Σύνδεση με smartphone

Μετά τη ζεύξη της μηχανής με smartphone συμβατό με Bluetooth, μπορείτε να κάνετε τα ακόλουθα.

 • Να δημιουργήστε σύνδεση Wi-Fi χρησιμοποιώντας μόνο το smartphone ().
 • Να δημιουργήστε σύνδεση Wi-Fi με τη μηχανή, ακόμα και όταν αυτή είναι απενεργοποιημένη ().
 • Να προσθέσετε στις εικόνες γεωετικέτες με πληροφορίες GPS που έχουν ληφθεί από το smartphone ().
 • Να ελέγξετε τη μηχανή από απόσταση με smartphone ().

Μετά τη σύνδεση της μηχανής σε smartphone μέσω Wi-Fi, μπορείτε επίσης να κάνετε τα ακόλουθα.

 • Να περιηγηθείτε στις εικόνες και να τις αποθηκεύσετε στη μηχανή από smartphone ().
 • Να ελέγξετε τη μηχανή από απόσταση με smartphone ().
 • Να αποστείλετε εικόνες σε smartphone από τη μηχανή ().

Ενεργοποίηση Bluetooth και Wi-Fi σε smartphone

Ενεργοποιήστε το Bluetooth και το Wi-Fi από την οθόνη ρυθμίσεων του smartphone. Λάβετε υπόψη ότι η ζεύξη με τη μηχανή δεν είναι δυνατή από την οθόνη ρυθμίσεων Bluetooth του smartphone.

Σημείωση

Εγκατάσταση της εφαρμογής Camera Connect σε smartphone

Στο smartphone με Android ή iOS πρέπει να έχει εγκατασταθεί η ειδική εφαρμογή Camera Connect (δωρεάν).

 • Χρησιμοποιήστε την τελευταία έκδοση του λειτουργικού συστήματος του smartphone.
 • Μπορείτε να κάνετε εγκατάσταση της εφαρμογής Camera Connect από το Google Play ή το App Store. Μπορείτε επίσης να μεταβείτε στο Google Play ή στο App Store χρησιμοποιώντας τους κωδικούς QR που εμφανίζονται κατά τη ζεύξη ή τη σύνδεση της μηχανής σε smartphone μέσω Wi-Fi.

Σημείωση

 • Για τις εκδόσεις λειτουργικών συστημάτων που υποστηρίζονται από το Camera Connect, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα λήψης του Camera Connect.
 • Τα παραδείγματα οθονών και άλλες λεπτομέρειες σε αυτόν τον οδηγό μπορεί να μην αντιστοιχούν στα πραγματικά στοιχεία της διασύνδεσης χρήστη μετά από ενημερώσεις υλικολογισμικού ή ενημερώσεις εφαρμογής του Camera Connect, Android ή iOS.

Σύνδεση με συμβατό με Bluetooth smartphone μέσω Wi-Fi

 • Βήματα στη μηχανή (1)

  1. Επιλέξτε [Ασύρματες λειτουργίες: Σύνδεση Wi-Fi/Bluetooth].

  2. Επιλέξτε [SmartphoneΣύνδεση με smartphone].

  3. Επιλέξτε [Προσθήκη συσκευής για σύνδεση].

  4. Κάντε μια επιλογή.

   • Αν το Camera Connect έχει εγκατασταθεί ήδη, επιλέξτε [Να μην εμφανιστεί].
   • Αν το Camera Connect δεν έχει εγκατασταθεί, επιλέξτε [Android] ή [iOS], σαρώστε τον εμφανιζόμενο κωδικό QR με το smartphone και μεταβείτε στο Google Play ή στο App Store για να εγκαταστήσετε το Camera Connect.
  5. Επιλέξτε [Ζεύξη μέσω Bluetooth].

   • Πατήστε το πλήκτρο Γρήγορος έλεγχος/ρύθμιση για να ξεκινήσει η ζεύξη.

   • Για να πραγματοποιήσετε ζεύξη με ένα διαφορετικό smartphone, αφού έχετε πραγματοποιήσει αρχικά ζεύξη με ένα άλλο, επιλέξτε [ΟΚ] στην οθόνη που εμφανίζεται παραπάνω.

 • Βήματα στο smartphone (1)

  1. Εκκινήστε το Camera Connect.

