Синхронизация с втора преграда

При снимане с ниска скорост на затвора и синхронизация с втора преграда се улавя по естествен начин движението на светлинните източници на движещ се обект, като например автомобилни светлини. Светкавицата се задейства точно преди да приключи експонацията (преди затварянето на затвора).

  1. Натиснете джойстика вертикално.

  2. Изберете елемент в (1).

    • Натиснете джойстика нагоре / надолу / наляво / надясно или завъртете Select dial, за да изберете елемент, и след това натиснете джойстика вертикално.
  3. Изберете Second-curtain sync.

    • Натиснете джойстика наляво или надясно, завъртете Select dial, за да изберете Second-curtain sync, и след това натиснете джойстика вертикално.

Забележка

  • Синхронизацията с втора преграда работи добре, когато фотоапаратът снима в режим на снимане Bulb (неограничена експонация).
  • Когато светкавицата е поставена в режим ETTL, тя ще възпроизвежда два импулса. Първият импулс е подготвителен, за да се определи необходимата мощност на светкавицата. Това не е признак за неизправност.
  • За да се върнете към нормално заснемане със светкавица, изберете First-curtain sync (синхронизация с 1-ва преграда) на стъпка 3 (First-curtain sync не се извежда на екрана след задаване на настройката).