Andre menufunktioner

[Optagelse2]

 • Eksponeringskomp.

  Eksponeringskompensation kan justeres i et interval på ±3 stop, i intervaller på 1/3 stop. Du kan finde flere oplysninger om eksponeringskompensation under Manuel eksponeringskompensation.

 • ISO-hastighedsindstillinger

  • ISO-hastighed

   I [Manuel filmeksponering]-metoden kan du indstille ISO-hastigheden manuelt. Du kan også vælge ISO auto.

  • ISO-område

   Du kan angive det ISO-område, der kan indstilles, manuelt (minimum og maksimum). ISO-udvidelse kan også konfigureres.

  • Maks. for Auto

   Du kan indstille maksimumgrænsen for ISO auto ved filmoptagelse i metoden [Film], [Lukkertidsprioritet AE (film)] eller [Blædeprioritet AE (film)] eller i metoden [Manuel filmeksponering] med ISO auto.

  • Maks. for autoMaks. for Auto

   Du kan indstille maksimumgrænsen for ISO Auto ved 4K-timelapse-/Full HD-timelapse-filmoptagelse i metoden [Film], [Lukkertidsprioritet AE (film)] eller [Blændeprioritet AE (film)] eller i metoden [Manuel filmeksponering] med ISO Auto.

 • HDR-optagelse

  Få oplysninger om HDR-optagelse HDR PQHDR PQ-indstillinger.

 • Auto Lighting Optimizer/Auto belysningsoptimering

  Lysstyrke og kontrast kan korrigeres automatisk. Du kan få yderligere oplysninger om Auto Lighting Optimizer (Auto belysningsoptimering) under Auto Lighting Optimizer (Auto belysningsoptimering).

 • Højlys tone prioritet

  Du kan reducere overeksponeret beskåret højlys, når du optager film. Se detaljer om højlystoneprioritet under Højlystoneprioritet.

[Optagelse3]

 • HF anti-flicker-optagelse

  Du kan få yderligere oplysninger om HF anti-flimmeroptagelse på Højfrekvens anti-flimmeroptagelse.

 • Av 1/8-stoptrin

  Du kan indstille blændeværdier på en finere skala, når der optages film med et RF-objektiv.

  Vælg [Aktivér] for at ændre blændetrinet i metoden [Blædeprioritet AE (film)] eller [Manuel filmeksponering] 1/3 stop (eller 1/2 stop) til 1/8 stop.

Forholdsregler

 • [Av 1/8-stoptrin] er ikke til rådighed (ikke vist), når EF- eller EF-S-objektiver bruges.
 • Når der er indstillet til [Aktivér], er indstillingsmulighederne i [Brugerdefinerede funktioner: Eksponeringstrin] er deaktiveret og har ingen virkning.
 • Autom. langs. lukker

  Du kan vælge, om du vil optage film, der er lysere og mindre påvirket af billedstøj, end når der er indstillet til [Deaktivér], ved automatisk at gøre lukkertiden langsommere under svag belysning.

  Tilgængelig i optagelsesmetoden [Film] eller [Blædeprioritet AE (film)]. Gælder, når billedhastigheden på størrelser for filmoptagelse er 59,94 fps eller 50,00 fps.

  • Deaktivér

   Gør det muligt at optage film med en mere jævn og naturlig bevægelse, der er mindre påvirket af motivrystelser, hvis du sammenligner med en indstilling til [Aktivér]. Bemærk, at film under svag belysning kan være mørkere, end når de er indstillet til [Aktivér].

  • Aktivér

   Gør det muligt at optage lysere film, end når der er indstillet til [Deaktivér]. Det opnås ved automatisk at reducere lukkertiden til 1/30 sek. (NTSC) eller 1/25 sek. (PAL) for svag belysning.

Bemærk

 • Det anbefales at indstille til [Deaktivér], når der optages motiver i bevægelse under svag belysning, eller når der kan forekomme efterbilleder som f.eks. spor.

[Optagelse4]

 • Hvidbalance

  Du kan finde flere oplysninger om hvidbalance under Hvidbalance.