  2. Αγγίξτε τη μηχανή για ζεύξη.

  3. Αγγίξτε [Pair/Ζεύξη] (μόνο για iOS).

 • Βήματα στη μηχανή (2)

  1. Επιλέξτε [ΟΚ].

  2. Πατήστε το πλήκτρο Γρήγορος έλεγχος/ρύθμιση.

   • Η ζεύξη ολοκληρώνεται και η μηχανή συνδέεται με το smartphone μέσω Bluetooth.
   • Στην κύρια οθόνη του Camera Connect εμφανίζεται ένα εικονίδιο Bluetooth.

  Προσοχή

  • Η μηχανή δεν μπορεί να συνδεθεί σε δύο ή περισσότερες συσκευές ταυτόχρονα μέσω Bluetooth. Για αλλαγή σε άλλο smartphone για τη σύνδεση Bluetooth, ανατρέξτε στη σελίδα Επανασύνδεση μέσω Wi-Fi/Bluetooth.
  • Η σύνδεση Bluetooth καταναλώνει ισχύ μπαταρίας ακόμη και όταν έχει ενεργοποιηθεί το αυτόματο σβήσιμο της μηχανής. Επομένως, η στάθμη μπαταρίας μπορεί να είναι χαμηλή όταν χρησιμοποιείτε τη μηχανή.
  • Αντιμετώπιση προβλημάτων ζεύξης
  • Η τήρηση εγγραφών ζεύξης για προηγούμενες συζευγμένες μηχανές στο smartphone σας θα αποτρέψει τη ζεύξη με αυτήν τη μηχανή. Πριν δοκιμάσετε να επαναλάβετε τη ζεύξη, καταργήστε τις εγγραφές ζεύξης για προηγούμενες συζευγμένες μηχανές από την οθόνη ρυθμίσεων Bluetooth του smartphone σας.

  Σημείωση

  • Μετά τη δημιουργία σύνδεσης Bluetooth, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη μηχανή για να αποστείλετε εικόνες στο smartphone ().
 • Βήματα στο smartphone (2)

  1. Αγγίξτε μια λειτουργία Camera Connect.

   • Στο iOS, αγγίξτε [Join/Σύνδεση] όταν εμφανιστεί ένα μήνυμα για να επιβεβαιώσετε τη σύνδεση της μηχανής.
   • Ενδέχεται να εμφανιστεί ένα μήνυμα σφάλματος στο smartphone, ακόμα κι αν το Camera Connect είναι συνδεδεμένο. Σε αυτήν την περίπτωση, κλείστε το μήνυμα σφάλματος και συνεχίστε να χρησιμοποιείτε την εφαρμογή.
   • Για τις λειτουργίες της εφαρμογής Camera Connect, ανατρέξτε στη σελίδα Λειτουργίες Camera Connect.
   • Όταν δημιουργηθεί σύνδεση Wi-Fi, θα εμφανιστεί η οθόνη της επιλεγμένης λειτουργίας.
   • Η ένδειξη [SmartphoneWi-Fi ενεργό] εμφανίζεται στην οθόνη της μηχανής.
   • Τα εικονίδια Bluetooth και Wi-Fi είναι αναμμένα στην κύρια οθόνη της εφαρμογής Camera Connect.

Η σύνδεση Wi-Fi με smartphone που είναι συμβατό με Bluetooth έχει πλέον ολοκληρωθεί.

 • Για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο τερματισμού της σύνδεσης Wi-Fi, ανατρέξτε στη σελίδα Τερματισμός συνδέσεων Wi-Fi.
 • Ο τερματισμός της σύνδεσης Wi-Fi προκαλεί μετάβαση της μηχανής στη σύνδεση Bluetooth.
 • Για επανασύνδεση μέσω Wi-Fi, ξεκινήστε το Camera Connect και πατήστε τη λειτουργία που θα χρησιμοποιήσετε.
 • Οθόνη [SmartphoneWi-Fi ενεργό]

  • Αποσύνδ,έξοδ

   • Τερματίζει τη σύνδεση Wi-Fi.
  • Επιβ/ωση ρυθμ.

   • Μπορείτε να ελέγξετε τις ρυθμίσεις.
  • Λεπτ σφάλματος

   • Εάν παρουσιαστεί σφάλμα σύνδεσης Wi-Fi, μπορείτε να διαβάσετε τις λεπτομέρειες του σφάλματος.

