Задайте покритие на светкавицата.

Покритието на светкавицата (зрителният ъгъл, покрит от светлината на светкавицата) може да се задава автоматично или ръчно. С настройка A (автоматично) покритието на светкавицата се настройва автоматично според фокусното разстояние (зрителния ъгъл) на използвания обектив и размера на заснемащия сензор (). С настройка M (ръчно) можете ръчно да задавате покритие на светкавицата в диапазона от 24 до 200 mm.

 1. Изберете ZOOM чрез джойстика.

 2. Задайте покритие на светкавицата.

  • Натиснете джойстика нагоре / надолу / наляво / надясно или завъртете Select dial, за да изберете покритието на светкавицата, и след това натиснете джойстика вертикално.
  • Изберете AUTO за автоматично настройване или стойност (фокусно разстояние в mm) за ръчно настройване.

Забележка

 • Когато задавате покритието на светкавицата ръчно, задайте покритие на светкавицата, равно или по-широко от зрителния ъгъл на обектива, за да избегнете потъмняване по периферията на снимката.
 • Когато е монтиран обектив с фокусно разстояние, по-малко от 24 mm, предупреждението Out of flash coverage range warning се извежда на LCD панела. Когато използвате фотоапарат с размер на сензора, по-малък от пълнокадров, предупреждението Out of flash coverage range warning се извежда, когато действителният зрителен ъгъл на снимане е по-широк от зрителния ъгъл на 24 mm обектив.
 • Когато снимате с фотоапарат, чийто порт за синхронизация е свързан към светкавицата Speedlite чрез достъпен в търговската мрежа кабел, задайте ръчно покритието на светкавицата.

Разсейващ панел

Когато използвате вградения разсейващ панел на светкавицата, можете да снимате със светкавица с ултраширокоъгълни обективи с фокусно разстояние до 14 mm.

 1. Издърпайте разсейващия панел.

  • Издърпайте изпъкналата част в центъра на разсейващия панел.
  • Едновременно с него се изважда и белият отразяващ панел.
 2. Натиснете обратно отразяващия панел.

  • Натиснете обратно само отразяващия панел, оставяйки разсейващия панел свален надолу.

Внимание

 • Тъй като може да възникне недоекспониране, символът Wide panel + bounce warning се извежда на LCD панела, когато използвате разсейващия панел при снимане с отразена светкавица.
 • Не дърпайте разсейващия панел със сила. В противен случай може да откачите разсейващия панел от светкавицата Speedlite.
 • Зрителният ъгъл на обектив EF15mm f/2.8 Fisheye или EF8-15mm f/4L Fisheye USM не се поддържа.

Забележка

 • Покритието на светкавицата се задава автоматично, когато се използва разсейващ панел. Не може да се променя произволно.