Пилотна светкавица

Когато натиснете бутона за задаване на отвор на диафрагмата на фотоапарата, светкавицата възпроизвежда серия от импулси за приблиз. 1 секунда. Тази функция се нарича „Пилотна светкавица“. Това е полезно, за да добиете визуална представа за сенките от светкавицата в сцената и баланса на осветяването при снимане с безжично управление на светкавици (, ).

  1. Натиснете бутона за преглед на дълбочината на рязкост на фотоапарата.

    • Светкавицата възпроизвежда серия от импулси за приблиз. 1 s.

Внимание

  • За да предотвратите повреда на главата на светкавицата поради прегряване, задайте за брой последователни задействания на пилотната светкавицата при пълна мощност 55 или по-малко. След извършване на посочения по-горе брой задействания на светкавицата в режим „Пилотна светкавица“ направете пауза от минимум 50 min.
  • Ако извършите посочения по-горе брой задействания на светкавицата в режим „Пилотна светкавица“ и продължите да задействате светкавицата последователно през кратки интервали от време, функцията за защита ще се активира и ще ограничи задействането на светкавицата. Когато е активирано ограничение на задействането на светкавицата от ниво 1, за интервал на задействане на светкавицата автоматично се задава приблиз. 8 s. В този случай оставете светкавицата в покой за най-малко 50 min.
  • При снимане в режим Live View използването на функцията за пилотна светкавица (чрез фотоапарата) не е възможно.
  • Функцията „Пилотна светкавица“ не може да бъде задействана (чрез фотоапарата), когато светкавицата се използва в комбинация с фотоапарат EOS R6, EOS R5, EOS RP, EOS R, EOS M6 Mark II, EOS M50, EOS M6, EOS M5, EOS M3, EOS M2, EOS M, EOS 50/50E, EOS 300, EOS 500N, EOS 3000V, EOS 3000N/66, EOS IX или EOS IX 7. Задайте за C.Fn-02 настройка 1 или 2 () и използвайте бутона за тестово задействане на светкавицата, за да задействате функцията „Пилотна светкавица“.

Забележка

  • При нормално снимане със светкавица или когато използвате светкавицата като предаваща светкавица при безжично управление на светкавици чрез радио/оптична комуникация, можете да задействате функцията „Пилотна светкавица“ чрез бутона за тестово задействане (C.Fn-02).