Λειτουργίες Camera Connect

Images on camera/Εικόνες στη μηχανή

 • Μπορείτε να αναζητήσετε, να διαγράψετε ή να βαθμολογήσετε εικόνες.
 • Μπορείτε να αποθηκεύσετε εικόνες σε ένα smartphone.
 • Τα εφέ μπορούν να εφαρμοστούν στις εικόνες RAW και να αποθηκευτούν σε smartphone (Δημιουργική υποβοήθηση).

Remote live view shooting/Λήψη με Άμεση προβολή από απόσταση

 • Ενεργοποιεί την απομακρυσμένη λήψη καθώς προβάλετε μια ζωντανή εικόνα στο smartphone.

Auto transfer/Αυτόματη μεταφορά

 • Επιτρέπει την προσαρμογή της ρύθμισης της μηχανής και της εφαρμογής για την αυτόματη μεταφορά των λήψεων ().

Bluetooth remote controller/Τηλεχειριστήριο Bluetooth

 • Ενεργοποιεί τον απομακρυσμένο έλεγχο της μηχανής από ένα smartphone συζευγμένο μέσω Bluetooth. (Μη διαθέσιμο κατά τη σύνδεση μέσω Wi-Fi.)
 • Το αυτόματο σβήσιμο είναι απενεργοποιημένο όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία τηλεχειριστηρίου Bluetooth.

Location information/Πληροφορίες τοποθεσίας

 • Δεν υποστηρίζεται σε αυτή τη μηχανή.

Camera settings/Ρυθμίσεις μηχανής

 • Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της μηχανής.

Διατήρηση σύνδεσης Wi-Fi όταν η μηχανή είναι απενεργοποιημένη

Ακόμα και όταν ο διακόπτης λειτουργίας της μηχανής έχει τοποθετηθεί στη θέση Απενεργοποίηση, εφόσον έχει γίνει ζεύξη της μηχανής με smartphone μέσω Bluetooth, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το smartphone για να συνδεθείτε μέσω Wi-Fi και να περιηγηθείτε στις εικόνες της μηχανής ή να εκτελέσετε άλλες λειτουργίες.

Εάν προτιμάτε να μην συνδέεστε μέσω Wi-Fi στη μηχανή όταν είναι απενεργοποιημένη, ορίστε τη ρύθμιση [Κατάσταση πτήσης] σε [On] ή ορίστε τη ρύθμιση [Ρυθμίσεις Bluetooth] σε [Απενεργ.].

Προσοχή

 • Αυτή η λειτουργία δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί πλέον αν γίνει επαναφορά των ρυθμίσεων ασύρματης επικοινωνίας ή αν οι πληροφορίες σύνδεσης smartphone διαγραφούν.

Ακύρωση ζεύξης

Ακυρώστε τη ζεύξη με smartphone ως εξής.

 1. Επιλέξτε [Ασύρματες λειτουργίες: Σύνδεση Wi-Fi/Bluetooth].

 2. Επιλέξτε [SmartphoneΣύνδεση με smartphone].

  • Αν εμφανιστεί το ιστορικό (), αλλάξτε οθόνη με τον επιλογέα Επιλογέας γρήγορου ελέγχου ή το στοιχείο Επιλογέας Πολλαπλών χρήσεων, όπως απαιτείται.
 3. Επιλέξτε [Επεξεργασία/διαγραφή συσκευής].

 4. Επιλέξτε το smartphone με το οποίο θέλετε να ακυρώσετε τη ζεύξη.

  • Τα smartphone που είναι συζευγμένα αυτήν τη στιγμή με τη μηχανή επισημαίνονται [Bluetooth].
 5. Επιλέξτε [Διαγραφή πληροφοριών σύνδεσης].

 6. Επιλέξτε [ΟΚ].

 7. Διαγραφή των πληροφοριών της μηχανής στο smartphone.

  • Στο μενού ρυθμίσεων Bluetooth του smartphone, διαγράψτε τις πληροφορίες μηχανής που έχουν αποθηκευτεί στο smartphone.

Σύνδεση Wi-Fi χωρίς τη χρήση Bluetooth

 • Βήματα στη μηχανή (1)

  1. Επιλέξτε [Ασύρματες λειτουργίες: Σύνδεση Wi-Fi/Bluetooth].

