρυθμός καρέ

Μπορείτε να εγγράφετε ταινίες με υψηλό ρυθμό καρέ 119,9 fps ή 100,0 fps. Είναι η ιδανική ρύθμιση για εγγραφή ταινιών που θα προβληθούν σε αργή κίνηση. Έχετε υπόψη ότι ο μέγιστος χρόνος εγγραφής μιας ταινίας είναι 30 λεπτά.

 • Οι ταινίες εγγράφονται σε ποιότητα Full HD119,9 fpsIPB (Τυπική) (IPB (Ελαφριά)) ή Full HD100,0 fpsIPB (Τυπική) (IPB (Ελαφριά)).
 • Δεν καταγράφεται ήχος στις ταινίες με υψηλό ρυθμό καρέ.
 • Η προβολή του χρονοκώδικα προχωρά κατά 4 δευτ. ανά δευτερόλεπτο κατά την εγγραφή ταινίας.
 • Επειδή οι ταινίες με υψηλό ρυθμό καρέ εγγράφονται ως αρχεία ταινίας με ρυθμό καρέ 29,97 fps/25,00 fps, προβάλλονται σε αργή κίνηση στο 1/4 της ταχύτητας.

Προσοχή

 • Προφυλάξεις με τη ρύθμιση [Υψηλ ρυθμός καρέ: On]

 • Οι χρονοκώδικες δεν καταγράφονται όταν η ρύθμιση [Αύξηση] έχει οριστεί σε [Συνεχώς] στο [Λήψη: Χρονοκώδικας] ().
 • Ελέγξτε τη ρύθμιση [Λήψη: Μέγ. ΕΓΓΡ ταινίας] εάν επαναφέρετε αυτήν τη ρύθμιση σε [Απενεργ.].
 • Η οθόνη μπορεί να τρεμοπαίζει κατά την εγγραφή ταινιών με υψηλό ρυθμό καρέ σε φως φθορισμού ή λυχνία LED.
 • Για μια στιγμή κατά την έναρξη ή τη διακοπή της εγγραφής ταινιών με υψηλό ρυθμό καρέ, η ταινία δεν ενημερώνεται και το καρέ σταματά στιγμιαία. Αυτό να το έχετε υπόψη κατά την εγγραφή ταινιών σε εξωτερικές συσκευές μέσω HDMI.
 • Οι ρυθμοί καρέ ταινίας που εμφανίζονται στην οθόνη κατά την εγγραφή ταινιών με υψηλό ρυθμό καρέ δεν αντιστοιχούν στο ρυθμό καρέ της ταινίας που εγγράφεται.
 • Η ταχύτητα ISO μπορεί να οριστεί μεταξύ των τιμών ISO 100–12800. Αλλάζοντας τη μέγιστη τιμή για το εύρος ταχυτήτων ISO στην περιοχή [Λήψη: Ρυθμίσεις ταχύτητας ISO] σε H (25600), μπορείτε επίσης να ορίσετε μια τιμή έως H (25600) στην κατάσταση [Χειροκίνητη έκθεση ταινίας].
 • Ο ρυθμός καρέ της εξόδου βίντεο HDMI είναι 59,94 fps ή 50,00 fps.
 • Η θερμοκρασία στο εσωτερικό της μηχανής μπορεί να αυξηθεί και ενδέχεται να υπάρχει λιγότερος διαθέσιμος χρόνος εγγραφής έπειτα από αναπαραγωγή ταινίας ή προβολή εικόνας για μεγάλο χρονικό διάστημα.