Udløserknapfunktion til film

Du kan indstille de funktioner, der udføres, når du trykker udløserknappen halvt eller helt ned under filmoptagelse.

Forholdsregler

 • Under filmoptagelse vil indstillingen af [Udløserknapfunktion for film] tilsidesætte alle funktioner, der er knyttet til udløserknappen i [Brugerdefinerede funktioner: Brugertilpas knapper].
 1. Vælg [Optagelse: Udløserknapfunktion for film].

 2. Vælg en indstilling.

  • Halvt tryk

   Angiv den funktion, der skal udføres ved at trykke udløserknap halvvejs ned.

  • Helt tryk

   Angiv den funktion, der skal udføres ved at trykke udløserknappen helt ned.

  Når [Helt tryk] er indstillet til [Start/stp filmop.], kan du ikke blot starte/stoppe filmoptagelse med knappen til filmoptagelse, men også ved at trykke udløserknappen helt ned eller ved at bruge fjernudløseren RS-80N3 (sælges separat).