Външно мерене на експонацията на светкавицата

Вграденият сензор за външно мерене на експонацията на светкавиците Speedlite измерва отразената от обекта светлина в реално време и автоматично прекратява импулса на светкавицата, когато е постигната стандартна експонация.

“Автоматично външно мерене на експонацията на светкавицата” може да се използва с фотоапарати EOS DIGITAL, представени на пазара след началото на 2007 г. “Ръчно външно мерене на експонацията на светкавицата” може да се използва с всички фотоапарати EOS.

Ext.A: Автоматично външно мерене на експонацията на светкавицата

Можете да снимате с напълно автоматични настройки на светкавицата. Мощността на светкавицата се задава автоматично според настройките за ISO светлочувствителност и отвор на диафрагмата на фотоапарата.

 1. Изберете MODE чрез джойстика.

 2. Задайте режим на светкавицата Ext.A.

  • Натиснете джойстика нагоре, надолу, наляво или надясно или завъртете Select dial и изберете Ext.A и след това натиснете джойстика вертикално.
  • Когато натиснете спусъка на фотоапарата наполовина, се извежда ефективният обхват на светкавицата (1).

Забележка

 • В режим Ext.A можете да задавате компенсация на експонацията на светкавицата (), както и да снимате в режим FEB ().

Ext.M: Ръчно външно мерене на експонацията на светкавицата

Можете ръчно да конфигурирате светкавицата Speedlite с настройките за ISO светлочувствителност и отвор на диафрагмата на фотоапарата. Мощността на светкавицата се задава автоматично според настройките за ISO светлочувствителност и отвор на диафрагмата, които сте конфигурирали.

 1. Изберете MODE чрез джойстика.

 2. Задайте режим на светкавицата Ext.M.

  • Натиснете джойстика нагоре, надолу, наляво или надясно или завъртете Select dial и изберете Ext.M и след това натиснете джойстика вертикално.
 3. Задайте същата настройка за ISO светлочувствителност, каквато сте задали за фотоапарата.

  • Натиснете джойстика вертикално.
  • Натиснете джойстика нагоре / надолу / наляво / надясно или завъртете Select dial, за да изберете елемент (1), и след това натиснете джойстика вертикално.
  • Натиснете джойстика наляво или надясно или завъртете Select dial, за да зададете ISO чувствителност, и след това натиснете джойстика вертикално.
  • ISO светлочувствителността може да се задава в диапазона ISO 25 до ISO 819200 през 1/3 стъпка.
 4. Задайте същата настройка за отвор на диафрагмата, каквато сте задали за фотоапарата.

  • Натиснете джойстика нагоре / надолу / наляво / надясно или завъртете Select dial, за да изберете елемент (2), и след това натиснете джойстика вертикално.
  • Натиснете джойстика наляво или надясно или завъртете Select dial, за да зададете отвора на диафрагмата, и след това натиснете джойстика вертикално.
  • Извежда се ефективното разстояние за снимане със светкавицата, съответстващо на зададените настройки за ISO светлочувствителност и отвор на диафрагмата.

Забележка

 • Ако зададете настройка Ext.M и свържете портовете за синхронизация на фотоапарата и на светкавицата чрез достъпен в търговската мрежа кабел за синхронизация, можете да снимате със светкавица, която не е монтирана към фотоапарата.
 • Ако свържете към порта за синхронизация на Speedlite светкавицата друга Speedlite светкавица чрез кабел за синхронизация, тя няма да се задейства.