Filmselvudløser

Filmoptagelse kan startes af selvudløseren.

  1. Vælg [Optagelse: Filmselvudløser].

  2. Vælg en indstilling.

  3. Optag filmen.

    • Når du har trykket på knappen til filmoptagelse eller trykker på [Filmoptagelse], bipper kameraet det antal sekunder, der er tilbage før optagelse.

Bemærk

  • Du kan annullere selvudløseren ved enten at trykke på skærmen eller trykke på SET.