Høj billedhastighed

Du kan optage-film med en høj billedhastighed på 239,8/200,0 fps eller 119,9/100,0 fps. Dette er ideelt ved optagelse af film, der skal afspilles i slow motion. Den maksimale optagelsestid pr. film er 89 min. 29. sek.

 • 239.8fps/200.0fps er tilgængelig med optagelsesformatet indstillet til Full HD.
 • Komprimeringsmetoden er ALL-I (kun I).
 • Lyd optages ikke i film med høj billedhastighed.
 • Optælling af tidskodevisning i forbindelse med filmoptagelse er baseret på 29,97/25,00 fps.
 • Da film med høj billedhastighed optages som 29,97/25,00 fps-filmfiler, afspilles de i baggrunden i slow motion.

Forholdsregler

 • Forholdsregler ved indstilling til [Høj billedhastig.: Aktivér]

 • Optagelse med 239,8/200,0 fps er ikke muligt med SD-/SDHC-kort.
 • Tidskoder optages ikke, når [Tæl op] er indstillet til [Opt. uafhæn.] i [Optagelse: Tidskode] ().
 • Kontroller indstillingen [Optagelse: Str. for filmopt.] hvis sætter denne indstilling tilbage til [Deaktivér].
 • Skærmen kan flimre, hvis du optager film med høj billedhastighed under fluorescerende lys eller LED-lys.
 • I et kort øjeblik, når du starter eller stopper optagelse af film med høj billedhastighed, opdateres filmen ikke, og billedet stopper midlertidigt. Vær opmærksom på dette, når du optager film til eksterne enheder via HDMI.
 • Filmbilledhastigheder, der vises på skærmen, når du optager film med høj billedhastighed, svarer ikke til billedhastigheden for den film, der optages.
 • Hovedtelefoner kan ikke bruges (der kan ikke høres nogen lyd).
 • ISO-hastigheden kan indstilles inden for ISO 100–25600. Bemærk, at der ikke er mulighed for Wi- ISO-udvidelse.
 • Billedhastigheden for HDMI-videooutput er 59,94 fps eller 50,00 fps.
 • Kameraets indvendige temperatur kan stige, og der kan være minde optagelsestid tilgængelig efter længere tids filmafspilning eller billedevisning.
 • Med kameraet indstillet til 239,8/200,0 fps, er det muligt, at Film digital IS ikke giver tilstrækkelig stabilisering, når et makroobjektiv bruges til at optage motiver på nærmeste fokuseringsafstand.