Filmoptagelse

For at forberede en filmoptagelse skal du indstille stillbilledoptagelses-/filmoptagelsesknappen til Film og derefter trykke på knappen MODE og vælge en optagelsesmetode.

Forholdsregler

  • Når du skifter fra stillbilledoptagelse til filmoptagelse, skal du kontrollere kameraindstillinger igen før optagelse af film.

Bemærk

  • Du kan optage film ved at trykke knappen til filmoptagelse ned under stillbilledoptagelse.