Компенсация на експонацията на светкавицата

С процедура като компенсация на експонацията можете да задавате мощността на светкавицата. Стойността за компенсация на експонацията на светкавицата може да бъде настроена в диапазона от ±3 единици през 1/3 стъпка.

 1. Изберете Flash exposure compensation / flash output setting чрез джойстика.

 2. Задайте желаното ниво на компенсация на експонацията на светкавицата.

  • Натиснете джойстика наляво или надясно или завъртете Select dial, за да зададете ниво на компенсация, и след това натиснете джойстика вертикално.
  • “0,3” показва 1/3 стъпка и “0,7” показва 2/3 стъпка.
  • За да отмените компенсацията на експонацията на светкавицата, върнете нивото на компенсацията към стойност “±0”.
  • След промяна на стойността, променената стойност ще бъде зададена дори ако натиснете джойстика нагоре и надолу.
  • След промяна на стойността, променената стойност няма да бъде зададена, ако натиснете бутона Undo.

Забележка

 • В общия случай, увеличете компенсацията на експонацията за ярки обекти и намалете компенсацията на експонацията за тъмни обекти.
 • Ако компенсацията на експонацията на фотоапарата се задава през 1/2 стъпка, компенсацията на експонацията на светкавицата ще се задава до ±3 единици през 1/2-стъпка.
 • Когато компенсация на експонацията на светкавицата е зададена както чрез фотоапарата, така и чрез светкавицата, настройката на светкавицата е с приоритет.
 • Можете да зададете компенсация на експонацията на светкавицата, като завъртите Select dial директно, без да избирате Flash exposure compensation / flash output setting чрез джойстика (C.Fn-13).