FE фиксиране

Функцията за фиксиране на FE (експонация на светкавицата) фиксира правилната настройка за експонация на светкавицата за всяка част от обекта.

Когато е избран режимът ETTL или CSP, натиснете бутоните Multi-function или AE lock (AE фиксиране) и FE Lock на фотоапарата.

 1. Фокусирайте обекта.

 2. Натиснете бутона Multi-function (Timer 16 seconds).

  • Когато обектът е в центъра на визьора, натиснете бутона Multi-function на фотоапарата.
  • Speedlite светкавицата ще възпроизведе подготвителен импулс и подходящата за обекта мощност на светкавицата ще бъде съхранена в паметта.
  • FEL” ще се изведе във визьора за приблиз. 0,5 s.
  • При всяко натискане на бутона Multi-function се възпроизвежда подготвителен импулс и се изчислява и запаметява необходимата мощност на светкавицата.

Забележка

 • Ако правилна експонация не може да бъде постигната, когато е извършено FE фиксиране, символът FE lock out-of-range warning мига във визьора. Приближете се до обекта, задайте по-голям отвор на диафрагмата и изпълнете FE фиксирането отново. Когато снимате с цифров фотоапарат, можете също така да увеличите ISO светло-чувствителността и да изпълните FE фиксиране отново.
 • Ако обектът е прекалено малък във визьора, FE фиксирането няма да е достатъчно ефективно.