Отразена светкавица

Чрез насочване на главата на светкавицата към таван или стена, светлината на светкавицата ще се отрази от повърхността, преди да освети обекта, омекотявайки сенките на обекта за по-естествена снимка. Този метод на снимане се нарича "снимане с отразена светкавица".

Настройване на ориентацията на главата на светкавицата

 • Можете да завъртите главата на светкавицата чрез натискане на бутона за освобождаване на главата, както е показано на илюстрацията. Когато завъртите главата, на дисплея се извежда Bounce.
 • Когато главата на светкавицата е завъртяна и е зададена настройка за покритие на светкавицата A (автоматично), покритието на светкавицата ще бъде 50 mm и на дисплея ще се изведе ---.
 • Можете също да зададете покритието на светкавицата ръчно ().

Забележка

 • Ако стената или таванът за отразяване на светкавицата са разположени твърде далече, снимането с подходяща експонация може да не е възможно, тъй като отразената светлина на светкавицата може да се окаже прекалено слаба.
 • Ако заснетото изображение е тъмно, използвайте по-голям отвор на диафрагмата (по-малко f/число) и снимайте отново. Можете също така да увеличите ISO светлочувствителността, когато снимате с цифров фотоапарат.
 • Стената или таванът за отразяването на светкавицата трябва да са оцветени в монотонен бял цвят за по-висока отразяваща способност. Ако отразяващата повърхност не е бяла, снимането с подходяща експонация може да не е възможно, тъй като може да се получи изкривяване на цветовете в снимката или отразената светлина на светкавицата може да се окаже прекалено слаба.
 • Когато се използва функцията "Бързо задействане" при снимане с отразена светкавица, изображението може да е недоекспонирано, тъй като мощността на светкавицата се понижава.

Short distance flash shooting Снимане със светкавица отблизо

Ако сте наклонили главата на светкавицата надолу на чрез натискане на бутона за освобождаване на главата на светкавицата, можете да снимате обекти отблизо (приблиз. от 0,5 до 2 m).

Когато главата на светкавицата е наклонена надолу на , на дисплея се извежда Short distance flash shooting.

Снимане с отразяващ панел

Използването на отразяващ панел при заснемане на портрети ще ви позволи да уловите отразената светлина от очите на обекта и да създадете по-живо изражение на лицето.

 1. Завъртете главата на светкавицата на 90° нагоре.

 2. Издърпайте разсейващия панел нагоре.

  • Издърпайте изпъкналата част в центъра на разсейващия панел.
  • Едновременно с него се изважда и белият отразяващ панел.
 3. Натиснете обратно разсейващия панел.

  • Натиснете обратно само разсейващия панел, оставяйки отразяващия панел нагоре.
  • Снимайте чрез метода "Отразена светкавица".

Внимание

 • Ориентирайте главата на светкавицата напред и на 90° нагоре. Ако завъртите главата на светкавицата наляво или надясно, ефектът "Пламък в очите" няма да е много ефикасен.
 • За да постигнете максимален резултат от ефекта „Пламък в очите“, снимайте от разстояние приблиз. 1,5 m (при ISO 100 и f/2.8) до обекта.
 • Не дърпайте разсейващия панел със сила. В противен случай може да откачите разсейващия панел от светкавицата Speedlite.

Bounce adapter attached Снимане с отразена светкавица чрез адаптера за отразена светкавица

Ако монтирате адаптера за отразена светкавица от комплекта на светкавицата Speedlite и светлината от светкавицата се отрази в таван, стена и т.н., можете да разпръснете светлината от светкавицата върху по-голяма площ и да намалите сенките на обекта.

Също така, ако главата на светкавицата е завъртяна на 90° нагоре, за да се отрази светлината от светкавицата в таван и т.н., разсеяната светлина от светкавицата, излъчвана странично от адаптера за отразена светкавица, ще попадне върху обекта (ориентировъчно разстояние до обекта: приблиз. 1,5 m, при ISO 100), допълнително неутрализирайки сенките на обекта. При заснемане на портрети може да се постигне ефектът "Пламък в очите".

 1. Монтирайте адаптера за отразена светкавица.

  (1) Лого „Canon“

  • Монтирайте стабилно адаптера към главата на светкавицата, докато се фиксира, както е показано.
  • Проверете дали индикацията се променя на Bounce adapter attached.
  • Когато сваляте адаптера, следвайте процедурата в обратен ред. Повдигнете щифта за освобождаване, разположен отдолу на адаптера, и отстранете адаптера от главата.
 2. Направете снимката.

  • Направете снимката със светлина, отразена от тавана, стените и др.

Внимание

 • Когато е монтиран адаптерът за отразена светкавица или когато адаптерът за отразена светкавица и разсейващият панел се използват заедно, може да възникне недоекспониране, тъй като водещото число се намалява. Вземете необходимите мерки, като например увеличете ISO светлочувствителността на фотоапарата или приложете компенсация на експонацията на светкавицата ().
 • Когато се използва функцията "Бързо задействане" () с монтиран адаптер за отразена светкавица, е препоръчително да се снима, след като индикаторът за готовност на светкавицата светне в червено, тъй като мощността на светкавицата може да не е достатъчна.
 • Покритието на светкавицата се задава автоматично, когато е монтиран адаптер за отразена светкавица. Не може да се променя произволно.
 • Ако сте монтирали адаптер за отразена светкавица и използвате фотоапарат EOS DIGITAL, представен на пазара преди 2004 г., за баланс на бялото задайте настройка Auto white balance. Ако снимате с настройка Flash, може да не постигнете подходящ баланс на бялото.

Забележка

 • Светлината на светкавицата се омекотява допълнително, когато използвате и разсейващ панел () с адаптера за отразена светкавица.
 • Ако обектът е тъмен (недоекспониран), когато прегледате заснетото изображение, задайте компенсация на експонацията на светкавицата (). Можете също така да увеличите ISO светлочувствителността, когато снимате с цифров фотоапарат.