Størrelse for filmoptagelse

Du kan indstille optagelsesformatet, billedhastigheden og komprimeringsmetoden i [Optagelse: Str. for filmopt.].

Den billedhastighed, der vises på skærmen [Str. for filmopt.], skifter automatisk afhængigt af indstillingen [Indstilling: Videosystem] ().

Billedstørrelse Billedformat
4K-DHI 4096 × 2160 17:9
4K-UHD 3840 × 2160 16:9
Full HD 1920 × 1080 16:9

Forholdsregler

 • Hvis du ændrer indstillingen [Indstilling: Videosystem], skal du også indstille [Optagelse: Str. for filmopt.] igen.
 • Andre enheder afspiller måske ikke normalt film såsom 4K, Full HD59,94 fps/50,00 fps og film med høj billedhastighed, fordi afspilningen er behandlingskrævende.
 • Tilsyneladende opløsning og støj kan variere en smule afhængigt af kvaliteten af filmoptagelsen, indstillinger for beskåren optagelse og det anvendte objektiv.

Bemærk

 • For at opnå bedre ydeevne for kortet anbefales det at formatere kortet med kameraet før optagelse af film ().
 • Film kan ikke optages i HD- eller VGA-kvalitet.

4K-filmoptagelse

 • Optagelse af 4K-film kræver et stabilt kort med en hurtig skrivehastighed. Se Kort, der kan optage film for at få yderligere oplysninger.
 • Optagelse af 4K-film eller film med høj billedhastighed øger behandlingsbelastningen meget, hvilket kan øge den indvendige kameratemperatur hurtigere eller højere end ved almindelige film. Hvis der vises et [Overophedning]- eller et [Advarsel om overophedning]-ikon under filmoptagelse, kan kortet blive varmt, så stop optagelse af filen og lad kameraet køle ned, før du fjerner kortet. (Fjern ikke kortet med det samme.)
 • I en 4K-film kan du vælge ethvert billede, du vil gemme på kortet, som et JPEG-stillbillede ().

Billedområde

Filmens filmområde varierer afhængigt af faktorer såsom indstillingerne for kvalitet af filmoptagelse og beskåren optagelse og det anvendte objektiv.

 • RF- eller EF-objektiver: Med [Optagelse: Filmbeskæring] indstillet til [Deaktivér]

  • (1) RAW (6K RAW) (6000×3164) / 4K-DHI (4096×2160)
  • (2) 4K-UHD (3840 × 2160)
  • (3) 4K-UHD (timelapse)/Full HD (1920×1080)/Full HD (timelapse)
 • RF- eller EF-objektiver: Med [Optagelse: Filmbeskæring] indstillet til [Aktivér]
 • RF-S- eller EF-S-objektiv

  • (4) 4K-DHI (4096 × 2160)
  • (5) 4K-UHD (3840 × 2160)
  • (6) 4K-UHD (timelapse)/Full HD (1920×1080)/Full HD (timelapse)

Forholdsregler

 • Optagelse med Film digital IS () beskærer billedet yderligere omkring midten af skærmen.

Billedhastighed (fps: frames per second)

 • [239.8fps] 239,8 fps/[] 119,9 fps/[] 59,94 fps/[] 29,97 fps

  For områder, hvor tv-systemet er NTSC (Nordamerika, Japan, Sydkorea, Mexico mv.). Se [239.8fps] eller [119,9 fps] vedrørende Høj billedhastighed.

 • [200.0fps] 200,00 fps/[] 100,00 fps/[] 50,00 fps/[] 25,00 fps

  For områder, hvor tv-systemet er PAL (Europa, Rusland, Kina, Australien mv.). Se [200.0fps] eller [100,0 fps] vedrørende Høj billedhastighed.

 • [] 24,00 fps/[] 23,98 fps

  Hovedsageligt til film. (23,98 fps) er tilgængelige, når [Indstilling: Videosystem] er indstillet til [Til NTSC].

Komprimeringsmetode

 • [] ALL-I (Til redigering/I-only)

  Komprimerer billederne, et ad gangen, til optagelse. Selvom filstørrelsen er større end med IPB (standard), er film bedre egnet til redigering.

 • [] IPB (Standard)

  Komprimerer effektivt flere billeder ad gangen til optagelse. Filstørrelser er mindre end med ALL-I (for redigering), hvilket giver mulighed for filmoptagelse over længere tid (med et kort med samme kapacitet).

 • [] IPB (Lille)

  Da filmen optages med en bithastighed, som er lavere end med IPB (standard), vil filstørrelsen være mindre end med IPB (standard) og afspilningskompatibiliteten højere. Dette vil gøre den tilgængelige optagelsestid længere end IPB (standard) (med et kort, der har samme kapacitet).

Kort, der kan optage film

Du kan få detaljer om CFexpress-kort, der kan optage på alle niveau af kvalitet af filmoptagelse, på Canons websted ().

Se Krav til ydeevne for kortet for at få detaljer om SD-kort.

Test kort ved at optage nogle få film, så du kan være sikker på, at de kan optage korrekt i din angivne størrelse ().

Forholdsregler

 • Før du optager 4K-film, skal du formatere kort ved at vælge [Low Level-formatering] i [Indstilling: Formatér kort] ().
 • Hvis du bruger et kort med langsom skrivehastighed, når du optager film, bliver filmen muligvis ikke optaget korrekt. Og hvis du afspiller en film på et kort med langsom læsehastighed, afspilles filmen måske ikke korrekt.
 • Når du optager film, skal du bruge højtydende kort med en skrivehastighed, der er tilstrækkeligt højere end bithastigheden.
 • Hvis du ikke kan optage film ordenligt, skal du formatere kortet og prøve igen. Hvis formatering af kortet ikke løser problemet, skal du se på kortproducentens websted osv.
 • Ikke-understøttet filmoptagelse

 • Følgende filer kan ikke optages på SD-kort. Tryk på knappen til filmoptagelse starter ikke optagelse.

  • RAW-film (6K RAW)
  • 4K 119,9/100,0 fps (film med høj billedhastighed)
  • 4K 59,94/50,00 fps ALL-I

Bemærk

 • For at opnå bedre ydeevne for kortet anbefales det at formatere kortet med kameraet før optagelse af film ().
 • Se kortproducentens websted for at få oplysninger om kortets skrive-/læsehastighed osv.

Filmfiler, der overstiger 4 GB

 • Individuelle filmfiler, som overstiger 4 GB, kan ikke optages på SD-kort.
 • Med SDHC-kort oprettes der automatisk en filmfil mere, når filstørrelse for film når 4 GB. Når du afspiller filmen, skal du afspille hver filmfil individuelt. Filmfiler kan ikke afspilles automatisk i rækkefølge. Når filmafspilningen er slut, skal du vælge næste film og afspille den.
 • Med CFexpress-kort eller SDXC-kort optages individuelle film som en enkelt fil, selvom de overstiger 4 GB.

Forholdsregler

 • Når du importerer filmfiler, der overstiger 4 GB til en computer, skal du bruge enten EOS Utility eller en kortlæser (). Det er muligvis ikke muligt at kunne gemme filmfiler, der overstiger 4 GB, hvis du forsøger at bruge funktionerne i computerens i operativsystem.

Samlet filmoptagelsestid og filstørrelse pr. minut

Se Filmoptagelse for at få yderligere oplysninger.