  2. Επιλέξτε [SmartphoneΣύνδεση με smartphone].

   • Αν εμφανιστεί το ιστορικό (), αλλάξτε οθόνη με τον επιλογέα Επιλογέας γρήγορου ελέγχου ή το στοιχείο Επιλογέας Πολλαπλών χρήσεων, όπως απαιτείται.
  3. Επιλέξτε [Προσθήκη συσκευής για σύνδεση].

  4. Κάντε μια επιλογή.

   • Αν το Camera Connect έχει εγκατασταθεί ήδη, επιλέξτε [Να μην εμφανιστεί].
  5. Επιλέξτε [Σύνδεση μέσω Wi-Fi].

  6. Δημιουργήστε σύνδεση Wi-Fi.

 • Βήματα στο smartphone

  1. Λειτουργήστε το smartphone για να δημιουργήσετε μια σύνδεση Wi-Fi.

   Οθόνη του smartphone (παράδειγμα)

   • Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Wi-Fi του smartphone και, στη συνέχεια, αγγίξτε το SSID (όνομα δικτύου) που επιλέχθηκε στο βήμα 6 της ενότητας Βήματα στη μηχανή (1).
   • Για τον κωδικό πρόσβασης, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης που επιλέχθηκε στο βήμα 6 της σελίδας Βήματα στη μηχανή (1).
  2. Ξεκινήστε το Camera Connect και πατήστε τη μηχανή για σύνδεση μέσω Wi-Fi.

 • Βήματα στη μηχανή (2)

  1. Επιλέξτε [ΟΚ].

   • Το κύριο παράθυρο του Camera Connect θα εμφανιστεί στο smartphone.

Η σύνδεση Wi-Fi σε ένα smartphone έχει πλέον ολοκληρωθεί.

Σημείωση

 • Κατά τη σύνδεση μέσω Wi-Fi, μπορείτε να στείλετε εικόνες σε ένα smartphone από την οθόνη Γρήγορου Ελέγχου κατά την προβολή ().

Αυτόματη μεταφορά εικόνας κατά τη λήψη

Οι λήψεις σας μπορούν να σταλούν σε smartphone αυτόματα. Πριν ακολουθήσετε αυτά τα βήματα, βεβαιωθείτε ότι η μηχανή και το smartphone είναι συνδεδεμένα μέσω Wi-Fi.

 1. Επιλέξτε [Ασύρματες λειτουργίες: Ρυθμίσεις Wi-Fi].

 2. Επιλέξτε [Αποστ σε smartphone μετά τη λήψ].

 3. Ρυθμίστε την επιλογή [Αυτόματη αποστολή] σε [Ενεργ.].

 4. Ορίστε [Μέγεθ για αποστολή].

 5. Τραβήξτε τη φωτογραφία.

Αποστολή εικόνων σε smartphone από τη μηχανή

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη μηχανή για να στείλετε εικόνες σε ένα smartphone συνδεδεμένο μέσω Bluetooth (μόνο συσκευές Android) ή συνδεδεμένο μέσω Wi-Fi.

 1. Μεταβείτε στην αναπαραγωγή.

 2. Πατήστε το πλήκτρο Γρήγορος έλεγχος/ρύθμιση.

 3. Επιλέξτε [Smartphone Αποστ εικ σε smartphone].

  • Αν εκτελέσετε αυτό το βήμα ενώ είστε συνδεδεμένοι μέσω Bluetooth, εμφανίζεται ένα μήνυμα και η σύνδεση μεταβαίνει σε σύνδεση Wi-Fi.
 4. Κάντε τις επιλογές αποστολής και στείλτε τις εικόνες.

(1) Αποστολή μεμονωμένων εικόνων

 1. Επιλέξτε την εικόνα που θα στείλετε.

  • Περιστρέψτε τον επιλογέα Επιλογέας γρήγορου ελέγχου για να επιλέξετε εικόνα για αποστολή και πατήστε το πλήκτρο Γρήγορος έλεγχος/ρύθμιση.
  • Μπορείτε να επιλέξετε εικόνες από την οθόνη ευρετηρίου μέσω αφής ().
 2. Επιλέξτε [Αποσ εμφανιζόμ].

