Синхронизация с висока скорост на затвора

Със синхронизация с висока скорост на затвора можете да снимате със светкавица дори при скорост на затвора над максималната скорост на затвора за синхронизация със светкавица. Това е удобно, когато искате да снимате в режим "AE с приоритет на бленда" Aperture-priority AE (отворена диафрагма) с разфокусиране на фона на места, като например на открито през деня.

 1. Натиснете джойстика вертикално.

 2. Изберете елемент в (1).

  • Натиснете джойстика нагоре / надолу / наляво / надясно или завъртете Select dial, за да изберете елемент, и след това натиснете джойстика вертикално.
 3. Изберете High-speed sync.

  • Натиснете джойстика наляво или надясно, завъртете Select dial, за да изберете High-speed sync, и след това натиснете джойстика вертикално.
  • Уверете се, че символът High-speed sync свети във визьора, и снимайте.

Внимание

 • В режим на синхронизация с висока скорост на затвора увеличаването на скоростта на затвора намалява водещото число. Можете да проверите ефективния обхват на светкавицата на LCD панела.
 • За да се предотврати повреда на светкавицата поради прегряване, броят последователни задействания на светкавицата в режим „Серия от снимки“ може да бъде намален при използване на синхронизация с висока скорост на затвора.

Забележка

 • Когато скоростта на затвора е по-ниска от максималната скорост на затвора за синхронизация със светкавица, High-speed sync не се извежда във визьора.
 • За да се върнете към нормално заснемане със светкавица, изберете First-curtain sync (синхронизация с 1-ва преграда) на стъпка 3 (First-curtain sync не се извежда на екрана след задаване на настройката).