По-сложни функции на светкавицата

В тази глава се описват по-сложните операции за снимане със светкавицата.

Внимание

  • Когато фотоапаратът е в режим на снимане "Напълно автоматичен" или в режим от "Основна зона", функциите със символ вдясно от заглавието на страницата не могат да се задават. Ако сте задали за режим на снимане на фотоапарата Flexible AE, Program AE, Shutter priority AE, Aperture-priority AE, Manual exposure или bulb (Bulb) (Режими с по-сложни техники за снимане), можете да изпълнявате всички операции, описани в тази глава.