Zebra-indstillinger

For at justere eksponering før eller under filmoptagelse kan du vise et stribet mønster over eller rundt om billedområdet med en angivet lysstyrke.

 1. Vælg [Optagelse: Zebra-indstillinger].

 2. Vælg [Zebra].

  • Vælg [Til].
 3. Vælg [Zebra-mønster].

  • [Zebra 1]: Viser striber med venstre hældning rundt om områder med den angivne lysstyrke.
  • [Zebra 2]: Viser striber med højre hældning rundt om områder, der overstiger den angivne lysstyrke.
  • [Zebra 1+2]: Viser både [Zebra 1] og [Zebra 2].

   [Zebra 1]-visning har forrang [Zebra 1] og [Zebra 2]-visningsområderne overlapper.

 4. Indstil niveauet.

  Zebra 1-niveau

  Zebra 2-niveau

  • Indstil ved at dreje på vælgeren Quick Control-vælger 1 eller Quick Control-vælger 2 eller trykke Multikontrol op eller ned.

Bemærk

 • Den maksimale lysstyrkeværdi må ikke overstige 100 %, når HDR-PQ er indstillet. Bemærk, at den maksimale lysstyrkeværdi varierer afhængigt af indstillingerne [Optagelse: Højlys tone prioritet] og [Optagelse: Picture Style].
 • Den maksimale lysstyrkeværdi overstiger ikke 100 %, når Canon Log eller en udvidet ISO-hastighed er angivet.
 • Det anbefales at kontrollere niveauet af zebravisningen, når du vil indstille [Zebra-mønster].