Χειροκίνητη εστίαση

Εάν η εστίαση δεν είναι δυνατή με αυτόματο τρόπο, μπορείτε να μεγεθύνετε την εικόνα και να εστιάσετε χειροκίνητα.

 1. Ορίστε την κατάσταση εστίασης σε Χειροκίνητη εστίαση (MF).

  • Για φακούς RF χωρίς διακόπτη κατάστασης εστίασης

   • Με τον διακόπτη [Διαμόρφωση: Διακόπτης (AF/MF)] ρυθμισμένο σε [Ενεργοποίηση] (), ρυθμίστε τον διακόπτη κατάστασης εστίασης στο μπροστινό μέρος της μηχανής σε Χειροκίνητη εστίαση (MF).

   • Με τον διακόπτη [Διαμόρφωση: Διακόπτης (AF/MF)] ρυθμισμένο σε [Απενεργοποίηση] (), ρυθμίστε το στοιχείο [Αυτόματη εστίαση: Κατάστ. εστίασης] σε [MF].

  • Για φακούς RF με διακόπτη κατάστασης εστίασης

   Τοποθετήστε τον διακόπτη κατάστασης εστίασης του φακού στη θέση Χειροκίνητη εστίαση (MF). Ο διακόπτης κατάστασης εστίασης της μηχανής είναι τώρα απενεργοποιημένος.

 2. Μεγεθύνετε την εικόνα.

  • Με κάθε άγγιγμα του εικονιδίου [Μεγέθυνση ή σμίκρυνση], η αναλογία μεγέθυνσης αλλάζει ως εξής.
 3. Μετακινήστε τη μεγεθυσμένη περιοχή.

  • Χρησιμοποιήστε τον επιλογέα Επιλογέας Πολλαπλών χρήσεων για να μετακινήσετε τη μεγεθυσμένη περιοχή στη θέση για εστίαση.
  • Για να κεντράρετε τη μεγεθυσμένη περιοχή, πατήστε τον επιλογέα Επιλογέας Πολλαπλών χρήσεων ευθεία προς τα μέσα.
 4. Εστιάστε χειροκίνητα.

  • Κοιτάζοντας τη μεγεθυμένη εικόνα, περιστρέψτε τον δακτύλιο εστίασης του φακού για να εστιάσετε.
  • Αφού εστιάσετε, αγγίξτε το εικονίδιο [Μεγέθυνση ή σμίκρυνση] για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή.

Σημείωση

 • Κατά την προβολή με μεγέθυνση, η έκθεση είναι κλειδωμένη.
 • Ακόμα και κατά τη χειροκίνητη εστίαση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κλείστρο αφής για να φωτογραφίσετε.

Ρύθμιση της κορύφωσης MF (Έμφαση στο περίγραμμα)

Οι άκρες των εστιασμένων θεμάτων μπορούν να εμφανίζονται έγχρωμα ώστε να διευκολύνεται η εστίαση. Μπορείτε να ορίσετε το χρώμα περιγράμματος και να προσαρμόσετε την ευαισθησία (επίπεδο) της ανίχνευσης ακρών.

 1. Επιλέξτε [Αυτόματη εστίαση: Ρυθμίσεις κορύφωσης MF].

 2. Επιλέξτε [Κορύφωση].

  • Επιλέξτε [On].
 3. Ορίστε [Επίπεδο] και [Χρώμα].

  • Ρυθμίστε όπως απαιτείται.

Προσοχή

 • Στην προβολή με μεγέθυνση, η ένδειξη κορύφωσης δεν εμφανίζεται.
 • Κατά την έξοδο HDMI, η ένδειξη κορύφωσης δεν εμφανίζεται σε εξοπλισμό που είναι συνδεδεμένος μέσω HDMI. Έχετε υπόψη ότι η ένδειξη κορύφωσης εμφανίζεται στην οθόνη της μηχανής, όταν η επιλογή [Λήψη: Οθόνη HDMI] έχει οριστεί σε [+].
 • Ίσως είναι δύσκολο να διακρίνετε την κορύφωση MF σε υψηλή ταχύτητα ISO, ιδίως όταν έχει οριστεί επέκταση ISO. Εάν χρειάζεται, μειώστε την ταχύτητα ISO ή ορίστε την [Κορύφωση] σε [Off].