  • Στην επιλογή [Μέγεθ για αποστολή], μπορείτε να επιλέξετε το μέγεθος αποστολής της εικόνας.
  • Κατά την αποστολή ταινιών, μπορείτε να επιλέξτε την ποιότητα εικόνας των ταινιών για αποστολή στην επιλογή [Ποιότ για αποστ].

(2) Αποστολή πολλών επιλεγμένων εικόνων

 1. Πατήστε το πλήκτρο Γρήγορος έλεγχος/ρύθμιση.

 2. Επιλέξτε [Αποσ επιλεγμέν].

 3. Επιλέξτε τις εικόνες που θα στείλετε.

  • Περιστρέψτε τον επιλογέα Επιλογέας γρήγορου ελέγχου για να επιλέξετε εικόνα για αποστολή και πατήστε το πλήκτρο Γρήγορος έλεγχος/ρύθμιση.
  • Μπορείτε να επιλέξετε εικόνες από την προβολή τριών εικόνων μέσω αφής ().
  • Αφού επιλέξετε τις εικόνες που θα στείλετε, πατήστε το πλήκτρο MENU.
 4. Επιλέξτε [Μέγεθ για αποστολή].

  • Στην προβαλλόμενη οθόνη, επιλέξτε ένα μέγεθος εικόνας.

  • Κατά την αποστολή ταινιών, επιλέξτε την ποιότητα εικόνας στην επιλογή [Ποιότ για αποστ].

 5. Επιλέξτε [Αποστολή].

(3) Αποστολή καθορισμένου εύρους εικόνων

 1. Πατήστε το πλήκτρο Γρήγορος έλεγχος/ρύθμιση.

 2. Επιλέξτε [Αποστολή εύρους].

 3. Ορίστε το εύρος των εικόνων.

  • Επιλέξτε την τελευταία εικόνα (σημείο έναρξης).
  • Επιλέξτε την τελευταία εικόνα (σημείο λήξης).
  • Για να ακυρώσετε την επιλογή, επαναλάβετε αυτό το βήμα.
  • Μπορείτε να επιλέξετε εικόνες από την οθόνη ευρετηρίου μέσω αφής ().
 4. Επιβεβαιώστε το εύρος.

  • Πατήστε το πλήκτρο MENU.
 5. Επιλέξτε [Μέγεθ για αποστολή].

  • Στην προβαλλόμενη οθόνη, επιλέξτε ένα μέγεθος εικόνας.

  • Κατά την αποστολή ταινιών, επιλέξτε την ποιότητα εικόνας στην επιλογή [Ποιότ για αποστ].
 6. Επιλέξτε [Αποστολή].

(4) Αποστολή όλων των εικόνων στην κάρτα

 1. Πατήστε το πλήκτρο Γρήγορος έλεγχος/ρύθμιση.

 2. Επιλέξτε [Αποστ όλης κάρτ].

 3. Επιλέξτε [Μέγεθ για αποστολή].

  • Στην προβαλλόμενη οθόνη, επιλέξτε ένα μέγεθος εικόνας.

  • Κατά την αποστολή ταινιών, επιλέξτε την ποιότητα εικόνας στην επιλογή [Ποιότ για αποστ].
 4. Επιλέξτε [Αποστολή].

(5) Αποστολή εικόνων που αντιστοιχούν στους όρους αναζήτησης

Αποστείλετε όλες τις εικόνες που αντιστοιχούν στους όρους αναζήτησης, οι οποίοι ορίζονται στην επιλογή [Ρύθμ κριτηρίων αναζήτησ εικ] ταυτόχρονα. Για λεπτομέρειες σχετικά με την επιλογή [Ρύθμ κριτηρίων αναζήτησ εικ], ανατρέξτε στη σελίδα Ρύθμιση κριτηρίων αναζήτησης εικόνων.

 1. Πατήστε το πλήκτρο Γρήγορος έλεγχος/ρύθμιση.

 2. Επιλέξτε [Αποστ όλ βρέθ].

 3. Επιλέξτε [Μέγεθ για αποστολή].

  • Στην προβαλλόμενη οθόνη, επιλέξτε ένα μέγεθος εικόνας.

  • Κατά την αποστολή ταινιών, επιλέξτε την ποιότητα εικόνας στην επιλογή [Ποιότ για αποστ].
 4. Επιλέξτε [Αποστολή].

