Image Stabilizer (Billedstabilisator) (IS-metode)

Kameraets IS-funktion og Film digital IS-funktion reducerer kamerarystelse, når film optages.

De kan sikre en effektiv stabilisering, når der ikke anvendes IS-objektiver.

Menupunktet [IS-indstilling] vises ikke, hvis der anvendes objektiver med IS-udstyr. I tilfælde heraf kombinerer indstilling af objektivets knap til Image Stabilizer (billedstabilisator) til ON stabilisering ved hjælp af objektiver og kamera.

 1. Vælg [Optagelse: IS (Image Stabilizer/Billedstabilisator)-inds.].

 2. Vælg [IS-indstilling].

  • Vælg [Til] for at anvende IS-indstilling på kameraet.

Forholdsregler

 • [IS-indstilling] vises ikke, når der er monteret et objektiv forsynet med IS.

Film digital IS

 1. Vælg [Optagelse: IS (Image Stabilizer/Billedstabilisator)-inds.].

 2. Vælg en [ Digital IS]-indstilling.

  • Fra (Film digital IS deaktivér)

   Billedstabilisering, hvor Film digital IS er deaktiveret.

  • Til (Film digital IS aktivér)

   Kamerarystelser bliver korrigeret. Billedet vil blive forstørret en smule.

  • Forbedret (Film digital IS forbedret)

   I forhold til når [Til] er indstillet kan kraftigere kamerarystelser korrigeres. Billedet vil blive mere forstørret.

Forholdsregler

 • Film digital IS virker ikke, når objektivets optiske knap til Image Stabilizer (Billedstabilisator) er indstillet til OFF.
 • Når det gælder objektiver uden IS, vil indstilling af [ Digital IS] til [Til] eller [Forbedret] også indstille [IS-indstilling] til [Til].
 • Selvom film også kan optages med Film digital IS, når der bruges RF-S- eller EF-S-objektiver eller filmbeskæring, reduceres billedområdet yderligere.
 • Stabilisering ved hjælp af Film digital IS kan være mindre effektiv ved visse størrelser af filmoptagelser.
 • Jo bredere synsvinklen er (vidvinkel), jo mere effektiv bliver billedstabiliseringen. Jo smallere synsvinklen er (telefoto), jo mindre effektiv bliver billedstabiliseringen.
 • Når du bruger et stativ, anbefales det at indstille Film digital IS til [Fra].
 • Afhængigt af motivet og optagelsesforholdene kan der være tydelig sløring af motivet (motivet ser midlertidigt ud til ikke at være i fokus) på grund af effekterne af Film digital IS.
 • Overvej at indstille til [Fra], når du bruger et TS-E-objektiv eller et fiskeøjeobjektiv.
 • Eftersom Film digital IS forstørrer billedet, vil billedet fremstå mere grynet. Støj, lyspletter osv. bliver muligvis også synlige.

Bemærk

 • Du kan få detaljer om konfiguration af billedstabilisering for stillbilledoptagelse under Image Stabilizer (Billedstabilisator) (IS-metode).
 • For visse objektivers vedkommende er der mulighed for endnu mere effektiv stabilisering (angivet med “+” ud for IS-ikonet), når objektivets IS anvendes i forbindelse med [IS-indstilling] og [Film digital IS] på kameraet. Hvis du ønsker oplysninger om objektiver, der er kompatible med denne funktion, henvises du til Canons websted ().