 • Indst brug.def.WB

  Du kan få oplysninger om registrering af brugerdefineret hvidbalance under Brugerdefineret hvidbalance.

 • WB-korrektion

  Du kan få flere oplysninger om hvidbalancekorrektion under Hvidbalancekorrektion.

 • Picture Style

  Du kan få oplysninger om Picture Style under Picture Style-valg.

 • Klarhed

  Du kan få oplysninger om klarhed under Klarhed.

[Optagelse5]

 • Korrektion af obj abberation

  Korrigering for mørke hjørner, forvrængning, kromatisk aberration og diffraktion rettes, når du optager film. Du kan få detaljer om korrektion af objektivabberation under Korrektion af objektivabberation.

 • Støjred. v. høj ISO-hast.

  Du kan få yderligere oplysninger om støjreduktion ved høj ISO-hastighed under Støjreduktion ved høj ISO-hastighed.

[Optagelse6]

 • Fjernudløser

  Ved at indstille til [Aktivér] kan du starte eller stoppe filmoptagelse med den trådløse fjernbetjening BR-E1 (sælges separat).

[Optagelse7]

[Optagelse8]

 • Standby: Lav oplø

  Indstil til [Til] for at spare på batteristrøm og styre stigningen i kameratemperaturen under standby.

  Det gør, at du kan optage film i en længere periode.

Forholdsregler

 • Billedkvalitet på standbyskærmen kan variere i forhold til billedkvaliteten på skærmen under filmoptagelse, men denne indstilling påvirker ikke optagelseskvaliteten.
 • Når du starter eller stopper optagelse af film, kan billedvisningen forblive på det nuværende billede i stedet for at blive opdateret.
 • HDMI-visning

  Du kan angive, hvordan film vises, når de optages via HDMI til en ekstern enhed. Selve filmoutputtet svarer til indstillingen [Str. for filmopt.].

  Standardindstillingen er [+].

  • +

   Giver mulighed for filmvisning både på kameraskærmen og den anden enhed via HDMI-output.

   Kamerabetjeninger såsom billedafspilning eller menuvisning vises på den anden enhed via HDMI og ikke på kameraskærmen.

  • Ekstern skærm

   Deaktiverer kameraskærmen under output via HDMI, så skærmen er tom.

   Optagelsesinformation, AF-punkter og andre oplysninger vises på den eksterne enhed via HDMI, men du kan stoppe outputtet af disse oplysninger ved at trykke på knappen INFO.

   Før du optager film eksternt, skal du kontrollere, at der ikke sendes nogen oplysninger af kameraet ved at sikre, at ingen optagelsesinformation, AF-punkter osv. vises på eksterne skærme eller andre enheder.

   Indstilling af sådanne tidskoder kan ikke registreres korrekt direkte i ekstern filmoptagelse med [Optagelse: Standby: Lav oplø] indstillet til [Til].

Fejlfinding For længere HDMI-output

Hvis du vil fortsætte HDMI-outputtet i længere ned 30 min., skal du vælge [+] og derefter indstille [Autosluk] i [Indstilling: Energisparer] til [Deaktivér] (). HDMI-output fortsætter, efter at kameraskærmen slukkes, når den tid, der er indstillet i [Skærm fra] udløber.

Forholdsregler

 • HDMI-output uden oplysninger forhindrer, at der vises advarsler om kortplads, batteriniveau eller høj indvendig temperatur () via HDMI.
 • Under HDMI-output kan visningen af det næste billede tage noget tid, hvis du skifter mellem film, der har forskellige optagelseskvaliteter eller billedhastigheder.
 • Undgå at betjene kameraet, når du optager film til eksterne enheder, fordi det kan medføre, at der vises oplysninger i HDMI-vidooutput.
 • Lysstyrke og farve for film, der er optaget med kameraet, kan se anderledes ud i forhold til den HDMI-videooutput, der er optaget af eksterne enheder. Det afhænger af visningsmiljøet.

Bemærk

 • Ved at trykke på knappen INFO kan du ændre informationsvisningen.
 • Der kan føjes tidskoder til HDMI-videooutput ().
 • Lyd bliver også outputtet via HDMI, når [Lydoptagelse] er indstillet til [Deaktivér].