Τερματισμός μεταφοράς εικόνων

Αποστολή εικόνων από τη μηχανή όταν έχει γίνει ζεύξη μέσω Bluetooth (μόνο συσκευές Android)

 • Πατήστε το πλήκτρο MENU στην οθόνη μεταφοράς εικόνων.
 • Επιλέξτε [ΟΚ] για να τερματίσετε τη μεταφορά εικόνων και τη σύνδεση Wi-Fi.

Αποστολή εικόνων από τη μηχανή μέσω σύνδεσης Wi-Fi

 • Πατήστε το πλήκτρο MENU στην οθόνη μεταφοράς εικόνων.
 • Για να τερματίσετε τη σύνδεση Wi-Fi, ανατρέξτε στη σελίδα Τερματισμός συνδέσεων Wi-Fi.

Προσοχή

 • Κατά τη διαδικασία μεταφοράς εικόνας, δεν μπορείτε να τραβήξετε φωτογραφίες, ακόμη κι αν πατήσετε το κουμπί κλείστρου της μηχανής.

Σημείωση

 • Μπορείτε να ακυρώσετε τη μεταφορά των εικόνων επιλέγοντας [Άκυρο] κατά τη διάρκεια της μεταφοράς.
 • Μπορείτε να επιλέξετε έως 999 αρχεία τη φορά.
 • Στη διάρκεια της σύνδεσης Wi-Fi, συνιστάται η απενεργοποίηση της λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας του smartphone.
 • Η επιλογή του μειωμένου μεγέθους για στατικές εικόνες εφαρμόζεται σε όλες τις στατικές εικόνες που στάλθηκαν εκείνη τη χρονική στιγμή. Έχετε υπόψη ότι οι στατικές εικόνες μεγέθους Μικρή 2 δεν μειώνονται.
 • Η επιλογή συμπίεσης για ταινίες εφαρμόζεται για όλες τις ταινίες που στάλθηκαν εκείνη τη χρονική στιγμή. Λάβετε υπόψη ότι οι ταινίες Full HD29,97 fpsIPB (Ελαφριά) και Full HD25,00 fpsIPB (Ελαφριά) δεν μειώνονται.
 • Όταν χρησιμοποιείτε μπαταρία για την τροφοδοσία της μηχανής, βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη.

Τερματισμός συνδέσεων Wi-Fi

Εκτελέστε τις ακόλουθες διαδικασίες.

Στην οθόνη Camera Connect, αγγίξτε το εικονίδιο [Κλειστό].

Στην οθόνη [SmartphoneWi-Fi ενεργό], επιλέξτε [Αποσύνδ,έξοδ].

 • Εάν η οθόνη [SmartphoneWi-Fi ενεργό] δεν εμφανίζεται, επιλέξτε [Ασύρματες λειτουργίες: Σύνδεση Wi-Fi/Bluetooth].
 • Επιλέξτε [Αποσύνδ,έξοδ] και, στη συνέχεια, [ΟΚ] στην οθόνη επιβεβαίωσης.

Ρυθμίσεις για τον ορισμό εικόνων ως προβαλλόμενες σε smartphone

Οι εικόνες μπορούν να καθοριστούν μετά τον τερματισμό της σύνδεσης Wi-Fi.

 1. Επιλέξτε [Ασύρματες λειτουργίες: Σύνδεση Wi-Fi/Bluetooth].

 2. Επιλέξτε [Σύνδεση με smartphone].

  • Αν εμφανιστεί το ιστορικό (), αλλάξτε οθόνη με τον επιλογέα Επιλογέας γρήγορου ελέγχου ή το στοιχείο Επιλογέας Πολλαπλών χρήσεων, όπως απαιτείται.
 3. Επιλέξτε [Επεξεργασία/διαγραφή συσκευής].

 4. Επιλέξτε ένα smartphone.

  • Επιλέξτε το όνομα του smartphone στο οποίο θέλετε να προβάλετε τις εικόνες.
 5. Επιλέξτε [Προβαλόμεν εικ].

 6. Κάντε μια επιλογή.

  • Επιλέξτε [ΟΚ] για πρόσβαση στην οθόνη ρύθμισης.

  [Όλες οι εικόνες]

  • Μπορούν να προβληθούν όλες οι εικόνες που είναι αποθηκευμένες στην κάρτα.

