Filmoptagelsesformat

Du kan angive formatet for de filmfiler, der optages. For optagelse i RAW+MP4 skal du vælge [,] i indstillingerne for [ Opt.muligh.] ved indstiling af [Indstilling: Optagefunktion+kort/mappevalg].

  1. Vælg [Optagelse: Format for filmopt.].

  2. Vælg en indstilling.

RAW-film

RAW (6K RAW) er rå, ubehandlede data fra billedsensoren, der optages digitalt på kortet.

Der er to forskellige muligheder for RAW-film, (standard) og (lav belysning), som blev valgt i [Optagelse: Str. for filmopt.] (). Belysningsmulighederne producerer RAW-film i mindre filstørrelser end standardmuligheden.

Du kan bruge Digital Photo Professional (EOS-software) til at behandle RAW-film. Du kan justere billederne på forskellige måder, afhængigt af hvordan de bruges, og generere JPEG, HEIF eller andre typer billeder, der afspejler effekterne af disse justeringer.

Forholdsregler

  • RAW-film kan ikke behandles med [Afspilning: RAW-billedbehandling].

Bemærk

  • Det anbefales at bruge Digital Photo Professional (EOS-software, herefter DPP) for at få vist RAW-film på en computer.
  • Ældre versioner af DPP Ver. 4.x understøtter ikke visning, behandling, redigering eller andre betjeninger med RAW-film, der er taget med dette kamera. Hvis en ældre version af DPP Ver. 4.x er installeret på din computer, kan du få og installere den seneste version af DPP fra Canons websted for at opdatere den (), og den vil overskrive den med tidligere version. Ligeledes understøtter DPP Ver. 3.x eller tidligere understøtter ikke visning, behandling, redigering eller andre betjeninger med RAW-film, der er taget med dette kamera.
  • Andre programmer kan måske ikke vise RAW-film optaget med dette kamera. For at få oplysninger om kompatibilitet kan du kontakte softwareproducenten.
  • Hvis du vil prioritere farveforløbet i højlys, skal du indstille [Canon Log] i [Optagelse: Canon Log-indstillinger] til [Til ()]. Dette anbefales for Cinema EOS- og RAW-film.