Canon Log-indstillinger

Canon Log-gammakurven drager fuldt fordel af billedsensorens egenskaber for at sikre et bredt dynamikområde til film, der behandles i efterbehandlingen. Film får et minimalt tab af detaljer i skygger og højlys og bevarer flere visuelle oplysninger på tværs af dynamikområdet.

Hvis du vil arbejde med Canon Log-film i efterbehandlingen, kan du anvende LUT'er (look-up tables). Du kan downloade LUT-data på Canons websted.

 1. Vælg [Optagelse: Canon Log-indstillinger].

 2. Vælg [Canon Log].

 3. Vælg [Til ()] ().

 4. Angiv de ønskede indstillinger.

Canon Log

 • Til

  Giver mulighed for 10-bit optagelse af Canon Log-film på kortet. Film kan også optages på en ekstern enhed, der understøtter 10-bit optagelse.

Bemærk

 • YCbCr 4:2:2-farvesampling (10-bit) og BT.709/BT.2020/Cinema Gamut-farverum bruges i Canon Log-optagelse.

Visningsassist.

Når der afspilles på kameraet, kan disse film se mørkere ud og have lavere kontrast end film, der er optaget med anvendelse af en Picture Style, og det skyldes Canon Log-billedegenskaberne, der er beregnet til at sikre et bredt dynamikområde. Hvis du ønsker en mere tydelig visning, der gør det nemmere at kontrollere detaljerne, skal du indstille [Visningsassist.] til [Til].

 • Hvis du angiver denne indstilling til [Til], påvirker det ikke film, der er optaget på kortet, der er optaget ved hjælp af Canon Log-egenskaberne. På samme måde har HDMI-videooutput Canon Log-egenskaber, og Visningsassistent bruges ikke til det.

Bemærk

 • [Visningsassistent] vises på skærmen til visning af oplysninger under filmoptagelse med Visningsassistent.
 • Når den indstillet til [Til], bruges Visningsassistent også med forstørret visning.

Egenskaber

Juster efter behov. Vælg en indstilling ([Skarphed: Styrke], [Farvemætning] eller [Nuance]), juster effektniveauet, og tryk derefter på SET.

Skarphed: Styrke 0: Svag konturfremhævning 7: Kraftig konturfremhævning
Farvemætning -4: Lav +4: Høj
Nuance* Røde farver -4: Mod magenta +4: Mod gul
Grønne farver -4: Mod gul +4: Mod cyan
Blå farver -4: Mod cyan +4: Mod magenta

Rød, grønne farver og blå farver kan ikke justeres separat.

Farverum

Vælg [BT.709], [BT.2020] eller [Cinema Gamut] som farverummet for HDMI-output.

Optagelsesindstillinger

 • Hvis ISO-hastigheden indstilles manuelt til 100-640, vil det gøre det dynamikområde smallere.

 • Canon Log har et dynamikområde på ca. 1600 % ved ISO 800 eller højere.

 • Følgende er udvidede ISO-hastigheder: ISO 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500 og 640. [L] vises, når der er indstillet en ISO-hastighed.

Canon Log-billedkvalitet

 • Med Canon Log kan film blive påvirket af vandrette striber afhængigt af motivet eller optagelsesforholdene. Optag et par testfilm, og kontrollér resultaterne på forhånd. Støj kan især bliver mere markant, hvis du øger kontrakten, når du farvegraduerer dine film.
 • Med Canon Log kan himlen, hvide vægge og lignende motiver blive påvirket af støj eller ujævn graduering, eksponering eller farve.
 • Vandrette striber sker med større sandsynlighed, når du optager nogle mørke og flade motiver. Denne billedstøj kan måske også opstå ved relativt lave ISO-hastigheder omkring ISO 800.
 • Hvis støj kan ses, kan du prøve at optage under lysere forhold og justere lysstyrken i farvegradueringen. Selv om dynamikområdet er smallere ved ISO-hastigheder under ISO 800 kan støj også reduceres ved at optage på denne måde.

Forholdsregler

 • Generelle forholdsregler ved Canon Log-optagelse

 • Canon Log og Canon Log 2 understøttes ikke.
 • Med Canon Log kan autofokus være vanskeligere ved motiver i svag belysning eller motiver med lav kontrast. Problemer i autofokusering kan reduceres ved at optage tæt på maksimal blænde eller ved brug af lyst objektiv.
 • Der kan vises støj ved billedkanter, hvis [Periferisk illu.-kor.] i [Optagelse: Korrektion af obj abberation] er indstillet til [Aktivér], når Canon Log indstilles.
 • Histogrammer med [Canon Log] i [Optagelse: Canon Log-indstillinger] indstillet til [Til ()] er ikke baseret på konvertering for Visningsassistent-visningen. Billedområder, der vises i gråt i histogrammet, angiver i grove træk signalværdier, der ikke bruges.

Bemærk

 • Afspilning af film, der er optaget med Canon Log

 • Visningsassistent bruges ikke under filmafspilning.