  [Εικόνες τελευταίων ημερών]

  • Καθορίστε τις εικόνες με δυνατότητα προβολής, βάσει ημερομηνίας λήψης. Μπορείτε να καθορίσετε εικόνες που έχουν ληφθεί έως και εννέα ημέρες πριν.
  • Όταν είναι επιλεγμένο το στοιχείο [Εικόνες τελευταίων ημερών], μπορούν να προβληθούν οι εικόνες που τραβήχτηκαν τον συγκεκριμένο αριθμό ημερών πριν από την τρέχουσα ημερομηνία. Πατήστε τα πλήκτρα Πλήκτρο επάνω Πλήκτρο Κάτω για να καθορίσετε τον αριθμό των ημερών και κατόπιν πατήστε Γρήγορος έλεγχος/ρύθμιση για να επιβεβαιώσετε την επιλογή.
  • Αφού επιλέξετε [ΟΚ], οι εικόνες με δυνατότητα προβολής έχουν ρυθμιστεί.

  Προσοχή

  • Αν η επιλογή [Προβαλόμεν εικ] οριστεί σε οποιαδήποτε ρύθμιση εκτός από τη ρύθμιση [Όλες οι εικόνες], δεν είναι δυνατή η λήψη από απόσταση.

  [Επιλογή βάσει βαθμολογίας]

  • Ορίστε τις εικόνες με δυνατότητα προβολής ανάλογα με το αν έχει προστεθεί (ή όχι) βαθμολογία ή ανάλογα με τον τύπο της βαθμολογίας.
  • Αφού επιλέξετε τον τύπο βαθμολογίας, οι εικόνες με δυνατότητα προβολής έχουν ρυθμιστεί.

  [Εύρος αριθμών αρχείων] (Επιλογή εύρους)

  • Επιλέξτε την πρώτη και την τελευταία εικόνα (οι εικόνες ταξινομούνται βάσει αριθμού αρχείου) για να καθορίσετε τις εικόνες με δυνατότητα προβολής.

   1. Πατήστε το πλήκτρο Γρήγορος έλεγχος/ρύθμιση για να εμφανίσετε την οθόνη επιλογής εικόνων. Περιστρέψτε τον επιλογέα Επιλογέας γρήγορου ελέγχου για να επιλέξετε την εικόνα.

    Μπορείτε να αλλάξετε τον αριθμό των εικόνων που εμφανίζονται στην οθόνη ευρετηρίου τις οποίες μπορείτε να επιλέξετε μέσω αφής ().

   2. Επιλέξτε μια εικόνα ως σημείο έναρξης (1).
   3. Περιστρέψτε τον επιλογέα Επιλογέας γρήγορου ελέγχου και επιλέξτε μια εικόνα ως τελικό σημείο (2).
   4. Επιλέξτε [ΟΚ].

Προσοχή

 • Όταν τερματίζεται η σύνδεση Wi-Fi κατά την εγγραφή μιας ταινίας με λήψη από απόσταση, θα συμβεί ένα από τα εξής.

  • Κάθε εγγραφή ταινίας που βρίσκεται σε εξέλιξη σε λειτουργία εγγραφής ταινίας θα συνεχιστεί.
  • Κάθε εγγραφή ταινίας που βρίσκεται σε εξέλιξη σε λειτουργία λήψης στατικής εικόνας θα τερματιστεί.
 • Κατά τη σύνδεση Wi-Fi σε smartphone, ορισμένες λειτουργίες δεν είναι διαθέσιμες.
 • Κατά τη λήψη από απόσταση, η ταχύτητα AF ενδέχεται να μειωθεί.
 • Ανάλογα με την κατάσταση επικοινωνίας, η εμφάνιση της εικόνας ή ο χρονισμός ελευθέρωσης του κλείστρου ενδέχεται να καθυστερήσει.
 • Κατά την αποθήκευση εικόνων σε smartphone, δεν μπορείτε να τραβήξετε φωτογραφία, ακόμα και εάν πατήσετε το κουμπί κλείστρου της μηχανής. Επίσης, η οθόνη της μηχανής μπορεί να απενεργοποιηθεί.

Σημείωση

 • Στη διάρκεια της σύνδεσης Wi-Fi, συνιστάται η απενεργοποίηση της λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας του smartphone.