Βασικές διαδικασίες χειρισμού

Κράτημα της μηχανής

 • Προβολή της οθόνης κατά τη λήψη

  Κατά τη λήψη, μπορείτε να γείρετε την οθόνη για να την προσαρμόσετε. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα Χρήση της οθόνης.

  • (1) Κανονική γωνία
  • (2) Λήψη από χαμηλά
  • (3) Λήψη από ψηλά
 • Λήψη μέσα από το σκόπευτρο

  Για να τραβήξετε καθαρές φωτογραφίες, πρέπει να κρατάτε ακίνητη τη μηχανή, ώστε να ελαχιστοποιήσετε την αστάθεια της μηχανής.

  • (1) Οριζόντια λήψη
  • (2) Κάθετη λήψη
  1. Με το δεξιό σας χέρι, κρατήστε σταθερά τη μηχανή από τη λαβή της.
  2. Με το αριστερό σας χέρι, στηρίξτε τον φακό από το κάτω μέρος.
  3. Ακουμπήστε μαλακά τον δείκτη του δεξιού σας χεριού στο κουμπί του κλείστρου.
  4. Ακουμπήστε ελαφρά τους βραχίονες και τους αγκώνες σας στην μπροστινή πλευρά του σώματός σας.
  5. Για να επιτύχετε σταθερή στάση, τοποθετήστε το ένα σας πόδι λίγο πιο μπροστά από το άλλο.
  6. Κρατήστε τη μηχανή κοντά στο πρόσωπό σας και κοιτάξτε μέσα από το σκόπευτρο.

Κουμπί κλείστρου

Το κουμπί κλείστρου λειτουργεί σε δύο στάδια. Μπορείτε να πατήσετε το κουμπί κλείστρου μέχρι το μέσον της διαδρομής του. Κατόπιν μπορείτε να πατήσετε πλήρως το κουμπί κλείστρου, μέχρι το τέλος της διαδρομής του.

Πάτημα μέχρι το μέσον

Η κίνηση αυτή ενεργοποιεί τη λειτουργία αυτόματης εστίασης και το σύστημα αυτόματης έκθεσης, το οποίο καθορίζει την ταχύτητα κλείστρου και την τιμή διαφράγματος.

Η τιμή έκθεσης (ταχύτητα κλείστρου και τιμή διαφράγματος) εμφανίζεται στην οθόνη ή στο σκόπευτρο για 8 δευτ. (χρονόμετρο φωτομέτρησης/Χρονόμετρο 8 δευτ.).

Πάτημα μέχρι το τέλος

Η ενέργεια αυτή έχει ως αποτέλεσμα την ελευθέρωση του κλείστρου και τη λήψη της φωτογραφίας.

 • Πρόληψη της αστάθειας της μηχανής

  Η κίνηση της μηχανής τη στιγμή της έκθεσης, όταν την κρατάτε στο χέρι, αναφέρεται ως «αστάθεια μηχανής». Μπορεί να προκαλέσει τη λήψη φλουταρισμένων (θολών) φωτογραφιών. Για να αποφύγετε την αστάθεια της μηχανής, λάβετε υπόψη τα εξής:

  • Κρατήστε τη μηχανή ακίνητη, όπως φαίνεται στην ενότητα Κράτημα της μηχανής.
  • Πατήστε το κουμπί κλείστρου μέχρι το μέσον της διαδρομής του για να εστιάσετε αυτόματα και κατόπιν πατήστε αργά το κουμπί κλείστρου μέχρι το τέλος της διαδρομής του.

Σημείωση

 • Η μηχανή θα κάνει μια παύση πριν από τη λήψη μιας εικόνας, εάν πατήσετε το κουμπί κλείστρου πλήρως χωρίς πρώτα να το έχετε πατήσει μέχρι το μέσον της διαδρομής του ή, εάν πατήσετε το κουμπί κλείστρου μέχρι το μέσον της διαδρομής του και αμέσως μετά το πατήσετε πλήρως.
 • Ακόμη και κατά την εμφάνιση μενού ή την προβολή εικόνων, μπορείτε να επιστρέφετε σε κατάσταση αναμονής για λήψη πατώντας το κουμπί κλείστρου μέχρι το μέσον της διαδρομής του.

Κύριος επιλογέας Κύριος επιλογέας

 • (1) Αφού πατήσετε ένα πλήκτρο, περιστρέψτε τον επιλογέα Κύριος επιλογέας.

  Πατήστε ένα πλήκτρο όπως Πολλαπλές λειτουργίες ή ISO και έπειτα περιστρέψτε τον επιλογέα Κύριος επιλογέας.

  Αν πατήσετε το κουμπί κλείστρου μέχρι το μέσον, η μηχανή επανέρχεται σε κατάσταση αναμονής για λήψη.

  • Χρησιμοποιείται για διαδικασίες όπως η ρύθμιση της ταχύτητας ISO, της κατάστασης προώθησης, της λειτουργίας AF, της ισορροπίας λευκού και της διόρθωσης έκθεσης με φλας.
 • (2) Περιστρέψτε μόνο τον επιλογέα Κύριος επιλογέας.

  Εξετάζοντας τις ενδείξεις στην οθόνη ή στο σκόπευτρο, περιστρέψτε τον επιλογέα Κύριος επιλογέας.

  • Χρησιμοποιήστε αυτόν τον επιλογέα για να καθορίσετε την ταχύτητα κλείστρου, την τιμή διαφράγματος κ.λπ.

Σημείωση

 • Οι διαδικασίες στην παράγραφο (1) μπορούν να εκτελεστούν ακόμα και όταν τα χειριστήρια είναι κλειδωμένα με το κλείδωμα πολλαπλών λειτουργιών ().

