FEB

Можете да заснемете три последователни кадъра с автоматична промяна на мощността на светкавицата. Тази функция се нарича "Клин на експонацията на светкавицата (FEB)". Достъпният диапазон е до ±3 единици през 1/3 стъпка.

 1. Изберете Flash exposure compensation / flash output setting чрез джойстика.

 2. Натиснете джойстика надолу, за да изберете FEB.

 3. Задайте ниво на FEB.

  • Натиснете джойстика наляво или надясно или завъртете Select dial, за да зададете нивото на FEB, и след това натиснете джойстика вертикално.
  • “0,3” показва 1/3 стъпка и “0,7” показва 2/3 стъпка.
  • Когато се използва в комбинация с компенсация на експонацията на светкавицата, за базово ниво на режима FEB се използва зададеното ниво на компенсация на експонацията. Когато диапазонът на FEB е над ±3 единици, в крайните точки на диапазона се извежда Left end или Right end.
  • След промяна на стойността, променената стойност ще бъде зададена дори ако натиснете джойстика нагоре и надолу.
  • След промяна на стойността, променената стойност няма да бъде зададена, ако натиснете бутона Undo.

Забележка

 • След заснемането на трите кадъра FEB функцията се отменя автоматично.
 • Преди да снимате с функцията FEB, е препоръчително да зададете за фотоапарата метод на снимане „Единични снимки“ и да проверите дали светкавицата е заредена. Когато за метод на снимане е зададена настройка "Серия от снимки", снимането спира автоматично, след като бъдат заснети три последователни снимки.
 • Можете да използвате функцията FEB заедно с компенсация на експонацията на светкавицата или с FE фиксиране.
 • Ако компенсацията на експонацията на фотоапарата се задава през 1/2 стъпка, компенсацията на експонацията на светкавицата ще се задава до ±3 единици през 1/2-стъпка.
 • Можете да оставите активирана функцията FEB след заснемането на трите снимки (C.Fn-03).
 • Можете да промените последователността на заснемане в режим FEB (C.Fn-04).