Tidskode

Tidskoder registrere tiden automatisk, når film optages. Tidskoder optager altid forløbne timer, minutter, sekunder og billeder. De bruges primært, når filmene skal redigeres.

Hvis du vil konfigurere tidskoden, skal du bruge [Optagelse: Tidskode].

Forholdsregler

 • Tidskoder bliver muligvis ikke vist korrekt, hvis dine film afspilles på andre enheder kameraet.

Tæl op

 • Kør optag.

  Tidskoden går kun frem under filmoptagelse. Tidskoder i hver filmfil, der er optaget, fortsætter fra den sidste filmkode i den forrige film.

 • Opt. uafhæn.

  Tidskoden bliver ved med at gå frem, også selvom du ikke optager.

Forholdsregler

 • Når du indstiller til [Opt. uafhæn.], føjes tidskoder ikke til de film med høj billedhastighed, du optager.
 • Når du indstiller til [Opt. uafhæn.], påvirkes tidskoder af ændringer i tid, zone eller sommertid ().

Indstilling af starttid

Du kan indstille den indledende tid for tidskoden.

 • Manuel indtastningsinds.

  Gør det muligt at indstille vilkårlig(t) time, minut, sekund eller billede.

 • Nulstil

  Nulstiller den tid, der er indstillet med [Manuel indtastningsinds.] eller [Indstil til kameratid] til “00:00:00.” eller “00:00:00:” ().

 • Indstil til kameratid

  Matcher timen, minuttet, og sekundet, der er indstillet som tiden på kameraet. Indstiller billedværdien til “00”.

Filmoptagelsestæller

Du kan vælge, hvordan tiden skal vises på filmoptagelsesskærmen.

 • Optage tid

  Under optagelse på standby vises den tilgængelige optagelsestid. Under optagelse vises den tid, der er forløbet, siden filmoptagelsen gik i gang (1).

 • Tidskode

  Viser tidskoden under filmoptagelse (2).

Filmafspilningstæller

Du kan vælge, hvordan tiden vises på filmafspilningsskærmen.

 • Optage tid

  Viser optagelsestiden eller afspilningstiden under filmafspilning.

 • Tidskode

  Viser tidskoden under filmafspilning.

Bemærk

 • Tidskoderne optages altid for filmfilmer (undtagen når film med høj billedhastighed, er indstillet til [Opt. uafhæn.]), uanset indstillingen [Filmopt. tæller].
 • Indstillingen [Film afspl.tæller] i [Optagelse: Tidskode] er knyttet til [Afspilning: Film afspl.tæller], så disse indstillinger matcher altid.
 • Antallet af billeder vises ikke under optagelse eller afspilning af film.

HDMI

 • Tidskode

  Tidskoder kan føjes til film, når du optager dem på en ekstern enhed via HDMI.

  • Fra

   Der kan ikke føjes en tidskode til HDMI-videooutput.

  • Til

   Der føjes tidskoder til HDMI-videooutput. Når [Til] er indstillet, vises [Rec funktion].

 • Rec funktion

  Når det gælder HDMI-videooutput, der er optaget med ekstern enhed, kan du synkronisere optagelse til det tidspunkt, hvor du stopper optagelse af film på kameraet.

  • Fra

   Optagelse startes og stoppes af den eksterne enhed.

  • Til

   Optagelse af ekstern enhed synkroniseres til at starte/stoppe optagelse på kameraet.

Forholdsregler

 • Tidskoder føjes ikke til HDMI-videooutput, når du optager film med høj billedhastighed med [Tæl op] i [Tidskode] indstillet til [Opt. uafhæn.].
 • For at bestemme kompatibiliteten af eksterne optagelsesenheder med [Tidskode]- og [Rec funktion]-funktionerne skal du spørge enhedsproducenten.
 • Selv når [Tidskode] er indstillet til [Fra], kan eksterne optagelsesenheder føje tidskoder til film afhængigt af deres specifikationer. Du kan få oplysninger om enhedsspecifikationer, der er relevante i forhold til at føje tidskode til HDMI-input, ved at kontakte enhedsproducenten.

Drop frame

Tidskodens billedtælling vil medføre en afvigelse mellem den faktiske tid og tidskoden, hvis billedhastigheden er indstillet til (119,9 fps), (59,94 fps) eller (29,97 fps). Uoverensstemmelsen rettes automatisk, når [Aktivér] er indstillet.

 • Aktivér

  Retter automatisk uoverensstemmelsen ved at springe tidskodenumre over (DF: Drop enkeltbillede).

 • Deaktivér

  Uoverensstemmelsen rettes ikke (NDF: Drop ikke enkeltbillede).

  Tidskoder vises på følgende måde.

  • Aktivér (DF)

   00:00:00. (Afspilning: 00:00:00.00)

  • Deaktivér (NDF)

   00:00:00: (Afspilning: 00:00:00:00)

Bemærk

 • vises ikke, når billedhastigheden er indstillet til [Drop frame] setting vises ikke, når billedhastigheden er indstillet til (24,00 fps), (23,98 fps), eller når [Indstilling: Videosystem] er indstillet til [Til PAL].