Επιλογέας γρήγορου ελέγχου Επιλογέας γρήγορου ελέγχου

 • (1) Αφού πατήσετε ένα πλήκτρο, περιστρέψτε τον επιλογέα Επιλογέας γρήγορου ελέγχου.

  Πατήστε ένα πλήκτρο όπως Πολλαπλές λειτουργίες ή ISO και έπειτα περιστρέψτε τον επιλογέα Επιλογέας γρήγορου ελέγχου.

  Αν πατήσετε το κουμπί κλείστρου μέχρι το μέσον, η μηχανή επανέρχεται σε κατάσταση αναμονής για λήψη.

  • Χρησιμοποιείται για διαδικασίες όπως η επιλογή ταχύτητας ISO, κατάστασης προώθησης, λειτουργίας AF, ισορροπίας λευκού και διόρθωσης έκθεσης με φλας.
 • (2) Περιστρέψτε μόνο τον επιλογέα Επιλογέας γρήγορου ελέγχου.

  Εξετάζοντας τις ενδείξεις στην οθόνη ή στο σκόπευτρο, περιστρέψτε τον επιλογέα Επιλογέας γρήγορου ελέγχου.

  • Χρησιμοποιείται για διαδικασίες όπως η ρύθμιση της τιμής διόρθωσης έκθεσης και η ρύθμιση της τιμής διαφράγματος για χειροκίνητες εκθέσεις.

Σημείωση

 • Οι διαδικασίες στην παράγραφο (1) μπορούν να εκτελεστούν ακόμα και όταν τα χειριστήρια είναι κλειδωμένα με το κλείδωμα πολλαπλών λειτουργιών ().

Επιλογέας Πολλαπλών χρήσεων Επιλογέας πολλαπλών χρήσεων

Ο επιλογέας Επιλογέας Πολλαπλών χρήσεων είναι ένα πλήκτρο οχτώ κατευθύνσεων με κεντρικό κουμπί. Για να τον χρησιμοποιήσετε, πατήστε ελαφρά με την άκρη του αντίχειρά σας.

 • Παραδείγματα χρήσης του επιλογέα πολλαπλών χρήσεων

  • Κίνηση σημείου AF/μεγεθυμένου καρέ κατά τη λήψη στατικών εικόνων ή την εγγραφή ταινίας
  • Διόρθωση ισορροπίας λευκού
  • Κίνηση της θέσης της μεγεθυμένης περιοχής κατά την αναπαραγωγή
  • Γρήγορος έλεγχος
  • Επιλογή ή ρύθμιση στοιχείων μενού

Πολλαπλές λειτουργίες Πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών

Πατώντας το πλήκτρο Πολλαπλές λειτουργίες και περιστρέφοντας τον επιλογέα Επιλογέας γρήγορου ελέγχου, μπορείτε να ρυθμίσετε την ταχύτητα ISO (), την κατάσταση προώθησης (), τη λειτουργία AF (), την ισορροπία λευκού () και τη διόρθωση έκθεσης με φλας ().

Για να επιλέξετε την περιοχή AF, πατήστε το πλήκτρο Επιλογή σημείου AF και έπειτα πατήστε το πλήκτρο Πολλαπλές λειτουργίες (Χρονόμετρο 6 δευτ.).

Έναρξη AF Πλήκτρο έναρξης AF

Ισοδυναμεί με το πάτημα του κουμπιού κλείστρου μέχρι το μέσον της διαδρομής του (σε καταστάσεις της Δημιουργικής ζώνης).

Κλείδωμα πολλαπλών λειτουργιών Πλήκτρο κλειδώματος πολλαπλών λειτουργιών

Η διαμόρφωση της ρύθμισης [Εξειδικευμένες ρυθμίσεις: Κλείδωμα πολλ λειτ/γιών] () και το πάτημα του πλήκτρου Κλείδωμα πολλαπλών λειτουργιών αποτρέπουν την αλλαγή των ρυθμίσεων σε περίπτωση τυχαίας επαφής με τον κύριο επιλογέα, τους επιλογείς γρήγορου ελέγχου, τον επιλογέα πολλαπλών χρήσεων, τον δακτύλιο ελέγχου ή την οθόνη αφής. Πατήστε ξανά το πλήκτρο Κλείδωμα πολλαπλών λειτουργιών για να ξεκλειδώσετε τα χειριστήρια.

Δακτύλιος ελέγχου Δακτύλιος ελέγχου

Από προεπιλογή, μπορείτε να ρυθμίσετε τη διόρθωση έκθεσης περιστρέφοντας τον δακτύλιο ελέγχου των φακών RF ή των προσαρμογέων στερέωσης ενώ πατάτε το κουμπί κλείστρου μέχρι το μέσον της διαδρομής του στην κατάσταση AE με ευέλικτη προτεραιότητα, Πρόγραμμα AE, AE με προτεραιότητα κλείστρου, AE με προτεραιότητα διαφράγματος ή Χειροκίνητη έκθεση. Εναλλακτικά, μπορείτε να εκχωρήσετε διαφορετική λειτουργία στον δακτύλιο ελέγχου προσαρμόζοντας τις λειτουργίες από την επιλογή [Εξειδικευμένες ρυθμίσεις: Εξειδίκευση επιλογέων] ().

INFO Πλήκτρο Πληροφορίες

Κάθε πάτημα του πλήκτρου INFO αλλάζει τις πληροφορίες που εμφανίζονται.

Τα ακόλουθα παραδείγματα οθονών είναι για στατικές εικόνες.

Σε καταστάσεις Βασικής ζώνης, η οθόνη δίπλα στο (1) δεν εμφανίζεται.