Σημείωση

 • Η ένδειξη κορύφωσης που εμφανίζεται στην οθόνη δεν καταγράφεται στις εικόνες.

Οδηγός εστίασης

Η ρύθμιση του στοιχείου [Αυτόματη εστίαση: Οδηγός εστίασης] στη θέση [On] παρέχει οπτική καθοδήγηση για την κατεύθυνση προς την οποία πρέπει να ρυθμιστεί η εστίαση, καθώς και για τον βαθμό ρύθμισης που απαιτείται.

 1. Επιλέξτε [Αυτόματη εστίαση: Οδηγός εστίασης].

 2. Επιλέξτε [On].

  • Το πλαίσιο οδηγού εμφανίζεται στο πρόσωπο του ατόμου που θα εντοπιστεί ως το κύριο θέμα.
  • Για να εμφανίζεται το πλαίσιο οδηγού κοντά στα μάτια του ατόμου που εντοπίζεται ως το κύριο θέμα, ορίστε την επιλογή [Αυτόματη εστίαση: Ιχνηλάτηση θέματος] σε [Ενεργ.] και [Αυτόματη εστίαση: Ανίχνευση ματιών] σε [Ενεργ.].
  • Αφού πατήσετε το πλήκτρο Επιλογή σημείου AF, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον επιλογέα Επιλογέας Πολλαπλών χρήσεων για να μετακινήσετε το πλαίσιο οδηγού προς την κατεύθυνση που πιέζετε.
  • Για να ρυθμίσετε το πλαίσιο οδηγού αφού το μετακινήσετε με το στοιχείο Επιλογέας Πολλαπλών χρήσεων, πατήστε το πλήκτρο Γρήγορος έλεγχος/ρύθμιση.
  • Μπορείτε επίσης να μετακινήσετε και να ρυθμίσετε το πλαίσιο οδηγού αγγίζοντας την οθόνη.
  • Για να κεντράρετε το πλαίσιο οδηγού, αγγίξτε το εικονίδιο [Ορισμός σημείου AF στο κέντρο] ή πατήστε Επιλογέας Πολλαπλών χρήσεων ευθεία προς τα μέσα.

Το πλαίσιο οδηγού υποδεικνύει την τρέχουσα θέση στην εστίαση και στην τιμή ρύθμισης, ως εξής.

Χρειάζεται πολλή ρύθμιση προς το άπειρο

Χρειάζεται ελαφριά ρύθμιση προς το άπειρο.

Σε εστίαση

Χρειάζεται ελαφριά ρύθμιση προς το μικρό εύρος

Χρειάζεται πολλή ρύθμιση προς το μικρό εύρος

Δεν ανιχνεύτηκαν πληροφορίες ρύθμισης

Προσοχή

 • Σε δύσκολες συνθήκες λήψης για τη λειτουργία AF (), το πλαίσιο οδηγού μπορεί να μην προβάλλεται σωστά.
 • Όσο υψηλότερες είναι οι τιμές διαφράγματος, τόσο λιγότερες είναι οι πιθανότητες για σωστή προβολή του πλαισίου οδηγού.
 • Τα σημεία AF δεν εμφανίζονται κατά την προβολή του πλαισίου οδηγού.
 • Το πλαίσιο οδηγού δεν προβάλλεται σε αυτές τις περιπτώσεις.
  • Όταν η κατάσταση εστίασης έχει οριστεί σε Αυτόματη εστίαση (AF) στη μηχανή ή τον φακό
  • Όταν πρόκειται για προβολή σε μεγέθυνση
  • Όταν έχει οριστεί ψηφιακό ζουμ
 • Το πλαίσιο οδηγού δεν προβάλλεται σωστά κατά τη μετατόπιση ή την κλίση των φακών TS-E.

Σημείωση

 • Ο μετρητής αυτόματου σβησίματος της μηχανής δεν μετρά τον χρόνο που αφιερώνεται στην προσαρμογή της εστίασης με τον ηλεκτρονικό δακτύλιο εστίασης ενός φακού.