Ръчна светкавица

Мощността на светкавицата може да се настройва през 1/3 стъпка от пълната мощност (1/1) до мощност 1/8192.

Използвайте експонометър за светкавица (достъпен в търговската мрежа), за да определите необходимата мощност на светкавицата за постигане на правилна експонация. Препоръчително е да поставите фотоапарата в режим на снимане Aperture-priority AE или Manual exposure.

 1. Изберете MODE чрез джойстика.

 2. Задайте режим на светкавицата Manual exposure.

  • Натиснете джойстика нагоре, надолу, наляво или надясно или завъртете Select dial и изберете M и след това натиснете джойстика вертикално.
 3. Изберете Flash exposure compensation / flash output setting чрез джойстика.

 4. Задайте мощност на светкавицата.

  • Натиснете джойстика наляво или надясно или завъртете Select dial, за да зададете мощността, и след това натиснете джойстика вертикално.
  • Когато натиснете спусъка на фотоапарата наполовина, ще се изведе информация за разстоянието на снимане (1) и отвора на диафрагмата (2).

Забележка

 • Когато се използва синхронизация с висока скорост на затвора или безжично управление чрез оптична комуникация, диапазонът на настройване на мощността ще бъде от 1/1 до 1/128.
 • За подробности относно водещото число с ръчна светкавица вижте „Спецификации“.
 • Можете да зададете мощност на светкавицата, като завъртите Select dial директно, без да избирате MODE чрез джойстика (C.Fn-13).

Как да зададете мощността в ръчен режим на светкавицата чрез функцията „FE запаметяване“

Можете да зададете мощността, зададена в режим ETTL, като мощност на светкавицата в режим M.

 1. Настройте функцията „FE запаметяване“.

  • Задайте за персоналната функция P.Fn-05 FEM настройка 1:ON ().
 2. Снимайте в режим на светкавицата ETTL.

  • Изберете MODE чрез джойстика.
  • Натиснете джойстика нагоре, надолу, наляво или надясно или завъртете Select dial и изберете ETTL и след това натиснете джойстика вертикално.
  • Натиснете спусъка докрай, за да снимате.
 3. Задайте режим на светкавицата M.

  • Изберете MODE чрез джойстика.
  • Натиснете джойстика нагоре, надолу, наляво или надясно или завъртете Select dial и изберете M и след това натиснете джойстика вертикално.
 4. Проверете мощността на светкавицата.

Внимание

 • За да задействате светкавицата с настройка ETTL, направете това, когато индикаторът за зареждане свети в червено (напълно заредена).
 • След снимане с настройка ETTL, ако сте променили настройката за ISO чувствителност, отвора на диафрагмата или настройките, свързани с мощността на светкавицата, като например интензитет на светлината, разсейване и др., ви препоръчваме да снимате отново с настройка ETTL.
 • Когато балансът на бялото на фотоапарата е с настройка Auto white balance, разликата между цветовата температура на светкавицата и на околната светлина е голяма, зададена е отрицателна компенсация на експонацията на светкавицата и за [E-TTL balance/E-TTL баланс] е зададена настройка [Ambience priority/Приоритет на атмосферата], цветовата тоналност на заснетото изображение може да се различава за настройките ETTL и M. Ако разликата в цветовата температура е голяма, използването на цветови филтър може да подобри цветовата тоналност.

  • Флуоресцентна лампа (бяла дневна светлина) → цветови филтър светъл
  • Лампа с нажежаема жичка → цветови филтър плътен
  • Слънчева светлина → не се изисква филтър
 • Когато използвате функцията „FE запаметяване“ при снимане с безжично управление на няколко светкавици, задайте за групите светкавици в режим ETTL и M еднакви конфигурации предварително. Ако за ETTL е зададена настройка A:B C, задайте за M настройка A:B:C.
 • В зависимост от условията на снимане, показанието за ефективния обхват на светкавицата на ETTL и показанието за разстоянието на снимане на M може да се различават.

Забележка

 • Когато P.Fn-05 FEM е с настройка 2:ON / MODE ETTL/M, натиснете джойстика надолу, за да превключвате между ETTL и M.

Измерена ръчна експонация на светкавицата

Когато използвате фотоапарат от серия EOS-1D, можете да зададете ръчно нивото на експонация на светкавицата, преди да снимате. Това е ефективно, когато сте близо до обекта. Използвайте 18% сив еталон (достъпен в търговската мрежа) и снимайте, както е описано по-долу.

 1. Настройте фотоапарата и светкавицата Speedlite.

  • Задайте за режим на снимане на фотоапарата настройка Manual exposure или Aperture-priority AE.
  • Задайте режим за светкавицата Speedlite Manual exposure.
 2. Фокусирайте обекта.

  • Фокусирайте обекта ръчно.
 3. Поставете сив еталон (18% сиво).

  • Поставете сивия еталон в позицията на обекта.
  • Насочете фотоапарата така, че целият кръг за точково мерене в центъра на визьора да е разположен върху сивия еталон.
 4. Натиснете бутона Multi-function, AE lock или FE Lock (Timer 16 seconds).

  • Speedlite светкавицата ще възпроизведе подготвителен импулс и подходящата за правилна експонация мощност на светкавицата ще бъде запаметена.
  • Отдясно във визьора, индикаторът за ниво на експонацията ще показва нивото на експонацията на светкавицата за постигане на стандартна експонация.
 5. Задайте желаната експонация на светкавицата.

  • Задайте ръчно нивото на експонация на Speedlite светкавицата и отвора на диафрагмата така, че нивото на експонацията на светкавицата да съответства на показанието за стандартна експонация.
 6. Направете снимката.

  • Отстранете сивия еталон и направете снимката.

Забележка

 • Функцията "Измерена ръчна експонация на светкавицата" е достъпна само при използване на фотоапарат от серията EOS-1D.